Sameflagg

Samer

 • Norsk Grunnlov

  Stemmerett knyttet til eiendom og formue, ekskluderte de fleste samer og andre minoriteter.
 • Period: to

  Fornorsking

  Nasjonsbygging, samle Norge til ett. Minoriteter passer ikke inn i bildet. Kristne, undertrykke kultur, assimilering - gjøre norske. Sivilisere.
 • Kautokeinoopprøret

  Religiøst/politisk opprør
 • Første bok om samisk kultur på samisk

  Johan Turi. Hensikten var å formidle kunnskap, skape respekt.
 • Det første internasjonale samemøtet

 • Nordisk sameråd opprettet

  Paraplyorganisasjon for samiske organisasjoner i flere land.
 • Sametinget opprettet

 • Sameflagg brukt på 17. mai