Prosjekt historie

 • 500

  Frankerriket

  Frankerriket
  Frankerriket ble til i tidlig middelalder og var et av de første store rikene. Det var da kongeslekten merovingene som grunnla Frankerriket, på 700-tallet ble den siste merovingerkongen avsatt. Da var det en ny slekt som tok over tronen. Navnet på den nye familien var karolingerne.
  (Heum. T, Martinsen. K. D, Moum. T og Teige. O, 2020)
 • 500

  Det østromerske riket

  Det østromerske riket
  Det østromerske riket ble styrt av keisere , som selv mente at de var arvtakere fra det gamle Romerriket. Riket hadde sin storhetstid på 500 tallet, da var det keiser Justinian som styrte. Han sørget for at riket hadde lover og regler, ved å samle inn lover fra det gamle Romerriket.
  (Heum. T, Martinsen. K. D, Moum. T og Teige. O, 2020)
 • Period: 500 to 1500

  Middelalderen

  Middelalderen startet da det vestromerske riket gikk ned. I middelalderen oppsto mange av dagens nasjonalstater, Kirken fikk også en veldig stor makt og ble en sterk organisasjon på denne tiden. Jordbruket gikk veldig bra og folketallet steg helt frem til svartedaudens inntraff Europa. Vi regner slutten av middelalderen til år 1500 fordi da fikk vi reformasjonen. Vi deler middelalderen i tidlig middelalder, høymiddelalder og senmiddelalder.
  (Heum. T, Martinsen. K. D, Moum. T og Teige. O, 2020)
 • 600

  Folkevandringstiden

  Folkevandringstiden
  Folkevandringstiden varte fra ca. 400 til 600. Grunnen til at folk var på vandring var fordi hunerne invaderte Europa fra øst. Europas befolkning begynte da å lete etter nye steder å slå seg ned. Det var særlig de germanske folkegruppene som var på vandring.
  (Heum. T, Martinsen. K. D, Moum. T og Teige. O, 2020)
 • 630

  Det arabiske riket

  Det arabiske riket
  Det arabiske riket startet med at Muhammed fikk en gudommelig åpenbaring, etter hvert fikk han flere åpenbaringer. Dette skrev han ne di Koranen som ble grunnlaget for Islam. Han møtte mye motstand da han prøvde å fortelle om dette, han vendte derfor mot Medina og slo seg ned der. Der samlet han tilhengere og sammen med dem tok han over Mekka. Dette var starten på det Arabiske riket.
  (Heum. T, Martinsen. K. D, Moum. T og Teige. O, 2020)
 • 962

  Det tysk-romerske riket

  Det tysk-romerske riket
  Otto ble i 1962 kronet til keiser over riket. Otto beskyttet kirken og pavedømmet, slik Karl den store hadde gjort. Da Otto var leder ble vikingangrep og invasjonsforsøk slått ned på og hevnet.
 • 1000

  Høymiddelalderen

  Høymiddelalderen
  Høymiddelalderen var perioden fra ca. 1000 til 1300. Under høymiddelalderen vokste byene og handelen ble bedre. Jordbruket gikk veldig bra i denne perioden, grunnet klimatiske endringer og forbedring i jordbruksdriften.
  (Heum. T, Martinsen. K. D, Moum. T og Teige. O, 2020)
 • 1066

  England

  England
  Anglere og saksere slo seg ned i England i folkevandringstiden. Kong Alfred bygde opp et større rike, dette gjord han til en slags rikskonge, men han styrte fortsatt ikke hele England. Danelag var et område i England hvor dank og norsk lov gjaldt. Hertug Vilhelm invaderte England i 1066 og klarte til slutt å ta kontrollen i landet. Han bygde opp et sterkt kongelig system.
 • 1347

  Svartedauden

  Svartedauden
  Svartedauden spredte seg raks i Europa da den kom i 1347. Pestbakterien levde i blodet til lopper, loppen hold til i pelsen på små gnagere. Når gnagerne døde, gikk loppene over på mennesker. Frakting av blant annet korn gjorde at pesten spredte seg raskt. De heldig som overlevde svartedauden fikk egentlig et ganske bra liv, det var mindre konkurranse om landområde.
  (Heum. T, Martinsen. K. D, Moum. T og Teige. O, 2020)
 • 1350

  Hundreårskrigen

  Hundreårskrigen
  Fra midten av 1300-tallet til midten av 1400-tallet var England og Frankrike i strid. Denne striden ble kalt hundreårskrigen. De var uenige om hvem som skulle styre Frankrike. Grunnen tila t de var uenige var fordi da den franske kongen Karl døde, så etterlot han seg ikke noen direkte mannlig arving. I hundreårskrigen ble det brukt nye metoder å krige på, krutt ble blant annet brukt.
  (Heum. T, Martinsen. K. D, Moum. T og Teige. O, 2020)
 • 1453

  Det østromerske rikets fall

  Det østromerske rikets fall
  Osmanske styrket erobret i 1453 Konstantinopel. Da gikk ned. Osmanene gjorde Konstantinopel(dages Istanbul) til hovedstad i sitt rike. Islam ble utbredt i samhold med osmanenes rike, likevel var de tolerante mot andre religioner. Det viktigste var at de aksepterte sultanen som overhode og betalte skatten.
  (Heum. T, Martinsen. K. D, Moum. T og Teige. O, 2020)