Politiske partier historie

Timeline created by madris
 • Stemmeretten i 1814

  I 1814 ble det stemmerett for kun menn. Kravene var at man måtte være over 25 år og ha mye penger eller eiendom.
 • Venstre (V) dannet

  Venstre (V) dannet
  Venstre er det eldste partiet i Norge. Venstre er et liberalt parti og tilhører den borgerlige blokken. Trine Skei Grande er partileder fra 2010 og var parlamentarisk leder fra 2009 til 2018. (Kilder SNL)
 • Høyre (H) dannet

  Høyre (H) dannet
  Høyre er blant de største politiske partiene i Norge. Ved flere anledninger etter andre verdenskrig har Høyre dannet regjering med andre ikke-sosialistiske, borgerlige partier. (Kilder SNL)
 • Arbeiderpartiet (AP) dannet

  Arbeiderpartiet (AP) dannet
  Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk politisk parti. Ved valget i 1903 fikk Arbeiderpartiet sine første stortingsrepresentanter og gjorde seg fra denne tid også gjeldende i kommunepolitikken. (Kilder SNL)
 • Moderate venstreparti dannet

  1 år etter arbeiderpartiet kom Moderate venstreparti ut fra venstre men det ble oppløst etter hvert og finnes ikke lengre
 • Stemmeretten i 1898

  I 1898 fikk allmenn stemmerett for men over 25 år.
 • Frisinnede venstreparti dannet

  19 år etter det kom det et nytt parti som het Frisinnede venstreparti og kom ut fra venstre men det varte ikke lenge før det ble oppløst og dette partiet finnes heller ikke lengre
 • stemmeretten i 1913

  I 1913 fikk kvinner stemmerett. Allmenn stemmerett for kvinner over 25 år.
 • Bondepartiet (SV) dannet

  Bondepartiet (SV) dannet
  11 år etter der igjen kom bondepartiet (eller nå kjent som senterpartiet) Senterpartiet definerer seg selv som et sentrumparti i norsk politikk og har samarbeidet med både venstre og høyre
 • Stemmeretten i 1923

  I 1923 kunne alle stemme bare de var over 23 år.
 • Norges Kommunistiske Parti (NKP) dannet

  Norges Kommunistiske Parti (NKP) dannet
  Norges Kommunistiske Parti (NKP) var de første årene etter den andre verdenskrig et betydelig og innflytelsesrikt parti, men mistet raskt oppslutning og har ved de siste stortingsvalgene totalt bare fått noen få hundre stemmer. (Kilder SNL)
 • Kristelig Folkeparti (KRF) dannet

  Kristelig Folkeparti (KRF) dannet
  Kristelig Folkeparti (KrF) er et kristendemokratisk politisk parti i Norge. Kristelig Folkeparti regnes som et ikke-sosialistisk sentrumsparti, bygd på et kristent verdisyn. (Kilder SNL)
 • Stemmeretten i 1946

  I 1946 kunne alle stemme bare de var over 21 år.
 • Sosialistisk Folkeparti (SF) dannet

  Sosialistisk Folkeparti (SF) dannet
  Sosialistisk folkeparti (eller nå kjent som sosialistisk venstreparti) skulle ha som hovedoppgave å arbeide for norsk utmeldelse av NATO og norsk nedrustning. (Kilder SNL)
 • Stemmeretten i 1969

  I 1969 fikk alle stemme bare de var over 20 år.
 • Det Liberale Folkeparti (DLF) dannet

  Det Liberale Folkeparti (DLF) dannet
  DLF ble dannet som følge av EF-avstemningen 1972. På det etterfølgende landsmøtet i Venstre på Røros ble partiet splittet. De fleste stortingsrepresentantene og mange sentrale tillitsmenn gikk over i det nye partiet. (Kilder SNL)
 • Rød valgallianse (RV) dannet

  Rød valgallianse (RV) dannet
  Rød valgallianse (eller nå kjent som rødt) var opprinnelig en allianse av AKP(m-l) og uavhengige sosialister, fra 1991 en selvstendig organisasjon. Ved stortingsvalget 1989 deltok RV i Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet.
 • Anders Lange Parti dannet

  Anders Lange Parti dannet
  Anders Lange parti (Eller nå kjent som Fremskrittspartiet) Partiet tilhører høyresiden i norsk politikk og beskriver seg som et liberalistisk folkeparti. (Kilder SNL)
 • Stemmeretten i 1979

  I 1979 fikk alle stemme bare de var over 18 år.
 • Miljøpartiet De Grønne (MDG) dannet

  Miljøpartiet De Grønne (MDG) dannet
  Miljøpartiet De Grønne (MDG) ble formelt stiftet i 1988, men stilte til valg også i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1987, da partiet fikk én fylkestingsrepresentant i Akershus. (Kilder SNL)
 • Stemmeretten i 2011

  I 2011 ble det stemmerett for 16 åringer i enkelte kommuner.