Norsk språkdebatt

By Kjellis
 • 1814

  Norge får sin egen grunnlov, og river seg løs fra Danmark etter 400 år i union. På denne tiden adapterte styresmaktene at dansk skulle være det offisielle språk -og skrift språket.
 • Period: to

  1814 - 1850

  Wergeland: Ønsket å fornorske det danske språket.
  Welhaven: Ønsket å beholde det danske skriftspråket.
  P.A. Munch: Ville lage et helt nytt norsk skriftspråk ut i fra dialektene.
 • 1830 tallet

  Språkdebatten kommer til et 3-delt veiskille: Man kan enten fortsette og skrive på dansk, fornorske dansken gradvis eller skape et helt nyt språk basert på èn sentral norsk dialekt (nynorsk)
 • Nasjonale gjenombrudd

  Førte til en språklig fornyelse på flere måter. Asbjørnsen og Moes gjenfortelling av folkeeventyrene gav grunnlaget for den nye norske prosa, som gjennomførte norsk stiltone i det tradisjonelle skriftspråket. Samtidig tok overlærer Knud Knudsen opp arbeidet for fornorsking på alle områder av språket (ordforrådet, orddannelse, bøyning, rettskrivning, uttale).
 • Ivar Aasen

  Ivar Aasen
  I 1848 kom Ivar Aasen over det norske folkemål. På grunnlag av disse arbeidene, som viste sammenhengen mellom gammelnorsk og norske dialekter, bygde Aasen sin landsmålsnorm. (Nynorsk)
 • Period: to

  Tre språkvedtak

  1862: Den første rettskrivingsreformen i Bogsprog 1878: Talemålsvedtaket 1885: Jamstillingsvedtaket – Nynorsk og bokmål blir nasjonale talemåter 1892: Målparagrafen – Kommune og skolen bestemmer om bokmål eller nynorsk skal brukes i skolen.