norge andre verdenskrig benjamin

Timeline created by rudolf1234
  • senking av blucher

    Kommandanten på Oscarsborg, oberst Birger Eriksen, hadde fått melding om at fremmede krigsskip trengte seg inn i Oslofjorden. Nasjonaliteten var en ikke helt sikre på. Eriksen var likevel fast bestemt på om nødvendig å gå til kamp: nøytralitetsinstruksen ga hjemmel for det.