Naturbrukshistorie

Timeline created by sshg01
 • "Den Lomske radsaaemaskin"

  "Den Lomske radsaaemaskin"
  En såmaskin fra Lom som hadde en trevalse med utgravde spor for ett og ett korn
 • Den første jernbanen

  Den første jernbanen
  Den første jernbanen kom mellom Kristiania og Eidsvoll
 • Det første meieriet på samvirkebasis

  Det første meieriet på samvirkebasis
  Det første meieriet på samvirkebases kom i Rausjødalen. Dette meieriet var bare brukt i sommermånedene i tre år
 • Selvbinderen

  Selvbinderen
  Den lettet arbeidet med korn høsten, men det gjensto fortsatt mye arbeid med rauking eller hesjing, transport, tresking og lagring av kornet
 • Kalksalpeter

  Kalksalpeter
  Sam Eyde og Kristian Birkeland utviklet en metode for å framstille kalksalpeter
 • Første verdenskrig

  Den skapte problemer for den internasjonale handelen som napoleonskrigerene hadde gjort. Importen til landet ble hemmet og det ble vareknapphet (1914-1918
 • Krav om likelønn

  Norges Bondelag fremmet krav om at bøndenes inntekter skulle jevnstilles med inntektene i øvrige næringer
 • "Det store hamskiftet"

  "Det store hamskiftet"
  Et begrep som ble brukt for første gang i 1942 for å beskrive endringsprosessene i bondesamfunnet i 1800-tallet
 • Hovedavtalen for jordbruket

  Den la det formelle grunnlaget for forhandlinger mellom jordbruket og staten. Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag har rett til forhandlinger mellom myndighetene om priser og andre tiltak i jordbruket
 • "Den grønne revolusjonen"

  "Den grønne revolusjonen"
  En kampanje som ble satt igang for å øke matproduksjonen i tropiske land