Min tidslinje Värdskrigen

 • Period: 1492 to

  Kolonialism

  Kolonialism - Kampen mellan Europas länder
  Kolonialism är när ett land blir övertaget av ett annat land. Man ville ha kolonier för att ha till gång till olika råvaror, sprida religion och äga mer land. Frankrike hade t.ex många kolonier i Afrika. Frankrike har satt sina spår (språk och kultur) i Afrika på grund av kolonialismen.
 • Period: to

  Industriella Revolutionen

  Snabb industrialisering i de stora länderna = kapprustning
 • Franska Revolutionen

  De hade kostat mycket pengar för Frankrike att vara med i framför allt sjuårskriget och det amerikanska frihetskriget så att det var näst intill tomma kistor. För att fylla kistorna höjde de skatten för de tredje ståndet alltså borgarna och bönderna som bestod av 98% av alla 25 miljoner invånare. Prästen och adeln behövde inte betala någon skatt. Detta skapade ilska hos folket.
 • Period: to

  Nationalism

  "Ett folk, en nation"
  Människor gillar att till höra grupper, en nation är en grupp som oftast har samma härstamning, språk och kultur. Språk eller kultur kan göra att nationer bli splittrade. En nation som är enad skapar gemenskap och stolthet genom t.ex en symbol.
 • Trippelalliansen + Trippelententen

  TYS+ITA+Ö-U

  Tyskland, Italien, Österrike-Ungern GB+FRA+RYS
  Storbritannien, Frankrike, Ryss
 • Schlieffenplanen

  Schlieffenplanen
 • Period: to

  WW1

 • Period: to

  Trippelententen Får Hjälp

  Efter som att de har många kolonier får de hjälp av dem. De får hjälp av Kanada, Nya Zeeland och Australien.
 • Period: to

  Västfronten

  Tyska armén invaderar Belgien och Luxemburg och krigar om Franska industriregioner. Västfronten sker mesta dels i skyttegravar. När östfronten slutar kommer alla tyska trupper från öst till västfronten. Tyskland vill vinna kriget innan USA kommer med sina trupper för att stötta trippelententen. Livet i en skytte grav var inte så flott direkt. Man bodde i gyttja och det spreds massa sjukdomar som t.ex dysenteri. Gyttjan gjorde att fötterna ruttnade eftersom att fötterna aldrig blev torra.
 • Skotten i Sarajevo

 • Gaser

  Första gasattacken gjordes 22 April 1915. Man började använda sig av olika gaser för att förgifta och döda på ett diskret sätt. Man använde sig av t.ex tårgas, senapsgas och klorgas.
  Gasattacker var svåra att varna för.
 • Period: to

  Slaget i Jylland

  Det var viktigt att ha kuster därför krigade Tyskland och England i ett slag i Nordsjön. Det var viktigt att ha kust för att kontrollera de koloniala områdena.
 • Östfronten

  Östfronten har Tyskland och krigar mot Ryssland. Östfronten bryts 1917 på grund av den Ryska revolutionen och därmed drar sig Ryssland ur eftersom att de håller på att få ordning på sitt land.
 • Ubåtskriget

  USA går in och hjälper ententen.
 • Mars Offensiven

  Tyskland håller på att nå Paris vid floden Marne när de innan har slagit ut en stor del av GB vid Frankrikes flod Somme. Snart kommer USA och de kommer att stärka trippelententens sida och där tror många att det var där kriget började ta slut. Tyskland tar alltså inte dessa delar av Frankrike som de ville ha.
 • Versaillesfreden

  Versaillesfreden
  Det blev fred men Tyskland får många straff:
  -De tvingar Tyskland ta på sig skulden för att ha startat kriget.
  Detta väckte stor bitterhet i Tyskland
  -Lämna 13% av Tysklands landområden
  Alsace-Lorraine åter går till att vara Frankrike. Nya länder införlivades som Polen och Tjeckoslovakien. Tyskland förlorade mycket industri och ekonomiska resurser.
  -Nedrustas militärt
  Tyskland fick bara ha 100 000 soldater efter kriget. I början hade Tyskland över två miljoner.
  -Tyskland förlorade alla kolonier
 • Versaillesfreden fortsättning

  Versaillesfreden fortsättning
  -Tyskland förlorar alla deras kolonier och stora delar av deras land. En stor del går till Polen och en "Korridor" bildas för att polen ska få en kust.
  - Vinnarna bestämmer att Tyskland ska betala 132 miljarder guldmark, men det betalas endast 20 miljarder.
 • Ölkällarkuppen

  Ölkällaren var där Hitler visade sig och uttalade sig.
  Tyskland var i ett ekonomiskt kaos när Hitler bestämde sig för att göra en statskupp. Han gjorde detta för att få uppmärksamhet, men han hamnade i fängelse. Han utnyttjade domstolen till att prata till folket om sin propaganda.
  Han blev fängslad i nio månader och han fick som han ville, stor uppmärksamhet i hela landet.
 • Hitler i fängelset

  Ölkällarkuppen leder till att han hamnar i fängelse. Han blir egentligen dömd till 5 års fängelse men behöver bara sitta inne 9 månader. I fängelset behandlas han inte riktigt som en fånge det är mer som att han bor på ett hotell. Han får mycket respekt från polis och han får mycket som han önskar. I fängelset skriver han sin bok som heter "Mein Kampf"
 • Period: to

  Hitlers parti blir större och större

  Efter ölkällarkuppen och Hitler satt i fängelset börjar hans parti bli större och större. Det var i domstolen folk började öppna ögonen för Hitler och han fick dem att tro att Tyskland skulle bli ett mäktigt land igen.
  Nyvalet den 5 mars hade Hitler hoppas på att få full kontroll över Tyskland. Och när de inte fick som de ville hade Hitler fått hans parti att protestera att gå ifrån valet och det gjorde att de fick hålla ny val igen och de gjorde att partiet fick mer röster för varje gång.
 • Rasideologin

  Man tyckte under denna tiden att den "ariska rasen" var den överlägsna "rasen". Enligt nazisterna var judar och andra "raser" onda och uppfattades som fiender. Man ville får "lebensraum" (livsrum), en tillväxt av de heltyska folket och målet var att det endast skulle finnas en "ras".
 • Hitler blir rikskansler

  Två rikskansler har fått avgå under ganska kort tid och Hitlers ända vilka just då var att bli rikskansler men första gången vägrar Hindenburg ge honom en sådan maktfull plats. Men tillslut blir Hitler utsedd till rikskansler eftersom att de hade trott att de skulle kunna kontroller nazisterna ändå. Men ändas två nazister fick ta plats i regeringen var deras deal.
 • Judeförföljelserna

  Ganska direkt när Hitler får makten i Tyskland börjar judarna bli brutalt förtrycka, diskriminerade och förföljda. Man diskriminerade judarna bland annat genom att ta bort dem från arbetsmarknaden och att de häller inte fick äga något.
 • Riksdagshusbranden

  Han som tände på branden hade tidigare varit med i kommunistpartiet. Därför tog Hitler riksdagshusbranden till sin fördel direkt och sa till folket att det var kommunisternas plan att skapa kaos så att kommunisterna kunde få mera makt. Detta gjorde att en undantagslag skrevs som Hitler ville ha "till skydd av folk och stat". Den lagen begränsade befolkningens rättigheter. Det var nu den nazistiska diktaturen tog fart.
 • De långa knivarnas natt

  Detta var en natt då Hitler bestämde sig för att göra ett ingripande mot SA. Denna natt sköts bland annat Ernst Röhm ledaren för SA.
 • Hitler blir führer

  När Hindenburg dör tar Hitler platsen som ledare direkt och eftersom att Tyskland nu är en diktatur har Hitler 88% av den tyska befolkningen i nyvalet 19 augusti.
 • Nürnberglagarna

  Judeförföljelserna leder till många saker som begränsar judar i samhället och man pratar om "lebensraum" (livsrum). Judeförföljelserna leder bland annat till Nürnberglagarna. Dessa två lagar begränsade judarna. Ena lagen tog bort judarnas medborgarskap och den andra lagen förbjöd judar och icke-judar att ha en kärleks relation.
  Man stämplade ett J i alla judars pass. 5 oktober 1938 blev alla judars pass ogiltiga.
 • Lebensraum

  Man ville utöka Tysklands befolkning och ge plats för att de ska växa där med tog man över många länder. Man tog över bland annat Österrike och delar av Tjeckoslovakien. Hitler lovar att inte ta mer men han håller inte det han säger utan han vill ha mer.
  Men man tog inte Sverige bara för att man ville ha dess tillgångar.
 • Zbaszyn - Deportationen

  Under denna deportationen ville man skicka judar till Polen. Man skickade omkring 17000 judar men man hamnade i Zbaszyn som ligger mellan Tyskland och Polen. Man skickade för det mesta bara fadern i en familj för att då trodde man att hela familjen skulle följa med.
 • Kristallnatten

  Kristallnatten
  7-13 November förstörde Nazisterna omkring 1400 synagogor och bönehus. Man krossade också massor av affärsfönster som ägdes av judar.
 • Versaillfredens slut och WW2 början

  30 januari 1937 ogiltigförklarar Hitler versaillfreden officiellt.
  Tyskland tog Österrike och delar av Tjeckoslovaken in i sitt rike. GB och Frankrike tillät i början att ske för att inte börja ett krig, men när Tyskland vill ta kust korridoren (där Gdansk ligger nu) i Polen vill de sätta stopp. Kriget började 3 september 1939 när GB och Frankrike förklarade krig mot Tyskland efter att Tyskland hade anfallit Polen och detta leder till blixtkriget.
 • Molotov-Ribbentrop-pakten

  Tyskland och Sovjet går in i en pakt och lovar att inte attackera varandra och tillsammans attackerar de Polen som leder till blixtkriget.
 • Blixtkriget

  Tyskland och Sovjet är tillsammans i en pakt. Tyskland börjar med att attackera Polen på västsidan och efter några dagar attackerar Sovjet från östsidan. Frankrike och GB hjälper inte Polen och polens armé är svag och klarar inte Tyskland och Sovjets innovation. Polen är besegrade 5 Oktober.
  Västsidan av Polen blir en del av Tyskland och östsidan en del av Sovjet.
  Man hade ny teknik jämfört med från första världskriget, nu använde man sig av bomber därför heter det blixtkriget
 • Churchill bli premiärminister

  Neville Chamberlain är tvungen att avgå som premiärminister och Winston Churchill ersätter han. Churchill ledde GB igenom hela kriget och var inte rädd för att bli attackerad utan han ville sätta stopp för Hitler. Churchill var en av de som slöt Washingtonavtalet.
 • Sovjets ockupation av Baltstaterna

  Genom Tysklands och Sovjets pakt fick Sovjet fria händer till att ta över och ockupera Baltikum. Mitten av juni börjat sovjets ockupation av Baltikum och snart tillhör Estland Lettland och Litauen Ryssland.
 • Förintelsens 5 steg

  1. Identifikation.
  2. Segregation. Man tog ifrån judarna de mänskliga rättigheterna som man hade i Tyskland.
  3. Koncentration. Man började koncentrera judarna och samla ihop dem och förde dem till getton.
  4. Deportation. Under deportationen fördes judarna ut till koncentration- och förintelse lägren.
  5. Förintelse. I förintelselägren så mördade man systematiskt judar och andra människor som t.ex försökte göra motstånd för nazisterna.
 • De olika lägrena

  Det fanns olika slags läger många var bara arbetsläger och fyra av de olika lägren var rena förintelseläger där man kom för att bli systematiskt mördad. Dessa förintelse lägren var Chelmno, Treblinka, belzec och Sobibor.
  Man experimenterade om många olika saker på lägren speciellt försökte man hitta saker som skilde judarna från den ariska rasen och gjorde många olika tester på detta. Man försökte också hitta sätt som effektiviserade förintelsen.
  Flest läger låg det i Polen som då tillhörde tys
 • Barbarossa

  Operation Barbarossa var de tyskarna kallade deras anfall mot Sovjet. Tyskarna bröt mot deras pakt tillsammans med Sovjet och detta var inte Sovjet beredda på. Tyskarna tog över baltstaterna som Sovjet en gång tagit över. Tysklands mål vara att ta över Moskva men där stod röda armén upp och Tyskarna lyckades inte ta Moskva
  Detta gör såklart att Sovjet inte är på Tysklands sida längre utan det leder till att de skriver på Washingtonavtalet.
 • Washingtonavtalet

  26 nationer skriver på Washingtonavtalet. De tre stormakterna Storbritannien, USA och Sovjet skriver på detta avtalet med många fler för att tillsammans besegra mot axelmakterna.
 • Casablanca-konferensen

  De tre stormakternas ledare träffas i Marocko, men Stalin kunde inte komma på grund av situationen i Stalingrad. De bestämmer på konferensen att de allierade axelmakterna ska straffas på grund av att de utför krigsbrott. Och man bestämmer att man inte får förhandla med Tyskland under några omständigheter.
 • Kapitulationen vid Stalingrad

  Tyskarna anfaller Stalingrad under hösten 1942. Detta slaget har en väldigt stor betydelse för hela kriget. Detta slaget var ett av de tuffaste slagen av alla men förlorade mycket krigs material och det var mycket svält under slaget. Tillslut var tyskarna tvungna att kapitulera den 31 Januari och det var inte så bra för Tyskland. Nu fick kriget ett psykologis övertag över Tyskland.
 • D-dagen i Normandie

  Detta var en invasion som gjordes av pakten som var mot axelpakterna. De västallierade går in och attackerar den franska regionen Normandie som har tagits över av tyskarna. Tyskarna blir överraskade av anfallet men de gör sig ändå snabbt förbereda. Tyskarna var mer förbereda än vad västallierade hade trott. Men västallierade fortsätter mot Paris och sedan tar det sig in mot Tyskland. Ungefär samtidigt börjar Ryssland med sin invasion på östsidan.
 • Vad visste omvärlden om tyskarnas förintelse?

  Västallierade fick reda på första informationen om tyskarnas judehat ganska snart efter att tyskland hade attackerat Sovjet.
  Folket i Tyskland tror jag hade en dov uppfattning av vad som hände. jag tror att folket började märka att framförallt judar fördes bort och många visste nog mer än vad andra gjorde.
 • WW2 börjar ta slut

  Incidenten i Stalingrad var en stor faktor till att kriget då hade sin vändpunkt för att de då började gå sämre för Tyskarna. Operation Overlord var också den stora anledningen till att Tyskland kapitulerar tillsist. Bara under några dager i Maj kapitulerar Tyskland på alla fronter och det blir äntligen fred efter mer än fem år.