Världskrigen

 • 1492

  Cristofer Columbus upptäcker Amerika

  Cristofer Columbus upptäcker Amerika
  Upptäckten av Amerika låg till grund för de framtida upptäckter som gjordes och till denna nya tidsepok som kom att spela en väldigt stor roll för kolonialismen och världsbilden i Europa.
  Columbus upptäckt gjorde att européerna nu hade hittat en ny kontinent som skulle komma att spela en stor roll för kolonialismens början och utnyttjandet av Amerikas ursprungsbefolkning.
 • 1497

  Vasco da Gama upptäcker sjövägen till Indien via Godahoppsudden

  Vasco da Gama upptäcker sjövägen till Indien via Godahoppsudden
  Upptäckten av Godahoppsudden låg till grund för att portugiserna kunde hitta sjövägen till Indien och resten av Asien. Vägen till Asien hade tidigare varit hindrad av araberna i Mellanösten, som tvingade européerna att betala stora mängder skatter för att ta sig till Indien och övriga länder omkring det området.
  Upptäckten av sjövägen gjorde att handeln och koloniseringen av länder i Asien började att ta vid under 1500-talet, där flera framtida kolonialmakter startade ostindiska kompanier.
 • Period: 1500 to

  Kolonialism

  Process där länder i Europa erövrar andra länder för att kunna ha tillgång till deras råvaror och rikedomar. Detta för att kunna utnyttja människor och man använder sig av rasismens argument för att kunna bedriva kolonier. Förutom det så går det också att kunna dra slutsatsen av att människor också skulle få det svårare av detta och av att utnyttja människor.
 • Period: 1500 to

  Upptäcktsresornas tid

  Det som har varit betydande för kolonialismen och för att länderna i Europa kunde bli rika stormakter och för att kunna ha möjlighet att bilda kolonier och bli stormakter så att första världskriget ska kunna bryta ut.
  Sjövägen till Afrika, Asien och Amerika påverkade världsbilden då den också ledde till att kolonialismen växte fram. Ländernas vilja att svara stormakter, imperialismen, var sedan betydande för att första världskriget skulle kunna bryta ut.
 • 1545

  Spanien börjar kolonisera stora delar av Sydamerika

  Spanien börjar kolonisera stora delar av Sydamerika
  Efter upptäcktsresorna så uppstod det en stor kapplöpning mellan Portugal och Spanien om att hitta nya landområden och att kunna kolonisera områden som man kunde ta till sig som sina egna. Den spanska kungen under mitten på 1500-talet, Filip II, såg till att kunna expandera det spanska riket till Sydamerika. Detta då man där hade hittat stora mängder malm som man kunde ta till sig och genom att utnyttja ursprungsbefolkningen att arbeta i gruvorna så kunde man exportera stora mängder malm.
 • Period: to

  Slavhandel

  Slavhandeln började att eskalera under 1700-talet, där Afrikaner fraktades till USA för att som slavar där kunna användas som arbetskraft. Varorna som producerades transporterades till Storbritannien som i sin tur köpte slavar i Afrika.
  De rika affärsmännen som blev rika på detta var med och låg till grund för den industriella revolutionen och länder började att växa fram och då krävdes det fler resurser och därmed fler kolonier. Detta låg till grund för första världskriget.
 • Holländska ostindiska kompaniet startas

  Holländska ostindiska kompaniet startas
  Nederländerna lyckades efter självständigheten från Spanien lyckas bli en stort handelsland, som många länder sökte sig till och började att vinna stora ekonomiska vinster, som Spanien förlorade efter att ha producerat stora mängder pengar.
  I början av 1600-talet så startade Nederländerna det första ostindiska kompaniet som började att handla varor i Asien. Vissa områden hade redan varit holländska kolonier, medan andra blev det efter att antalet handelsplatser ökade.
 • Period: to

  Industriella revolutionen

  Spelade en viktig roll för att kriget senare skulle kunna bryta ut och bli ett så stort krig som det faktiskt blev. Industrialiseringen visade sig ge makt och det var också det som hotade Frankrike och Storbritannien när Tyskland enades till ett land och kom långt fram i industrialiseringen.
  Men framförallt så var den största betydelsen vilka vapen som nu kunde tillverkas och den nya tekniken som bland annat gav upphov till att stridsvagnar och giftgas nu kunde börja användas i kriget.
 • Period: to

  Nationalism

  En ideologi som grundar sig på att det finns ett land och ett folk och att det är viktigt att lyfta fram ett land för att på det här sättet.
 • Franska revolutionen

  Franska revolutionen
  En revolutionen som grundade sig i de stora skillnaderna som fanns för människor och den missväxt, tillsammans med adelns privilegier. Kungamakten och monarkins inflytande över människor och hur de levde i oändligt lyx provocerade människor och folk ansåg att de missbrukade sin makt och ville bli av med dem.
  Men också att fransmännen också ville ha frihet och där liberalismen var en ideologi som växte fram under den här tiden.
 • Indien blir en brittisk koloni

  Indien blir en brittisk koloni
  Storbritanniens ostindiska kompani hade redan haft väldigt många handelsplatser i Indien och lyckades under 1600-talet få en stor makt över landet med hjälp av landets stormogul, vilket då också gjorde det lätt för drottning Viktoria, att under 1800-talet göra Indien till en brittisk koloni och en del av det "brittiska imperiet". Storbritannien hade en väldigt stor makt över Indien, vilket bland annat gjorde att indiernas levnadsvillkor försämrades, samtidigt som människor också utnyttjades.
 • Österrike-Ungern bildas

  Österrike-Ungern bildas
  Dubbelmonarkin Österrike-Ungern bildas under slutet på 1800-talet och lyckas sträcka sig över flera länder. Landet lyckas med hjälp av flera krig bli en stormakt och även här så var det nationalismen som låg till grund för utvecklingen. Österrike-Ungern var ett stort land i Centraleuropa och flera länder kände sig hotade av att landet skulle ta över deras landområden, däribland Ryssland och Serbien. Samtidigt så fanns det stora splittringar i landet.
 • Tysklands enande

  Tysklands enande
  Att Tysklands små stater kunde enas till en större gjorde att Tyskland snabbt och bli en stormakt i Europa. Det har senare också lett till att landet industrier kunde växa när småstaterna inte var i krig med varandra och de började även med att erövra kolonier och det gjorde att två stormakter som redan fanns i Europa, Frankrike och Storbritannien kände sig hotade och även denna händelse gjorde att även Tyskland kunde bli mycket större, vilket senare också gav upphov till första världskriget.
 • Rumänien, Serbien och Bulgarien blir självständiga stater från det Osmanska riket

  Rumänien, Serbien och Bulgarien blir självständiga stater från det Osmanska riket
  Efter det rysk-turkiska kriget mellan år 1877-1878 så lyckades flera länder i Europa göra sig självständiga från det muslimska imperiet, det Osmanska riket. Mycket av detta som låg till grund för detta var just nationalismen som hade spritt sig i Europa och den här stora förändringen gjorde att spänningen mellan länderna, då speciellt Österrike-Ungern och de nya självständiga staterna, blev allt större. Därmed var detta också en väldigt stor bidragande orsak till första världskriget.
 • Kongokonferensen

  Kongokonferensen
  Var en konferens som anordnades av Tysklands rikskansler Otto von Bismarck för att kolonialmakterna skulle komma överens om hur man skulle fördela länderna i Afrika mellan sig. För under 1700-talet så började flera länder att erövra kolonier i Afrika. Man utnyttjade befolkningen som slavar och man missionerade om kristendomen för att få de svarta att bli mer "civiliserade". Under kongressen så drogs landgränserna mellan olika områden med linjal, utan att ta hänsyn till ursprungsbefolkningen.
 • Period: to

  Schlieffenplanen

  Var den plan som den tyske greven lyckades få fram för att kunna agera på två fronter och först och främst besegra Frankrike på västfronten genom att ta sig fram vi Belgien, men också se till att kunna besegra Ryssland på östfronten. Planen utformades innan kriget och visar tydligt på att länder som just Tyskland och flera andra stormakter i Europa var beredda på att det skulle bli ett krig och det var enbart en tidsfråga innan det bröt ut.
  Tyskland förlitade sig på planen, men kapitulerade.
 • Period: to

  Kapprustning

  Var en orsak till att kriget bröt ut, då spänningarna mellan länderna gjorde att de senare också kunde bygga ut sina arméer, rusta upp med vapen och den minsta lilla händelse kunde sedan få kriget att bryta ut.
 • Skotten i Sarajevo

  Skotten i Sarajevo
  Tronföljaren Frans Ferdinand blir skjuten av den serbiska Gavrillo Princip, som var emot Österrike-Ungerns försök att kunna vidga sig vidare i Balkan. Detta blev senare startskottet till första världskriget eftersom det redan fanns stora spänningar mellan länder.
 • Period: to

  Första världskriget

  Var ett av de mest blodigaste krigen som har brutit ut, där flera miljoner soldater miste livet samtidigt som flera länder var inblandade i ett och samma krig i två stora allianser: trippelententen och centralmakterna.
  Stora och viktiga politiska händelser under historiens lopp har haft den mest betydande inverkan för att skotten i Sarajevo skulle starta kriget, där nästan alla krigsförklaringar ägde rum på en vecka. Kriget varade i över 4 år och har fört med sig flera konsekvenser.
 • Första skyttegravarna på västfronten

  Första skyttegravarna på västfronten
  När kriget bröt ut så började Storbritannien och Frankrike att på västfronten bygga skyttegravar för att kunna stoppa Tysklands framfart och de första skyttegravarna påverkade soldaternas hälsa, samtidigt som man också märkte att det inte var en effektiv krigsmetod, då gränsen inte ändrades så mycket under hela krigets gång.
 • Slaget vid Verdun

  Slaget vid Verdun
  Var ett av de mest blodigaste slagen under hela kriget på västfronten där 250 000 soldater dog. Detta var också Tysklands strategi för att kunna vinna på västfronten genom kapitulation, men den ledde ingen vart.
 • Slaget vid Somme

  Slaget vid Somme
  Var ett av de blodigaste slagen under kriget, där över 1,4 miljoner soldater skadas eller mördas. Även detta var en del av Tysklands kapitulation på västfronten, men inte ens denna ledde fram till någon seger för någon part, bara att miljoner soldater förlorade sina liv.
 • Ryska revolutionen

  Ryska revolutionen
 • Ubåtskrig

  Ubåtskrig
  Tyskland startade år 1917 ett ubåtskrig för att på det här sättet kunna bli av med Storbritannien på västfronten så att de inte längre skulle kunna skeppa varor vidare till andra länder eller importera till inlandet.
  Tyskland trodde att Storbritannien på det här sättet skulle få en mycket stor brist på matvaror och att det i sin tur skulle kunna vara väldigt betydande för att Storbritannien skulle kapitulera när de skulle ställas inför mycket större problem i hemlandet, som t.ex matbrist.
 • USA drar sig in i kriget

  USA drar sig in i kriget
  År 1917 drar sig USA in i kriget med de allierade och det var också detta som senare också skulle leda till att Tyskland skulle förlora på västfronten. Orsaken till detta var att Tyskland hade sprängt amerikanska och engelska fartyg samtidigt som de också hade försökt starta ett krig mellan USA och Mexiko.
 • Period: to

  Spanska sjukan

  Var en stor epidemi som spred sig, troligen av ett influensavirus och som dödade omkring 20-50 miljoner människor, vilket var mer än vad som dog under hela kriget.
  Första världskriget har också varit en stor och bidragande orsak till den spanska sjukan, eftersom det troligen var amerikanska soldater som bar på viruset och när landet drog sig in i kriget 1917 och stred på fronten så gav det senare upphov till att den kunde sprida sig till resten av Europa. (se text om mellankrigstiden).
 • Tyskland kapitulerar

  Den elfte november klockan 11 så kapitulerar Tyskland. Det hade blivit för svårt att kunna kriga på västfronten när USA hade dragit sig in i kriget och bristen på mat och vapen och att det började gå allt sämre för landet i kriget gjorde att de blev tvungna att kapitulera och det ledde fram till att kriget tog slut och att det till slut blev fred mellan länderna. Man brukar också säga att detta var slutet på första världskriget, eftersom Tysklands taktik att få bort USA från kriget misslyckades.
 • Period: to

  Mellankrigstiden

  Tiden mellan de båda världskrigen som kantades av ekonomiska kriser och nationalistiska och nazistiska partiers ökade inflytande i de demokratiska makterna, vilket också var en av orsakerna till att det andra världskriget bröt ut. Tiden var väldigt händelserik: ekonomiska upp- och nedgångar och hur detta påverkade människors syn och förtroende för politiker och hur högerextrema krafter kunde få inflytande i samhället och hur det kunde leda fram till det andra världskriget.
 • Period: to

  Weimarrebubliken

  Weimarrebubliken bildades via freden i Versailles till dagens Tyskland, då kejsardömet krossades och landet blev en demokrati som byggde på demokratisk grund, där även kvinnor hade rösträtt och möjligheten för vinnarmakterna att kunna styra över Tyskland och inrätta ett system var också med och gav upphov till att Hitler tillsammans med fler och andra nationalister kände sig styrda över omvärlden och man ville inte att landet skulle byggas på en demokratisk grund. Det blev ett hinder för Hitler.
 • Tyska arbetarpartiet bildas

  Tyska arbetarpartiet bildas
  Det tyska arbetarpartiet grundas under en period efter kriget, som då leddes av högerextrema ledare och politiker som Dietrich Eckart, som var emot det nya demokratiska styret som upprätthölls och strävade efter en ny ledare som kunde styra landet (det blev senare Hitler). Men för att kunna ha en möjlighet att kunna växa som parti så var det tvunget att kunna rikta in sig i en bred grupp bland den tyska befolkningen, arbetarklassen. Många möten hölls också i ölkällare, där många valde att samlas
 • NSDAP bildas under Hitlers ledning

  NSDAP bildas under Hitlers ledning
  Hitler går efter första världskriget med i det tyska arbetarpartiet och lyckas få höga positioner i partiet och omvandla det till att bli det nationalsocialistiska nazistpartiet och detta blev möjligt under hans ledning.
  Hitler var emot Versaillesfreden och hur negativ det påverkade Tyskland och tillhörde de som inte tyckte att Tyskland har kapitulerat. Han var en nationalist och ville skylla förlusten och det negativa på judar och kommunister och denna omvandling gick partiet igenom nu.
 • Versaillesfreden

  Versaillesfreden
  Den fredsöverenskommelse som slöts mellan länderna i kriget kallades för Versaillesfreden, då den slöts på slottet i Versailles i Frankrike. Detta var ungefär ett halvår efter att Tyskland hade kapitulerat på västfronten och ententen gick segrande, vilket var betydande under fredsförhandlingarna. Där bildades bland annat NF och man kom överens om att Tyskland skulle få betala ett stort krigsskadestånd till de vinnande länderna och fick genomgå en stor militant nedrustning.
 • Hitler blir medlem i det nybildade arbetarpartiet

  Det nybildade tyska arbetarpartiet håller många av sina politiska möten i ölkällare för att på det här sättet kunna nå ut till så många tyskar som möjligt, då många under den här perioden samlades och höll möten i ölkällare. Under en av dessa möten så sitter Adolf Hitler, med för att spionera och dokumentera åt militären om det nybildade partiet. Han blir till slut så inspirerad av det som sägs att han själv börjar tala och blir snabbt populär bland dem som befann sig i ölhallen.
 • Period: to

  "Det glada 20-talet"

  Under mellankrigstidens början så vände utvecklingen upp i Europa och världen och folk fick det allt bättre. Freden ledde fram till att folk nu mådde bättre och fick det allt bättre. Man började att investera och satsa pengar på börsen och det ledde fram till en positiv ekonomisk utveckling i stora delar av Europa och USA. Tiden efter kriget var bättre än innan kriget och mycket började att återhämta sig och därför kallas den här tiden även för det "glada 20-talet". Teknisk utveckling kom också.
 • Mussolini blir premiärminister i Italien

  Mussolini blir premiärminister i Italien
  Han lyckades genom en stor statskupp ta över makten i den lilla beprövade demokratin i landet och han utsåg sig själv till enväldig diktator i landet. Mussolini var med och gav upphov till att samhället kunde genomgå en stor förändring, förutom att det blev en fascistisk och absolut diktatur.
  Han väljer att ge sitt stöd till borgerligheten och till fabriksägarna och arbetsgivarna, istället för att ge sitt stöd till arbetarna. Han var emot kyrkan, vilket ledde fram till Vatikanstaten.
 • Planerna för statskuppen blir klara

  Utvecklingen i Tyskland fortsätter att försämras och det blir hyperinflation. Mitt under denna kaotiska tid ser nazistpartiet sin chans att kunna ta över makten, när folk inte längre verkar ha förtroende för det politiska etablissemanget. Planerna för den nya statskuppen som ska äga rum på en ölkällare blir nu klara, där flera viktiga huvudpersoner är med och planerar, bland annat Röhn och Göring. Partiets militärstyrka får en huvudroll i det hela (SA), och Luddendorf.
 • Statskuppsplanering II

  Genom att kunna lyfta fram Luddendorf, en gammal general under första världskriget och som många tyskar kände till och hade förtroende för trodde man att chanserna för att statskuppen skulle lyckas skulle öka, då nazistpartiet fortfarande inte var så stora runtom i landet, och genom att få med Luddendorf, så skulle chanserna för statskuppens verklighet öka, trodde man. Man tänkte som Benito Musolini i Italien, fast omvänt, där man först ska vinna makten och sedan kunna få folkets förtroende.
 • Ölkällarkuppen

  Ölkällarkuppen
  Hitler och nazistpartiet ville få makt i Tyskland för att kunna förändra samhället från grunden och eftersom nazismen inte byggde på demokrati så ville Hitler ta över makten via en statskupp. Så genom att kunna ta sig i en ölkällare, där det skulle hållas ett politiskt möte så sköt han en pistolkula i luften och hans SA soldater från partiet stormade in. Men polisen kallades in och statskuppen misslyckades, vilket ledde till att Hitler och andra personer fängslades
 • Mein kampf

  Mein kampf
  Hitler fick ett fängelsestraff på 9 månader och under tiden i fängelset så valde han att skriva en bok, Mein Kampf, som skulle vara en form av biografi om hans liv och hans sett att se på samhället. Han ville lyfta fram de ekonomiska problem som fanns och han nämnde också rasbiologin som något som man skulle förhålla sig till. Där han delade upp tyskar och nordeuropéer som germaner och tillhörde den ariska rasen, medan judar var den grupp som han lade längst ner på sin skala.
 • Valet 1928- 2 %

  Efter ölkällarkuppen så hade Hitler misslyckats med sin statskupp och det gjorde att han också förstod att det inte var genom en statskupp som man skulle kunna ta över makten, utan genom demokratiska val för att kunna förändra systemet inifrån eftersom man på det här sättet skulle kunna få folkets förtroende. I valet 1928 så kandiderade Hitlers nationalsocialistiska parti (NSDAP) och fick då enbart 2 % av rösterna och 12 mandat. Detta eftersom samhället hade förbättrats och folk hade det bättre.
 • Period: to

  Depressionen

  Stor ekonomisk kris som hade sin början i USA och som spred sig till Europa och ledde till en väldigt hög arbetslöshet. USA slutade att låna ut pengar till flera länder och det gjorde att bland annat Tyskland, som hade fått pengar från USA för att kunna klara av ekonomin efter freden, inte längre kunde låna pengar och den ekonomiska utvecklingen i Tyskland vände neråt efter en tids uppgång och man började därför att trycka pengar för att komma till bukt med problemet. Pengarnas värde sjönk.
 • Valet 1930 - 18,7 %

  Efter år 1930 så hade depressionen nått Europa och arbetslösheten steg samtidigt som det blev ekonomisk kris i Tyskland. Folk hade inte längre förtroende för de folkvalda politikerna och hade inte längre förtroende för en parlamentarisk demokrati. Folk förlorade sina jobb och drabbades hårt och Hitler såg till att ordna upp populistiska valaffischer och hålla massiva tal runt hela landet och prata om frågor som skulle gynna alla grupper i samhället.
  Partiet blev efter valet näst största parti.
 • Ekonomisk kris i Tyskland

  Depressionen i USA förde med sig en väldigt stor ekonomisk kris i landet och USA:s ökade maktposition genom att låna ut pengar till flera länder och bedriva handel så påverkades stora delar av Europa av depressionen. Därav även Tyskland, där depressionen steg till 9 miljoner arbetslösa tyskar år 1932.
  Misstron bland många tyskar gjorde att man såg nazismen som ett sätt att ta sig förbi de redan sittande partierna som enligt dem inte tog problemen på allvar.
 • Valet 1932 - Största parti

  Efter valet 1932 så blir nazistpartiet det största partiet med 33 %. Den fortsatta negativa utvecklingen i samhället och att depressionen nu gjorde ännu större spår i samhället gjorde att stödet för Hitler blev stort över hela landet och nu blev det även väldigt starkt i landsbygden, där många bönder som bedrev små jordbruk förlorade pengar på grund av depressionen.
  Propagandaledaren, Joseph Goubles, såg till att Hitler kunde anordna magnifika tal inför stora publiker och nå landet med flyg.
 • Regeringskris och presidentval

  Regeringskris och presidentval
  Efter valet 1932 som blev en succé för nazistpartiet som blev det största partiet och lyckades klyva hela det parlamentariska läget så ledde fram till en stor ovisshet i politiken. Hitler kandiderade för att bli president mot den redan sittande Paul von Hindenburg. Han kunde kandera eftersom han hade fått tyskt medborgarskap, men förlorade omröstningen.
  Men Hitler krävde nu att bli utsedd till regeringschef och rikskansler, men Hindenburg vägrade, vilket gjorde att det tog tid.
 • Hitler blir rikskansler

  Hitler blir rikskansler
  Efter att Hindenburg hade vägrat att utse Hitler som rikskansler så var han tvungen att söka stöd bland andra partier, eftersom han saknade egen majoritet. De konservativa valde till slut att ge sitt stöd till Hitler av flera olika orsaker. De var lika rädda för att kommunisterna, som också gjorde ett starkt val, skulle få inflytande och eftersom nazisterna var emot kommunismen så trodde de att det var ett sätt att behålla makten och förebygga att det skulle föras fram vänsterpolitik.
 • Riksdagshusbranden

  Riksdagshusbranden
  Efter att Hitler hade blivit rikskansler så såg han först och främst till att kunna utlysa ett nyval, som skulle hållas den 5 mars. Detta för att han skulle kunna få en egen majoritet i parlamentet, vilket han inte hade än.
  Mitt under valrörelsen så började riksdagen i Berlin att brinna upp. Man hittade då en holländare i byggnaden som tidigare hade varit medlem i kommunistpartiet och Hitler och nazistpartiet anklagade kommunisterna för detta, även fastän det inte fanns några bevis för detta.
 • Extravalet 1933- 43,7 %

  Efter riksdagshusbranden så förändrades synen på kommunismen i landet eftersom anklagelserna riktades mot dem. Även fastän det fanns väldigt mycket som tydde på att det var nazisterna själva som hade anlagt branden för att kunna väcka inflytande och skylla det på andra för att på det här sättet kunna få ökat inflytande och få ett bättre valresultat.
  Kommunisterna fick inte delta i valet och politiska motståndare mördades av SS, allt för att nazistpartiet skulle få egen majoritet.
 • Hitler blir Furher

  Hitler blir Furher
  År 1934 så dör Tysklands president Paul von Hindenburg och Hitler som tidigare hade varit rikskansler lyckades direkt också ta rollen som president och få båda rollerna som rikskansler och president som han gjorde till en enda titel som han kallade för furher. Hitler lyckades nu få absolut makt och bli en enväldig diktator och hade efter det här absolut makt över Tyskland och avskaffade demokratin och påbörjade det som han kallade för förintelsen och som dödade miljoner judar och romer.
 • Tyskland skickar in militär för att kunna ta tillbaka Rhenlandet

  Tyskland skickar in militär för att kunna ta tillbaka Rhenlandet
  I Versaillesfreden så hade segrarnationerna kommit överens om att den västra delen av Tyskland, Rhenlandet skulle bli en demilitariserad zon, för att landet inte skulle utgöra något större hot mot gränslandet Frankrike. Hitler lyckades några år tidigare lyckas få tillbaka inflytandet över området och kunde nu utnyttja de resurser som råvaror som kol och olja som fanns där. Men nu så skickar han också militära trupper mot området, vilket går emot freden. Men länderna undvek att reagera.
 • Tjeckoslovakien annekteras av Tyskland

  Runt området kring det f.d Tjeckoslovakien så fanns det en tyskspråkig majoritet, i det som kallades för Sudet. Hitler ville ta till sig dessa områden för att dem skulle kunna bli en del av Hitlers nya mål om ett Stortyskland och öka det han kallade för tyskarnas livsrum. Både Storbritannien och Frankrike såg på när Hitler tog över ytterligare landområden, men eftersom länderna inte ville ha krig så kom de överens om ett avtal, där Hitler och Tyskland inte skulle få annektera fler områden.
 • Münchenavtalet

  Münchenavtalet
  Det avtal som Storbritannien, Frankrike och Tyskland slöt som då gjorde det möjligt för landet att kunna annektera Sudetlandet, där det levde många tyskar. Hitler hade uppmanat befolkningen i området för att kräva sin självständighet och hade själv förberett ett krig mot landet. Tjeckoslovakien hade en allians med Frankrike och Storbritannien och ber dem om hjälp. Men eftersom båda länderna vill undvika krig så lyckas de att kunna sluta ett avtal med Tyskland, utan att kunna skapa ett nytt krig.
 • Period: to

  Andra världskriget

  Det blodigaste kriget i mänsklighetens historia, där även civila drabbades på ett mycket större sätt. Tysklands vilja till expansion tillsammans med situationen i olika delar av världen blev en utlösande faktor som gjorde att fler och fler länder drogs in i kriget. Flygplan började att användas på ett helt annat sätt, vilket gjorde att hela städer bombades.
  Förintelsen blev också en konsekvens av detta, där miljoner judar mördades och sattes in i koncentrationsläger.
  Världen förändrades.
 • Tyskland invaderar Polen

  Tyskland invaderar Polen
  Hitler hade under en lång tid kämpat för att kunna öka tyskarnas livsrum. Han såg nämligen tyskarna och den ariska raserna som överlägsna alla andra folk och att landet skulle förenas med Ostpreussen. Och efter Molotov-Ribbentrop pakten som slöts mellan Sovjet och Tyskland så gjorde det att Tyskland var säkrad att kunna anfalla Polen utan att direkt drabbas i ett tvåfrontskrig som under första världskriget som ledde till landets kapitulation. Blixtkrig var ett nytt sätt som man använde sig av.
 • Frankrike och Storbritannien förklarar krig mot Tyskland

  Både Frankrike och Storbritannien hade under tidigare annekteringar från Tysklands sida försökt hålla sig neutrala och låta det ske för förhindra att starta ett nytt krig. Men Storbritannien hade lovat Polen att hjälpa dem om Tyskland skulle gå in i landet. När detta då ägde rum så gav Storbritannien och Frankrike ett ultimatum till Tyskland att lämna sina trupper annars så skulle de förklara krig mot landet. Nazityskland vägrade att lyssna och Frankrike och Storbritannien förklarade krig.
 • Molotov-Ribbentrop pakten

  Molotov-Ribbentrop pakten
  Tyskland slöt tillsammans med Sovjetunionen en pakt innan kriget skulle bryta ut om att de inte skulle anfalla varandra och hur de skulle fördela de östeuropeiska länderna i Baltikum och Polen mellan sig.
  Tyskland ville öka landets "livsrum" för befolkningen och se till att Tyskland kunde bli en stormakt och kunna bilda ett nät till Ostpreussen. Stalin i Sovjet ville istället ta tillbaka de områden som som de hade förlorat under första världskriget, detta genom att sluta en pakt med Tyskland.
 • Sovjetunionen angriper Polen

  Sovjetunionen angriper Polen
  Efter att Tyskland på fri fot nu hade möjlighet att kunna invadera Polen så startade det andra världskriget med flera krigsförklaringar. Enligt den pakt som hade slutits mellan Tyskland och Sovjetunionen så gav det senare upphov till att man tillsammans kunde dela upp Polen och östländerna mellan sig. Sovjet som under första världskriget förlorat stora områden ville gärna få tillbaka de baltiska länderna och delar av Polen. Efter att ha kapitulerat mot Tyskland så blev det lättare för Sovjet.
 • Finska vinterkriget

  Finska vinterkriget
  Ribbentropp-Molotov pakten som slöts mellan Tyskland och Sovjet, som var unikt av sitt slag, gjorde att man även kom överens om hur man skulle överlämna och fördela landområden, där Tyskland skulle få västra Polen och Sovjet Baltikum och östra Polen. Sovjetunionen och Stalin ville samtidigt få ökat inflytande över Östersjön och bad därför Finland att ge ifrån sig landområden för att få Sovjetkarelen, men Finland vägrade. Sovjet startade då ett krig mot Finland och skickade flera stora trupper.
 • Tyskland invaderar Danmark och Norge-Operation Weserübung

  Efter den stora vinsten mot Polen så begick Tyskland sig vidare västerut för att kunna se till att få kontroll över de nordiska länderna Danmark och Norge, för att på det här sättet kunna hindra de allierade från att kunna få ett inflytande över Nordsjön. De marina tillgångarna som fanns tillsammans med den militära roll och isoleringen till de allierade i väster skulle vara betydande för Tyskland och denna ockupation gick väldigt snabbt till, då de två länder kapitulerade kort efter.
 • Operation Danzig

  Operation Danzig
  Efter att Tyskland nu hade invaderat Polen och hade lyckats få en stor kontroll och växt så valde att ockupera en annan fiende, Frankrike och detta gjorde de genom operation Danzig. Detta genom att Tyskland med hjälp av sina trupper gå in i neutrala länder (Belgien och Nederländerna) för att genom att annektera dessa snabbt kunna få kontroll över Frankrike. Senare under juni så ockuperades huvudstaden Paris och det ledde fram till Frankrikes kapitulation och Tysklands stora seger blev betydande.
 • Storbritannien blir anfallet av Tyskland

  Efter triumfen över Frankrike så leder detta fram till att Tyskland nu har ökade förutsättningar för att kunna slå Storbritannien genom att kunna ha kontroll över Engelska kanalen. För genom att besegra Storbritannien så skulle Tyskland få en absolut makt över Europa. Men det var väldigt svårt att besegra landet som lyckades hålla ut under en väldigt lång tid och besegrades aldrig. Först så ledde detta fram till ett luftkrig i luften, men det övergick i att man bombade städer, då Storb. höll sig
 • Operation Barbarosa

  Operation Barbarosa
  Efter att Hitler och Tyskland inte kunde vinna över Storbritannien, då landet höll ut förvånansvärt bra, både när det kom till luftkrigen, men också efter bombationerna av städerna, så ville Hitler gå in i nästa mål och bryta pakten med Sovjetunionen för att på det här sättet kunna invadera Sovjetunionen i det som kom att kallas för operation Barbarossa. Till en början så gick det väldigt bra för Tyskland och de lyckades gå in väldigt långt i staden och ta över flera viktiga städer. Det vände.
 • Japan anfaller Pearl Harbor

  Japan anfaller Pearl Harbor
  Japan hade under den här tiden växt fram till en diktatur, där en diktator styrde över det mesta. Japan valde att under kriget alliera med Italien och Tyskland för att bilda axelmakterna mot de allierade. Att Japan under den här perioden styrdes av en diktator som under en lång tid hade kämpat för att Japans maktposition skulle öka och att de skulle få fler och större maktposition över Stilla havet, men nu så var det USA som styrde över haven. Detta genom att spränga basen Pearl Harbor i Hawai.
 • Atombomb över Hiroshima

  Atombomb över Hiroshima
  Efter att Japan hade sprängt USA:s flottbas i Hawai så blev kriget ett riktigt världskrig, där det nu även USA gick på de allierades sida och började att strida mot Japan. Men Japan vägrade att ge sig och slag utkämpades under en längre tid. Det gjorde att USA.s nya president ville få slut på kriget för att kunna vinna genom att kunna använda ett av farligaste vapnen, atombomben. Den 6 augusti 1945 så släpptes den första atombomben över den Japanska staden Hiroshima, som direkt mördade 80 000.