Världskrigen

 • 1492

  Columbus upptäcker Amerika

  Columbus upptäcker Amerika
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Christofer_Columbus
  År 1492 nådde Columbus Amerika när han trodde att han var vid Indien. Därför kallas ursprungsfolket i Amerika indianer. Ankomsten markerar början av den europeiska koloniseringen av Amerika. Columbus var dock inte den första europén som nådde kontinenten Amerika.
 • Period: 1492 to

  Kolonialismen

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolonialism
  Kolonialism är när ett annat land tar över ett annat för många anledningar t ex makt, religion och mark. Med mycket mark så kan man få naturresurser och råvaror som man sedan kan exportera. Några utav dom största kolonierna är Storbritanien, USA och Tyskland. Detta ledde till att det blev krig om makt och mark.
 • 1500

  Triangelhandeln

  Triangelhandeln
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Triangelhandeln
  Triangelhandeln under 1500-, 1600- och 1700-talen var en sjöfartsrutt i tre steg, främst mellan Västeuropa, Västafrika, Nordamerika och Karibien. Väst afrika hade slavar, Västeuropa hade krut, gevär, brännvin och tyger och Nordamerika hade bomull, tobak och socker. Detta gjorde så att det blev nationell konkurrens.
 • Period: 1500 to

  Antisemitism

  Antisemitism är ett samlande begrepp för hat och fientlighet mot judar, med månghundraåriga rötter i Europa. Redan från 1500 talet börjades hatet mot judar. Den värsta händelsen är andra världskriget. Där cirka 7 miljoner judar dog.
 • Nationalism 1800-tal

  Nationalism 1800-tal
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalism
  Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Nationalismen uppkom i Europa under 1700-talet och ledde under 1800-talet till skapandet av nationalstaterna, som vi känner dem idag. Detta ledde till krig om andra länder i Europa och andra kontinenter. Det blev också krig om mak, mark och sin kultur.
 • Franska revolutionen

  Franska revolutionen
  Det hela började som ett uppror mot politiska och ekonomiska
  orättvisor i landet. Kungligt envälde, höga skatter,missväxt och en föråldrad ståndsriksdag där inte folket fick vara med och bestämma. Detta gjorde förutsättningar för ett uppror.
 • Imperrialism 1800-1900-tal

  Imperrialism 1800-1900-tal
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Imperialism
  Vid sidan av nationalism präglades också större delen av 1800-talet och början av 1900-talet av europeisk imperialism. Imperialism syftar till att en stat strävar efter att utöka sin politiska och ekonomiska makt över andra länder. Afrika och Asien delades upp mellan de europeiska stormakterna. Detta ledde till att många länder krigade om makt och mark
 • Period: to

  lebensraum

  Lebensraum är ett uttryck som ursprungligen formades av Friedrich Ratzel kring sekelskiftet 1900. Det blev en av Adolf Hitlers politiska och agitatoriska käpphästar. Det som hände var att Hitler tog över massa länder och områden som t ex Tjeckoslovakien. Sudetenlandet tog Hitler över genom att be dom tyska som bodde där att gå med på hans avtal. Tyskland yta ökades med stora mängder.
 • Skyttegravarna

  Skyttegravarna
  Livet i skyttegravarna var inte enkelt. Dom fick leva i lera som gick en meter upp i vissa tillfällen. I den smutsiga leran så var det sjukdomar. Det var också svart att få tag på vatten och ifall det skulle komma en gasbomb där i skulle det vara mycket svårt för dom att överleva
 • Schlieffen planen

  Schlieffenplanen var Tysklands krigsplan för ett krig mot Frankrike. Planen utarbetades av Alfred von Schlieffen mellan 1891 och 1906 då han var tysk generalstabschef.
 • Skotten i Sarajevo

  Skotten i Sarajevo
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Skotten_i_Sarajevo
  Skotten i Sarajevo avlossades i Sarajevo det som kallas Bosnien den 28 juni 1914. Med skotten mördade Gavrilo Princip, medlem i Unga Bosnien, ärkehertig Franz Ferdinand av Österrike och dennes hustru Sophie von Chotek.
 • Svarta veckan

  Svarta veckan
  Svarta veckan startades med skotten i Sarajevo. Det var när Franz Ferdinand blev skjuten av en serbisk student som hette Gavrilo Princip.
 • Ryska evolutionen

  Ryska evolutionen
  Den ryska revolutionen 1917 var en händelse som har haft stor inverkan på Rysslands historia under 1900-talet. Förändringen innebar att det gamla tsarväldet störtades och byttes ut mot ett kommunistiskt styre som växte till en världsmakt. Detta gav stor betydelse för Europas utveckling och övriga världen under 1900-talet.
 • Trippelalliansen+Trippelententen

  Trippelalliansen+Trippelententen
  Trippelalliansen var ett avtal mellan Tyskland,Italien och Österrike,Ungern. Det gick ut på att stödja varandra ifall Ryssland skulle gå till attack. Ententen var ett avtal med Ryssland, Frankrike, Storbritannien om att samarbeta mot trippelalliansen.
 • Slutet

  Slutet
  Stilleståndsdagen (engelska: Armistice Day) högtidlighålls den 11 november varje år till minne av undertecknandet av stilleståndsavtalet 1918 mellan de stridande parterna i första världskriget och krigets slut. Efter kriget minskades Ryssland enormt och flera länder kom upp på kartan som t ex Polen.
 • Period: to

  Mellan krigs tiden

  Det var mellan WWI och WWII och det var då hitler kom till makten.
 • Versaillesfreden

  Versaillesfreden
  Efter första världskriget tog slut i november 1918 vidtog utdragna förhandlingar i Paris som dominerades av Frankrike, Storbritannien och USA. Tyskland erkänner att kriget är deras fel eftersom Italien Österrike mm tvinga Tyskland att säga det. Detta väckte mycket bitterhet i Tyskland. Många ställen i Tyskland blev erövrade som t ex Alsace-Lorraine återgår till Frankrike. Tyskland förlorade och massa industriella och ekonomiska resurser. Tyskland beslagtas med en massa fabriker som t ex gruvor.
 • Hitler blir fängslad

  Hitler blir fängslad
  Under Ölhallskuppen den 8–9 november 1923, försökte Adolf Hitler och nazisterna ta makten i Tyskland genom en statskupp. De misslyckades och Hitler fick avtjäna nio månader i fängelse. Under fängelsetiden skrev han första delen av sin bok Mein Kampf.Några år senare slogs de båda delarna ihop till en enda bok. Boken släpptes 1925
 • Rättegången

  Rättegången
  Efter ölkällarkuppen så blev Hitler tagen till rättegången där han erkände att han var skyldig för förräderi. Han fick då med sig alla människor på hans sida när han satt inne i fängelse. Han skulle sitta i 5 år men eftersom han var villkorlig så fick han sitta inne i 9 månader.
 • Ölkällarkuppen

  Ölkällarkuppen
  Öllällarkuppen kallas det kuppförsök som Adolf Hitler och Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet genomförde i Bürgerbräukeller i München den 8–9 november 1923. Tillsammans med Hitler deltog Max Erwin von Scheubner-Richter, som dödades under kuppen och därefter blev hyllad som martyr
 • hälsningen

  hälsningen
  Nazistledaren bestämde år 1926 att partiets medlemmar skulle sluta hälsa som vanligt på varandra och i stället säga "Heil Hitler" med sträckt högerarm. Den nya hälsningen skulle fungera som ett kännetecken och visa omvärlden ens nazistiska sympatier.
 • NSDAP

  NSDAP
  NSDAP blir det näst största partiet i Tyskland år 1930
 • Hitler kom till makten

  Hitler kom till makten
  Adolf Hitler kom till makten i Tyskland den 30 januari 1933. På kort tid omvandlades landet till en nazistisk diktatur och all politisk opposition förbjöds.
 • Period: to

  judeförföljelsen

  Mellan 1933-1939 efter att Hitler hade kommit till makten så började judarna i Tyskland utsättas för diskriminering och brutala förföljelser. Dom bojkotta butiker, dom tog deras hem och mat. Efter annekteringen av Österrike och delar av Tjeckoslovakien 1938–1939 började judarna också i dessa länder att förföljas av den nazityska regimen.
 • Riksdagsbranden i berlin

  Riksdagsbranden i berlin
  Riksdagshusbranden kallas den eldsvåda som härjade Berlins riksdagshus den 27 februari 1933 och som anses vara ett avgörande moment i etablerandet av nazisternas styre.
 • Hitler blir führer

  Hitler blir führer
  Den 2 augusti 1934 dog den tyska presidenten Paul von Hindenburg, 86 år gammal. Hitler övertog omedelbart hans roll och utropade sig till Tysklands ledare (Führer). Den tyska armén, Riksvärnet, gav en trohetsed till Hitler som landets president och den 19 augusti gjordes en folkomröstning som visade att Hitler hade stöd från 88 procent av den tyska befolkningen.
 • Ett större Tyskland

  Cirka 1935 ville Hitler skaffa ett större imperium genom att binda sig med Österrike och Tjeckien. För att ta tillbaka kolonierna.
 • Period: to

  nürnberglagarna

  Nürnberglagarna är benämningen på tre lagar antagna av den tyska riksdagen den 15 september 1935. Syftet var att stärka Nazitysklands och Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets antisemitiska politik.
 • novemberpogromen

  novemberpogromen
  Kristallnatten mellan 9 november och 10 november 1938 var kulmen på de våldsamma pogromer mot judar, Novemberpogromerna, som genomfördes i Tyskland mellan den 7 och 13 november 1938.
 • Molotov-rippentrop-pakten

  Molotov-rippentrop-pakten
  Tyskland och Sovjetunionen gjorde ett avtal att de inte skulle anfalla varandra. Efter det så attackerade Tyskland polen för att skaffa mer mark. Efter det valde Storbritannien och Frankrike att gå till attack mot Tyskland.
 • Blixtkrig

  Blixtkrig
  Storbritannien och Frankrike vägrar att gå in i strid och Polen blir lämnade ensam mot både Tyskland och sovjetunionen. Tyskland hade en ny strategi den kallades för. Blixt krig och den gick ut på att

  attackera men massa stridsvagnar och flygplan. Men inga skyttegravar.
 • Polska korridoren

  Polska korridoren använde Tyskland när dom skulle invadera Polen 1939
 • Finland och sovjetunionen

  I oktober 1939 krävde den sovjetiska regeringen att Finland skulle överlämna landområden kring den finsk-ryska gränsen till Sovjetunionen. ... Den 30 november 1939 anföll sovjetiska trupper Finland. Den finska armén var dåligt mobiliserad. På den sovjetiska sidan deltog omkring 800 000 soldater.
 • Slaget vid Dunkerque

  Slaget vid Dunkerque uspelade sig i Europa från 26 maj till 4 juni 1940. Världskriget mellan de allierade och Nazityskland. Som en del av Slaget om Frankrike på västfronten var slaget ett försvar och evakuering av brittiska och allierade styrkorna i Europa
 • Period: to

  Washingtonavtalet

  I augusti 1941 träffades Storbritanniens premiärminister Churchill och USA:s president Roosevelt på ett fartyg i Nordatlanten. Under mötet skrev de Atlantdeklarationen, med demokratiska riktlinjer inför krigsslutet. nazistiska tyranniet skulle utplånas och det skulle var en varaktigt fred. Det var 26 länder som gick med på avtalet att kämpa mot nazisttyskland.
 • Attacken mot Pearl Harbor

  Attacken mot Pearl Harbor eller Slaget vid Pearl Harbor var ett överraskningsanfall som utfördes av den kejserliga japanska flottan mot den amerikanska marinbasen vid Pearl Harbor, Hawaii på morgonen den 7 december 1941. Nästa dag förklarade USA krig mot Japan vilket resulterade i landets inträde i andra världskriget. Detta var en avgörande faktor i fortsättningen av stillahavskriget.
 • midway

  midway
  Slaget vid Midway var ett slag under andra världskriget och utkämpades den 4-7 juni 1942. Endast en månad efter slaget om Korallhavet slog den amerikanska flottan tillbaka en japansk attack mot Midwayatollen, vilket kom att bli en vändpunkt för andra världskriget i Stilla havet.
 • Slaget vid Stalingrad

  Slaget vid Stalingrad utkämpades under andra världskriget mellan Tyskland och Sovjetunionen vid staden Stalingrad. Det pågick mellan 21 augusti 1942 och 2 februari 1943 och är ett av världshistoriens blodigaste slag med sammanlagda förluster på nära två miljoner människor.
 • Landstigningen i normandie

  Den 6 juni 1944 lyckades de allierade västmakterna landstiga i Normandie i norra Frankrike. Invasionen som gick under beteckningen D-dagen, är den största landstigningsoperation som gjorts i historien.
 • Slutet

  Slaget om Berlin utspelade sig under våren 1945 och blev den sista stora kraftmätningen på östfronten under andra världskriget. Striden stod mellan den då överlägsna sovjetiska Röda armén och Nazitysklands sista ihopskrapade reserver. Slutstriden avbröts först efter att Adolf Hitler begått självmord den 30 april.
 • Slaget om Berlin

  Slaget om Berlin
  Slaget om Berlin var den sista stora striden på östfronten under andra världskriget. Striden stod mellan Nazitysklands sista reserver och Sovjetunionens numerärt överlägsna Röda armén.