Andra varldskriget tyska soldater

WW2

 • Österrike förenas med tyskland

 • München överenskommelsen

  Münchenöverenskommelsen är det avtal rörande Tjeckoslovakien, som ingicks mellan Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. Avtalet innebar bland annat att Tjeckoslovakien skulle ge det tyskspråkiga så kallade Sudetlandet till Tyskland.
 • Kristallnatten

  Kristallnatten
  Kristallnatten var en händelse som motiverades utav nasisterna, för att en judisk pojke hade tagit sig in på den tyska ambassaden i Paris och skutit en tysk legationssekreterare. Under kristallnatten dog ca 400 judar 20 000 - 30 000 blev skikade till koncentartions läger. 267 synagogor brändes och över 7500 butiker förstördes.
 • Tyskland tar en stor bit utav Tjeckoslovakien, resten tysk lydstat

 • Tyskland anfaller Polen, kriget startar

  1939 ställde Adolf Hitler ett ultimatum till Polen. Landet skulle avträda stora landområden som Tyskland förlorat vid freden 1919. Polen gick inte med på de krav som ställdes så Hitler bestämde att Tyskland skulle invadera landet. Men han ville slippa att kriga på två fronter som i första världskriget, så han tecknar ett fredsavtal med Sovjet. I avtalet fanns också ett hemligt tillägg där det stod om hur Tyskland och Sovjet skulle dela upp östeuropa mellan sig.
 • Period: to

  Andra världskriget

 • Storbrittanien & Frankrike förklarar krig mot Tyskland

 • Det finska vinterkriget

  I det tysk/sovjetiska avtalet stog det att finlands gränser skulle vara samma som innan. Sovjet ville ändå utvidga sina gränser samt att det var rädda för att Tyskland skulle vända sig emot dem. När inte Finland ville ge bort sin mark frivilligt gick Sovjet in med en armé på 800 000 man mot finlands 150 00. Finland lyckades överlista stora delar av sina motståndare men fick till sist ge upp stora delar utav sitt landområde.
 • Tyskland ockuperar Danmark och Norge

  Tyskarna hade en stor vapenindustri och behövde därför mycket järnmalm, som importerades ifrån Svergie. På vintrarna transporterades järnmalmen genom Norge för att östersjön fryser. Hitler ville ockupera Norge för att få mer kontroll över transporterna, Danmark skulle också ockuperas bara för att vara på den säkra sidan. Ockuperingen höll på i 62 dagar innan norrmännen tvingades att ge upp.
 • Holland och Belgien ockuperas

  Hitler ville åt Frankrike, som var allierade med Storbrittanien. Frankrike hade satt upp försvar längst med sin gräns för att hindra tyskarna ifrån att komma in i landet. Holland och belgien hade precis som Svergie förklarat sig neutrala. Tyskarna gick igenom belgien och holland till Frankrike utan att möta något motstånd efter som att alla de franska soldaterna var vid den tyska gränsen. De fransk/brittiska trupperna blev pressade norrut där de kunde fly till England.
 • Slaget om Storbrittanien

  När tyskland tagit över Frankrike siktade man in sig på storbrittanien, Innan invasionen skulle tyska bombplan bomba sönder hamnar och flygfält. den 13nde genomfördes attacken, Dagen därpå blev den kanske mest avgörande under hela kriget. Tyskarna förlorade 75 plan och britterna 34. Tyskana gav inte upp och siktade in sig på kraftverk, gasverk, dockor och luftvärn. Attackerna fortsatte ända tills maj 1941men de lyckades inte ta över Stor brittanien.
 • Period: to

  Förintelsen

 • Operation Barbossa

  Hitler höll inte sitt freds avtal med Sovjet. den 22 skickade Hitler in 3,4 miljoner man in i Sovjet som de i sin tur svarade på med en armé på 4,7 miljoner man. Hitler ville åt Sovjets resurser så att han kunde förgöra Storbrittanien. Efter några måpnader hade tyskarna förlorat 98 000 man men också plockat åt sig Kiev, nu var målet Levingrad.Men deras krigsstratergier funkade inte
 • Japan anfaller USA

  Japan attackerar den stora basen på hawaii och många amerikanska soldater dör eller skadas. Japanerna skadar även massa flygplan och skepp. Den 8 december förklarar usa krig mot Japan och Tyskland, Tysklands rädsla för att slåss på två fronter hade nu blivit verklighet.
 • Slaget vid midway

  var ett slag under andra världskriget och utkämpades den 4-7 juni 1942. Endast en månad efter slaget om Korallhavet slog den amerikanska flottan tillbaka en japansk attack mot Midwayatollen, vilket kom att bli en vändpunkt för andra världskriget i Stilla havet.
 • Slaget vid El-Almein

  var en viktig vändpunkt i Ökenkriget under andra världskriget. Sedan första slaget vid el-Alamein hade stoppat den tyska framryckningen mot Suezkanalen tog general Bernard Montgomery över befälet från Claude Auchinleck över det brittiska samväldets åttonde armé. Den allierade segern innebar att krigslyckan i det nordafrikanska ökenkriget vände.
 • Slaget vid Stalingrad

  Tyskarna kapitulerar efter brist på mat och vård
 • Landstigningen i Normandie

  Dagen då de allierade länderna steg i land vid Normandies kust för att strida emot tyskarna tillsammans och vinna tillbaka Franmkrike.
 • Fred mellan Sovjet och Finland

 • Tyskland ger upp

  I Tyskland trängde amerikanska och sovjetiska arméer in från öster och väster. Tyskarna blev mer och mer sammanpressade och koncentrerade. Städer bombades och raderades ut. Tyskland hade förlorat kriget. Den 30 april 1945 begick Hitler självmord. Detsamma gjorde Himmler, liksom många andra ledande nazister. Den 7 maj 1945 kapitulerade Tyskland. Kriget i Europa var över.
 • Atombomber över Hiroshima och Nagasaki, Japan ger upp

  Amerikanerna bestämmde att en invasion av japan skulle bli för svå spm man lät testa ett nytt vapen, atombomben över 100 000 människor dog vid attackerna och flera dog efteråt utav sjukdomar och missfall. Attackerna tog så svårt på Japan att det gav upp och kriget var också slut på denna fronten.