Ww2

Andra Världs Kriget

By Klasson
 • Invationen på Polen

  Invationen på Polen
  Tyskland och Sovjetunionen invaderade Polen. Tyskland använde deras nya method blitzkrieg. Polen erövrades snabbt. Tyskland och Sovjetunionen hade en icke-angreppspakt som hette ''Molotov-Ribbentroppakten''. Dom båda länderna delade Poland och Tyskland fick 2/3 och Sovjetunionen fick 1/3.
  Levande historia Sidan 498
 • Period: to

  Andra världskriget

 • Förintelsen

  Förintelsen
  Det flanns olika läger, koncentrationsläger och förintelseläger. Koncentrationlägren var fångläger där personerna var väldtigt dåligt behandlade. Förintelselägren var ett läger byggt för att döda manniskor. Alla förintelselägren var i Polen. När fånger kom fram till lägret kasstade man dom i gaskammaran, liken brändes och askan spreds. 600 000 dog i Belzec och 250 000 dog i Sobibor. Hitler ville rensa Europa från judar, så han dödade totalt 6 miljoner juder, Hälften dog i lägren.
  LH 514
 • Vinterkriget i Finland

  Vinterkriget i Finland
  Sovjetunionen ville bygga en flottbas vid Finska viken men Finland vägrade att ge på Sovjetunionens krav. Då attackerade Sovjetunionen Finland. På den tiden var det den kallaste vintern någonsin. Finskarna använde Skidor vär att snabbt attackera och sen snabbt reterera vilket funkade effektift. Under tre månader försvarade Finland mot Sovjetunionen tills Sovjetunionen besegrade Finland. Finland är väldit stolta över det fast än dom förlorade.
  Levande Historia sidan 500
 • Tyskland Invaderar Frankrike

  Tyskland Invaderar Frankrike
  Tyskland gör att stort anfall mot Frankrike, Som i första världskriget går dom genom Belgien. Men denna gång tog de ochså genom Nederlönderna och mot Engelska kanalen. Som i förra kriget gick dom runt fransmänen största försvar. Efter 35 dagar hade tyskarna tagit över Parais. Tillslut måste frankrike be om vapnen-stillestånd.
  Levande Historia Sidan 502
 • Slaget om Storbritannien

  Slaget om Storbritannien
  Efter att ha besegrat Frankrike förberede tyskarna att anfalla Storbritannien. Detta var det enda land som änu stog emot Hitler. Planen var att bomba Storbritaniens hammnar flygfält och ta vatten och luft-herreväldet. Bombning av städerna skulle försvaga försvarsvilkan hos de britiska. Personer sov i tunnelbanestationer för skydd mot bomber. Brittiska piloter försökte skjuta ner de tska bomb flygplanen, som skyddades av stridsplan. Långsamnt fick Storbritanien övertaget. Hitler avslutade.
  LH 502
 • Operation Barbarossa. Del ett

  Operation Barbarossa. Del ett
  Sovjetunionen hade stora tillgångar av olja, järnmalm och brödsäd som tysklarna ville ha. Hittler ville ses som '' Den som krossat världskommunismen'' och ville expandera åt öster åt det tyska folket. Hitler ville skaffa sig så stort stöd som möjligt så han lyckades få Ungern, Bulgarien och Rumänien på sin sida. Hitler lovade att ge landområden som de hade förlorat under första värdskriget. I Jugoslavien misslyckades Hitler med att bli en tysk-vänlig regiering. Då ockuperade Hitler Jugoslavien.
 • Operation Barbarossa. Del två

  Operation Barbarossa. Del två
  Hitler ockuperade ochså Grekland med en viktig ö. I norr skaffade Hitler ochså stöd från Finland, med möjligheten att få tillbaka på Sovejetunionen. Tyskland anfallde Sovjetunionen med att bomba de sovjetiska flygfält som i Storbritanien. Många av deras plan försördets innan de han lyfta. Tyskarna verka kunna ta över Leningrad, Mosvka och Ukraina innan vintern kom. Stenblock trasportedades för ett seger monument. I Moskva förberade man sig på att spränga vitiga bynadder.
 • Operation Barbarossa. Del tre

  Operation Barbarossa. Del tre
  Men tyskarna kom inte längre än så. Tyskarna blockerades av de sovjetiska armérna, ochså i Leningrad stopppades tyskarna. Det blixtkrig som var så effektiv mot de andra länderna misslykades mot Sovjetunionen. Fast än många av de rika resuserna fick tyskland tag i. Vapen, mat, ammunition och drivmedel måste transopresas en lång väg för att nå fronten, och andra mycket dåliga saker hände. T.e.x: Vintern som tyskarna inte var bereada på.
  Levande Historia 504-505
 • USA går med i kriget

  USA går med i kriget
  Japan sände in bombplan mot Pearl Harbor utan att USA visste vad som hände. Stora delar av USAs flotta förstördes. Med den attacken gick USA med i de allierade sida. Allierade fick en mäktig bundsförvant. Tyskland förklarade krig mot USA. Hitler kunde aldrig invadera USA.
  Levande Historia 506-507
 • Stalingrad

  Stalingrad
  Tyskarna gick allt sämmre för. Sovjeterna forsatte kasta soldater åt dom och Tyskarna hada inte tillräkligt med män för att fortsätta. Dom var tvungna att rätterara långsamt från Stalingrad och andra delar av kriget. Sovjetunionen hade Stalingrad som en sombol och de slågs för att skydda den.
  Levande Historia 510-511
 • Slutet i Europa

  Slutet i Europa
  År 1944 attackerade 10 miljoner man i västra fronten. Rumänien, Bulgarien, östra Polen och de baltiska staterna ockuperades. Stalin bad om västmakterna om en invation i europa för att kunna göra två fronter mot Tyskland. Tyskarna kunde inte stå emot angriparna och på månader var englend och USA på Tyskmark. Den 30 april gjorde Hitler sjävmord. en vecka senare gav Tyskland up.
  Levande Historia 512
 • Slutet i Asien

  Slutet i Asien
  USA hade gjort en enorm upprustning, På fyta år hade omkring 300 000 flyplan och 90 000 stridsvangnar tillverkats. Jaåan hade gjort ett stort imperium i östra Asien. Dom drevs långsamt tillbaka mot deras hemland. USA kom så nära Jaåan att en invasion kunna förberadas. Men Japan var beradda att försvara. USA sprämgde en atombomb på den japanska staden Hiroshima och Nagasaki. Till slut gav Japan up.
  Levande Historia 512-513