Efterkrigstiden

 • Period: to

  Efterkrigstiden

 • Period: to

  Avkolonisering av tredje världen!

  efter krigets slut levde en majoritet av världens folk som krävde självständighet och mänskliga rättigheter. Imperialiska idéerna kastades bort av världen. Avkolonialisering blev i många fall en blodig historia, särskilt på lång sikt eftersom befrielsekampen ibland följdes av andra krig, ofta i form av inbördeskrig.
 • Hitler död

  Hitler död
  Hitler Begick självmord 30/4 1945 eftersom han då visste att striden han hade startat skulle han förlora. I och med att Tyskland i början av 2VK tog över länder så höll dem på att fly och han tog sitt liv med att ta piller i en underjordisk rum med sin älskade Eva än att bli tagen av hans fiender.
 • Ungefär slutet på 2VK

  Efter att Hitler begick självmord så fortsatte kriget en vecka till, tills Tyskland tillslut gav upp. Landet delades sedan i Väst & Öst tyskland där i Väst regerade US/GB medans i öst regerade Sovjet. Berlin delades även upp i 2. Över 29 miljoner soldater hade dör och lika många civila. 20 milj ryssar dog, 6 miljoner judar dog utav alla 60+milj som hade dött. Tyskland stod i skuld till hela Europa.
 • FN bildas!

  FN bildas!
  Förenta Nationerna (FN) bildades 1945 utifrån de segrarna i det andra världskriget utarbetade under Jaltakonferensen. I början var det en sammanslutning utav 51 länder som sen så senare under åren ökades med fler länder. Syftet med FN var/är att arbeta för att säkra världsfreden
 • Period: to

  Kvinnlig frigörelse!

  Efterkrigstiden var en historisk period av kvinnliga rättigheter , både politiskt och ekonomiskt. Den bra ekonomin som fanns under den tiden bidrog till att barntillsynen och skolväsendet byggdes ut. Kvinnor kunde ta del utav arbetslivet, vilket gynnade västvärldens industri. Kvinnorna var inte lika beroende av männen när det gällde ekonomin. I följd av det ökades skilsmässorna. Kvinnorna kunde då ta hand om sig själva och dess rättigheter förbättrades.
 • Indien blir sjävständigt land

  Indien blir sjävständigt land
  Efter 2VK kräver många länder i tredje världen avkolonisering för de ville ha mänskliga rättigheter som FN & EU påbörjade med sina länder. Indien var de första landet som avkoloniserade sig med dess ledare Mahatma Gandhi som med icke-våld gjorde att britterna lämnade landet 1947. De indiska folket med Gandhi gjorde demonstrationer och protester för att få landet fri än med våld vilket blev som en inspiriation för världen
 • Krig mellan Indien och Pakistan

  Krig mellan Indien och Pakistan
  Efter självständigheten dominerade de hinduiska indierna själlva indien medan muslim indierna hade makt över västra/östra delen. konflikter mellan dessa folk gjorde att man dela de upp landet i 2 för indien och sedan för pakistan. uppdelningen skapade kaos mellan folket och ett krig bröt ut. Folket som hamnade på fel sida blev mördade oavsett vad och allt detta var pga hur religionen skulle styra länderna. De lilla kriget pågick mellan 1948-1950 ungefär
 • Israel blir ett självständigt land

  Israel blir ett självständigt land
  Israel utnämndes utav FN till ett Självständigt land. Landet var innan Palestinas land där tusentals palestinera bodde men eftersom de judiska folket krävde ände sen 1800-talet ett eget land så fick de landet över palestina. Detta gjorde attt det uppstod konflikter mellan arabländern och israel där frågan om palestinier kom upp. Israelarna kastade ut palestinare till flyktinläger hos grannländerna Irak, syrien, egypten, jordanien och libanon där de förklarade krig mot israel.Mellanösternskonflik
 • Period: to

  Pågående Mellanösternkonflikt

  Pågående konflikt mellan de arabiska länderna mot Israel där från om Palestinier kommer upp men inte hanteras. Ända sen Israel blev självständiga så har Israel drabbat Palestinierna som tidigare bott där att flytta vilket har drabbat grannländerna. Grannländer Egypten, Irak, Jordanien, Syrien och Libanon får en börda av att Israel kastar ut Palestinier till deras länder där palestinier blir till flyktingar i deras länder. Israel startar krig med de länder för att öka sin yta och FN gör inget.
 • Grannländerna förklarar krig mor Israel!

  Samma dag som Israel blev självständigt land så förklarade grannländerna Egypten, Syrien, Irak, Libanon och Jordanien krig mot Israel. Efter hårda strider lyckades den unga nationen Israel slå tillbakas fiender och ökade ytterligare sitt territorium. Kriget blev kallad för självständighets kriget och efter vinsten deporterades över 700 000 palestinera ut från deras land. FN har ännu inte utropat något palestiniskt stat och frågan är annu olöst
 • Period: to

  Efterkrigstidens ungdomskultur!

  Ungdomarna i västvärlden under efterkrigstiden blev den första ungdomsgenerationen som levde i materiellt överflöd. Tack vare västvärldens högkonjuktur och den utbyggda skolundervisningen så fick de ett utrymme mellan barndom och vuxenlivet. De kunde uppleva en känsla av frihet som kom i uttryck i både musik, film och konst som spreds. Ungdomsgenerationens ökade levnadstandard, trygghet och utbildningen medförde en större medvetenhet och kunskap om hur världen låg till då för dem.
 • Kol- och stålgemenskapen!

  Kol- och stålgemenskapen var mellan länderna som gränsade till råvarurika område Ruhr och Elssas-Lothringen. D.v.s. Västtyskland, frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och luxemburg. Produktionen av råvaror som kol&stål skulle vara under gemensam övervakning och förvaltning där dessa länder fick en viss %-uell andel för att framtida konflikter mellan länderna skulle undvikas
 • Egyptiska kungadömet störtar

  Egyptiska kungadömet störtar
  1952 störtar de Egyptiska kungadömet av Gamal Abdel Nasser efter den hårda striden mot Israel. Några år senare planerar Nasser att ta över Suezkanalen. Anledning var att Nasser var i behov av pengar och hade planer om att bygga en damm på Nilen som syftade till att förhindra översvämningar och att producera el. Egypten ville bygga upp landet igen men får fiender emot sig då
 • Stalin Död

  Stalin Död
  Stalin var en sovjetisk politiker och diktator som blev 1922 den förste generalsekreteraren i Sovjetunionens kommunistiska parti och övertog efter Lenins död 1924 makten över landet som diktator och var en av världens mäktigaste män fram till sin död 1953.
 • Period: to

  Kampen mot Rasism i USA!

  USA var under efterkrigstiden den fria västvärldens ledande land när det gällde ekonomin, militär och mänskilgarättigheter vilket USA var som ett symbol för världen. Fast i självaverket var samhället präglad av rasdiskriminering och andra sociala problem. Utifrån dessa orättvisar växte en medborgarrättsrörelse fram i USA som kämpade för de mörlhyades och övrigas rättigheter. John F kennedy förde nya lagar som förbjöd diskrimineringen, för de mördades han av sitt eget folk men kampen fortsatte'!
 • Period: to

  Krig mellan Algeriet och Frankrike.

  De franska kolonierna i nordafrika ville bli självständiga, Frankrike tillät de andra men när Algeriet efterfrågade självständighet så blev de bemötna med våld av Frankrike. Algeriet hade varit lojala mot Frankrike under 2VK men deras befrielsekamp blev lång och blodig än vad de hade förväntat sig. De algeriska befrielseorganisationen FLN började 1954 en väpnad befrielsekamp mot Franska kolonimakten. Följden blev ett blodigt inbördeskrig som varade i 7år. Över 1 milj algerier dog.
 • Suezkrisen! Egypten vann

  1956 förklarade Nasser att Suezkanalen, som kontrollerades av Frankrike och GB, skulle nationaliseras. GB och Frankriken var emot detta eftersom då skulle egypten ha kontroll över sjötrafiken till och från Europa. De beslutade i ett hemligt avtal med Israel att ingripa mot Egypten. De anföll Egypten men avslöjades sen under ett FN-möte. Sovjet fick stöd av USA att denna ingrepp skulle avbrytas, första gången som dessa länder var överrens. De visade även att det var Sovjet och US som har makten.
 • Period: to

  Vietnamkriget!

  Vietnamkriget var delvis en fortsättning på den franska kolonialkriget. Efter att fransmännen lämnade vietnam 1946-1954 så delades landet i nord&syd vietnam. Nord blev kommunistiskt medan syd fick stöd av US. I syd fanns den en kommunistiskt rörelse som ville göra syd Kommunistiskt. US var emot de så under 60-talet skickade de en hel del trupper ner dit för att bekämpa den gruppen och hindra landet ifrån att bli kommunistiskt. US drog sig ur kriget 1973 efter en stark förlust som gav US ett sår
 • Europeiska ekonomiska unionen (EEC)!

  1958 så har man från att ha bildat kol&stålgemenskapen, fördjupat samarbetet mellan de länderna på de ekonomiska området genom att bilda EEC med syfta att ekonomin skulle gynna dem genom en fri marknad. Samtidigt grundades politiska institutioner för att kunna samordna medlemsländernas olika regler och lagar. Ett parlament skapades därför i Bryssel för de.
 • Fidel Castros maktövertagande på Kuba!

  Fidel Castros maktövertagande på Kuba!
  När Fidel Castros med kommunistpartiet fick makten över Kuba i en militärkupp efter den tidigare presidenten Batista så spreds den kubanska revolutionen till andra latinamerikanska länder. Han tillät alla US-företagen nationaliseras och bröt kontakten med USA. Istället sökte han sig hjälp utav Sovjet och blev en del av den kommunistiska intressesfären
 • Period: to

  Kongokrisen!

  Utav de 17 länder i Afrika som blev självständiga under efterkrigstiden så var kongo en av de. många av de kolonierna var dåligt förberreda för friheten och att styra ett land pga befolkningen saknade både utbildning och demokratiska traditioner. När Belgien lämnade Kongo utbröt revolter i olika landsdelar som hotade att splittra Kongo. De bad FN om hjälp vilket ledde till att FN:s trupper var tvungna att ta till våld. Konflikten har fortsatt och gjort att Kongo har drabbats av inbördeskrig mm
 • Första människan i rymden!

  Första människan i rymden!
  Den ryske austronauten Jurij Gagarin blev den första människan i rymden och som kretsat runt jorden. Gagarin fick medaljer från hela världen för sin färd i rymden. Att ryssland blev först i rymden gjorde så att folk såg ryssland som de mäktigaste vilket gjorde att USA kände sig hotad och planerade även en resa ut till rymden
 • Kubakrisen!

  Kubakrisen var en viktig händelse under kalla kriget då supermakterna US &Sovjetunionen stod på randen till kärnvapenkrig efter att Sovjet placerat kärnvapenbaser på Kuba. Det blev en direkt militär konfrontation mellan US & Sovjet väldigt nära. I början av oktober byggdes raketramper i Kuba i sikte mot US. Detta ville US hindra. Efter ett spänt lägen med dessa länder slöts ett avtal att ramperna skulle monteras ned under förutsättning att USA lovade att aldrig militärt angripa Kuba,
 • Nelson Mandela dömdes för livstids fängelse!

  Nelson Mandela dömdes för livstids fängelse!
 • I have a Dream Speech!

  Martin Luther king höll talet "I have a Dream" där han berättar sin vision om en framtid där vita och mörkhyad levde jämnlikt. Den mest kända talet som höllts under medborgarrättsrörelsen i USA Washington DC. Ett mästerverk anses den vara.
 • John F Kennedy dör!

  John F Kennedy dör!
  Den amerikanska presidenten John F Kennedy blev mördad den 20 novembet 1963 i Texas då presidenten, hans fru och borgmästarn var på en bilparad på dagen. Presidenten blev skjuten i halsen och rätt i huvudet. Hans fru tog emot honom när han föll i bilden och blev dränkt av sin mans blod på kläderna. Presidenten fördes direkt till sjukhuset men kunde ej räddas. Mannen som skjöt presidenten hetter Lee Harvey Oswald. En tragedi för amerikanerna och särkilt de mörkhyade som hade hopp i Kennedy.
 • Malcolm X mördades!

  Malcolm X mördades!
  Malcolm X var den andra största ledaren för den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Han och Martin var dem två största symbolerna under demonstrationen för mänskliga rättigheter åt dem mörkhyade och alla i USa. Han mördades 1965 under ett tal då publiken helt plötsligt började bråkade och några män kom upp på scene och skjöt Malcolm 16 ggr. Över 1000 människor kom till hans begravning.
 • Färg TV i Sverige!

  Den första sändningen i Sverige med Färg-TV skedde 1966. Färg-TV-sändningar inleddes officiellt den 1 april 1970 i Sverige.
 • Sexdagarskriget!

  Israel utökar sitt territorium. Spänningen steg mellan israel och de arabiska grannländerna. Israel använde sig utav samma taktik som tidigare mot Egypten med ett överraskningsanfall mot grannländerna och tog över mer& mer ytor. Följden av 6dagarskriget var att Israel vann fler landområden medan fler flyktingar kom till de arabiska grannländerna.
 • Martin luther King blev mördad!

  Martin luther King blev mördad!
  Begravningen typbegravningen typMartin Luther King mördades på Lorraine Hotel, utanför sitt rum i nr 306 i Memphis, Tennessee den 4 april 1968, kl. 18:01, där han befann sig för att organisera en demonstration. Han lutades bakot balkonräcket där han stod och pratade med sina vänner då en man vid namn James Earl Ray skjut Martin. Detta skapade oroligheter i storstäderna där mörkhyade tog ut sin ilska på de vitas områden genom att vandalisera byggnader och bombade de vitas områden
 • Första människan på månen!

  Första människan på månen!
  Att Ryssland var först i rymden gjorde att USA kände sig maktlösa och förbannade, så dem satsade då enormt mycket pengar på att vara den första på månen. Apollo 11 är den första bemannade månfärden där Neil Armstrong blev den första som satt sin fot på månen. Apolla 11 skjöts upp 16 juli 1969 och Neil och hans kollegor klev på månen den 20 juli 1969!
  Färden uppfyllde John F kennedys mål, att innan 60-talets slut så ska en av hans män varit på månen och kommit hem tillbaka säkert.
 • Krig igen mellan Indien och Pakistan

  Denna krig startades upp igen pga konflikter Detta gjorde även att Bandladesh bröt sig ur Pakistan och blev självständiga :)
 • Europeiska frihandelssammanslutningen! (EFTA)

  Europeiska frihandelssammanslutningen! (EFTA)
  Som ett alternativ till EG bildades därför 1960 den EFTA av de europeiska länderna Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike. EFTA sågs under det kalla kriget som en tredje ekonomisk organisation placerad mellan EG och det kommunistiska blocket i Östeuropa. Trots EFTA:s neutrala hållning mellan stormaktsblocken slöts 1972-1973 ett frihandelsavtal mellan EG och EFTA.
 • Europeiska Gemenskapen (EG).

  Det inleddes ett samarbete på atomenergiområdet, som utvidgades 1973 med ytterligare länder Danmark, Irland och Storbritannien. EEC bytte namn till den Europeiska Gemenskapen (EG) då. 1981 gick Grekland med i EG och 1987 anslöt sig Portugal och Spanien. EG-samarbetet var sammankopplat med ett fördjupat militärt samarbete inom NATO och allians med USA. Pga detta ville inte vissa länder vara med på de samarbetet eftersom NATO var med, det sågs inte vara lämpligt .
 • Min maadree born!

  min mammas födelsedag lol :) <333333333
 • Oktoberkriget

  Efter att Nasser den Egyptiska president dog så tog Anwar Sadat över rollen. Med nya strategier så var det dags för en revansch mot Israel. Arabländerna under oktober 1973 anföll Israel när de var dåligt förbered men det dröjde inte länge till tills Israel fick övertag i kriget. Israel hade omringat delar av den egyptiska armén samtidigt som trupper gick in mot damaskus. När kriget var över slöt Anwar och Israel fred. Men ännu hade inga förbättringar skett för Palestinierna.
 • Beyoncé Knowles

  Beyoncé Knowles
  Beyoncé Knowles föddes 1981 4/9 i houston Texas sopm numera är en amerikansk artist verksam inom musik, dans, film och mode under artistnamnet Beyoncé. Gift med Shawn Carter (Jay-Z) och mamma till Dottern Blu Ivy Carter.
 • Rihanna föddes

  Rihanna föddes
  En liten ängel vid namn Robyn Rihanna Fenty föddes den 20/2 1988 i barbados. Den lilla ängeln är nu QUEEN OF POOOP/EVERYTHING. Idag lever hon som en världskänd pop/RnB artist med ett succékärrier i 25års åldern. Slå den Elvis Presley :P
 • Eritrea blir ett självständigt land!

  Eritrea blir ett självständigt land!
  Efter 30års krig mot Etiopien så vann Eritrea de hårda kriget och blev tillslut ett självständigt land. Den dagen firade hela landet och folk sjöng med den Eritreanska flaggan som hissades upp. Trots glädjen och att man vann kriget så hade Eritrea förlorar flera hundratals soldater som dog under kriget. Allt detta för att vara fria och ha sitt eget land.
 • Europeiska unionen (EU)!

  Europeiska unionen (EU)!
  1993 övergick EG till att bli EU eftersom Sovjet och östkommunismen hade fallit under 1989-1991 och det blev nu möjligt för länderna i EFTA att gå med i EU utan rädsla för att stöta sig med Ryssland. 1995 gick Finland, Sverige och Österrike med i EU, och under 2000-talet anslöt sig även flertalet av de före detta kommunistländerna i Östeuropa till samarbetet. EU föredraget undertecknades 1993.