TIDSLINJE VÄRLDSKRIG

 • Period: 1492 to

  KOLONIALISM

  Kolonialism är när man tar kolonier för att få tillgång till exempel resurser, arbetskraft och liknande. Britterna hade till exempel en del kolonier över hela landet som till exempel i Afrika, de hade även tagit över kanalen mellan Afrika och Asien för att sedan kunna frakta på ett smidigare och snabbare sätt.
 • Period: to

  INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

 • FRANSKA REVOLUTIONEN

 • Period: to

  NATIONALISM

 • SCHLIEFENPLANEN

 • KOLONIER

  TRIPPELALLIANSEN:
  TYSKLAND + ITALIEN + ÖSTRA UNGERN TRIPPELENTENTEN:
  STORBRITANIEN + FRANKRIKE + RYSSLAND
 • SKYTTEGRAVARNA

  De hade ett grymt och hemskt liv nere i skyttegravarna. De drabbades av sjukdomar och de blev ner geggade av gyttja och lera. De använder sig även av giftgaser. Nere i skyttegravarna hade de till exempel kulspruta för att på ett effektivare sätt ta ner de det andra laget. De använde sig även av gaser som de släppte ner i skyttegravarna för att förgifta alla de andra i de motsatta laget.
 • ROVVINTERN

  Under kriget så lider en del personer av matbrist. Det leder till att man kapar Storbritanniens handelsrutter. Tyskarna förlorade och drog med sig USA i kriget.
 • TYSKARNAS KRIGSTAKTIK

  Tyskarna hade en egen krigstaktik. Det ville vinna kriget innan USA kom med sina trupper
 • SLAGET VID JYLLAND

  Slaget vid Jylland blockerar tyskarnas havsväg
 • SKOTTEN I SARAJEVO

  SKOTTEN I SARAJEVO
 • RYSKA REVOLUTIONEN

  Den bryter ut 1917 då Lenin tar makten - kapitulerar och så sluter de fred med tyskarna vilket gör att kriget på östfronten tar slut, de tyska trupperna flyttar därefter till västfronten
 • KRIGET ÄR SLUT

  Flera länder ger upp under hösten
 • VERSAILLESFREDEN

  VERSAILLESFREDEN
  Versaillesfreden var när Tyskland var tvungen att ge bort resurser, transportmedel, gruvor och liknande. De betalade även 132 miljarder guldmark på grund av att de hade förlorat och förstört som till exempel så sprängde de upp en av Frankrikes gruvor och var tvungna att ge bort miljoner ton av Tysklands kolproduktion. När kriget startade så hade Tyskland 2 miljoner man, men efter kriget var de tvungna att nedrusta så att de endast hade 100 000 man.
 • HITLER BLIR RIKSKANSLER

  Paul von Hindenburg utser Hitler att bli rikskansler 30 januari 1933
 • BRAND I RIKSDAGSHUSET

  Marinus van der Lubbe, var en holländsk kommunist och troligen psykopat. Som tände eld på riksdagshuset
 • LÅNGA KNIVARNAS NATT

  Var när Hitler mördade Ernst Röhm mordet kallades för Rhömkuppen.
 • HITLER BLIR FÜHRER

  Tyska presidenten Paul von Hindenburg, 86 år gammal. Hitler tog omedelbart över hans roll.
 • HITLER TAR LÄNDER

  Hitler utökar Tyskarnas livsutrymme genom att ta över Slovakien. De tar sedan över sudet landet i Tjeckoslovakien, men de nöjer sig inte så de tar även en större del av Tjeckoslovakien.
 • HITLER SKAPAR PAKT

  Hitler kräver att få tillbaka Danzig och vill även ha en väg genom Polen för att sedan kunna ta Litauen, men Polen låter inte Hitler komma genom Polen. Stalin ringer Storbritannien och Frankrike och frågar om en pakt, men de går inte med på det. Medans Hitler ringer Stalin och frågar om en pakt och Stalin går med på en makt, men det som inte Stalin vet är att Hitler sedan kommer att ta över Sovjetunionen efter att de tillsammans har tagit ut Storbritannien och Frankrike.
 • BLIXTKRIGET

  Tyskland anfaller Polen med en stor armé. Polen ber om hjälp, men får ingen. Den 3 september förklarar Storbritannien och Frankrike krig med Tyskland. Den 17 september så anfaller Nazisterna Polens huvudstad. Polens invånare blir avrättade av Tyskarna och Ryssarna.
 • Period: to

  ANDRA VÄRLDSKRIG

  Kriget pågick i 5 år och åtta månader. Omkring 50 miljoner människor dog under andra världskriget. Under krigsåren mördade nazisterna omkring sex miljoner europiska judar.
 • Period: to

  FINSKA VINTERKRIGET

 • TYSKLAND ANFALLER SOVJETUNIONEN

  Under hösten 1941 blev fälttåget en framgång för Tyskland. Tyskland ockuperade de baltiska staterna Litauen, Estland och Lettland som hade varit ockuperat av Sovjetunionen. Tyskland vandrade in i Sovjetunionen och närmade sitt mål Moskva (huvudstaden), men under vintern blev det allt kallare och kallare. Vintern hindrade tyskarnas framfart. En stor del av den tyska armén klarade inte av kylan, både fordon och vapen slutade fungera.
 • HITLER BEGÅR SJÄLVMORD

  På eftermiddagen den 30 april 1945 begick Hitler och hans nyblivna hustru självmord. Hitler sköt sig själv i tinningen. Medans hustrun Eva Braun dödades med hjälp cyanidtablett (blåsyra).
 • ATOMBOMBERNA ÖVER JAPAN

  Tyskarna släppte atombomber över Hiroshima och Nagasaki. I Hiroshima dog mellan 60 000 och 70 000 människor medans i Nagasaki dog omkring 40 000.