Historiakomplettering

 • Feb 15, 1564

  Galileo Galilei

  Galileo Galilei
  Galileo Galilei lade grunden för "den experimentella vetenskapen". Han var en känd fysiker, matematiker, astronom och filosof som spelade en avgörande roll i den vetenskapliga revolutionen.Han fick många gånger den katolska kyrkan emot sig, framför allt då han hävdade att om han bevisat att en teori är sann så kan inga andra teorier vara sanna. Galileo är bland annat känd för att ha uppfunnit teleskopet och, såklart, den mest omtalade rättegången genom tiderna.
 • Jean-Baptiste Colbert

  Jean-Baptiste Colbert
  Jean-Baptiste Colbert föddes den 29 augusti 1619 i Reims, Frankrike. Han var politiker och Frankrikes finansminister mellan år 1665 - 1683, under kung Ludvig XIV. Han jobbade mycket hårt och var en mycket respekterad minister, eftersom hans arbete alltid var mycket väl genomfört. Mest känd blev han för att han förbättrade Frankrikes export och "räddade" statens ekonomi trots att den varit på väg att falla ihop helt. Colbert var även mycket engagerad i import och tyger.
 • John Locke

  John Locke
  John Locke föddes den 29 aug 1632 i Somerset, England. Han var en filosof som har fått mycket stor betydelse för både empirism och liberalism. Dessutom inspirerade han bland annat vissa västerländska demokratiers politiska system. Dessutom var han grunden till att "människan föds som ett oskrivet blad, och att all lärdom kommer från erfarenheten". Han lade grunden till många av de föreställningssätt som vi ser som självklara idag.
 • Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Charles-Louis de Secondat Montesquieu
  Charles-Louis de Secondat Montesquieu föddes den 18 januari 1689 i Gironde, Frankrike. Han är mest av allt känd för att ha utvecklat maktdelningsprincipen (innebär att makten i ett land fördelas över olika maktpoler. Förhindrar maktmissbruk.) Han är även känd för att vara en representant för upplysningens tänkande. Hans formuleringar blev viktiga influenser för bl.a Franska Revolutionen, även om han själv var aristokrat.
 • Voltaire

  Voltaire
  Voltaire var en författare från Frankrike som levde under 1700-talet. Han älskade att skriva allt möjligt, men hans far var inte nöjd med detta då han ville att han skulle bli jurist. Efter att ha skrivit satiriska texter om Filip av Orléans, skickades han till Bastiljen och fick sitta i fängelset i elva månader. Några år senare fick han gå i exil för att slippe fängelse efter ett bråk med en adelsman. Voltaire förespråkade det engelska rättssytemet och Frankrikes regering gillade inte detta.
 • Jean-Jacques Rousseau

  Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau föddes den 28 juli 1712 i Genève, Schweiz. Då hans mamma dött och hans pappa lämnat honom togs han om hand av en pastor (M. Lambercier). I hans karriär skrev han böcker som kritiserade religion hårt, och han fick fly landet - både från Frankrike och sedan från Schweiz. Roussau sågs som väldigt bakåtsträvande jämfört med andra under upplysningen.
 • Denis Diderot

  Denis Diderot
  Denis Diderot föddes den 5 oktober 1713 i Langres, Frankrike. Under sin uppväxt var det meningen att han skulle bli präst/jurist, men eftersom han inte visade något större intresse för detta fick han studera själv, och var mycket intressead av engelska filosofer och författare. Eftersom han var så influerad av dessa blev han en av 1700-talets största författare.Hans skrifter består av filosofi, skönlitteratur och kritik.
 • Ludvig XVI

  Ludvig XVI
  Bifogat dokument
 • Axel von Fersen

  Axel von Fersen
  Hans Axel von Fersen föddes i Stockholm, Sverige, den fjärde september 1755. Han var en greve och ambassadör, samt en karaktäristisk representant för stilen vid hovet för Gustav III. Mest känd är han för att han var Marie Antoinettes (drottning av Frankrike) förmodade älskare och planerade den franska kungafamiljens flyktförsök från Paris år 1791. Utöver det var han även med i det Amerikanska frihetskriget. Han mördades på grund av drama runt det svenska hovet.
 • Marie Antoinette

  Marie Antoinette
  Bifogat dokument
 • Gilbert du Motier, markis av Lafayette

  Gilbert du Motier, markis av Lafayette
  Markisen av Lafayette föddes den 6 september 1757 i Auvergne, Frankrike. Han var en konstitutionell rojalist under franska revolutionen och en medlem av nationalförsamlingen. Det var han som presenterade utkastet till "deklarationen för de mänskliga rättigheterna" för nationalförsamlingen och blev chef över nationalgardet. Lafayette försökte även återupprätta monarkin i Frankrike och detta slutade med att han fick sitta fängslad i Österrike i 5 år. Lafayette var en mycket stor hjälte i USA.
 • Koppling till upplysningen: Voltaire, Montesquieu, Rousseau

  Koppling till upplysningen: Voltaire, Montesquieu, Rousseau
  Rousseaus tyckte illa om vetenskapens inverkan på mänskligheten. Han tyckte att andra filosofer inte löste några problem utan bara förhärligade sanningen.
  Voltaire i sin tur trodde inte på demokrati, men det var mest för att han misstrodde folket. Han tyckte dock att härskaren skulle ta hjälp av uppsatta filosofer för att ta beslut, eftersom härskaren själv inte heller var särskilt smart.
  Montesquieu är ansvarig för maktdelningsprincipen - Makt måste delas för att säkerställa friheten.
 • La Bastille Saint-Antoine

  La Bastille Saint-Antoine
  Bastiljen var en del av Paris försvarsverk i form av en fästning, byggd på 1300-talet, men även om det var tanken så har fästningen länge använts som ett fängelse för aristokratiska fångar. 1774 slutade fångar torteras i Bastiljens kammare, men Bastiljens dåliga rykte berodde på den hemlighetsfulla aura som hela tiden omgav fängelset. Stormningen av Bastiljen, startskottet för Franska Revolutionen, berodde på att det fanns ammunition och krut.
 • Generalständerna

  Generalständerna
  Generalständerna var församlingen som stiftade lagar i Frankrike. Den var inte som andra ständerförsamlingar avgörande i kungens beslut, och därför inkallades de nästan aldrig. Sista gången de inkallades var i maj 1789, och då hade det tredje ståndet fått tillstånd till fler ledamöter (då de motsvarade 98% av befolkningen). Detta ledde dock inte till ökat inflytande, och istället upprättades en nationalförsamling. Med denna skulle folket själva kunna stifta lagar.
 • Period: to

  Franska revolutionen

  (Stormningen av Bastiljen 14 juli 1789, Napoleon Bonaparte påbörjade sitt diktatorskap november 1799)
 • Orsaker - Franska Revolutionen

  Orsaker - Franska Revolutionen
  Det fanns många orsaker till franska revolutionen. En var att Frankrike hade blivit fattigt på grund av krigen landet deltagit i. För att få in pengarna som saknades höjdes skatterna för det tredje ståndet (98% av befolkningen), medan prästerna och adeln inte behövde betala något alls. Men eftersom de mesta pengarna som fanns i staten fanns hos adeln och kyrkan blev kungen tvungen att ge adeln möjlighet att köpa tillbaka den makt den haft förut. Missnöjet bland det tredje ståndet bredde ut sig.
 • Jakobiner

  Jakobiner
  Jakobiner (Club des Jacobins) var en radikal politisk gruppering som leddes av bland annat Maximilien de Robespierre. Gruppen, som även kallades Berget, tryckte på mycket politiskt, och det var de som beordrade att kungen, Ludvig XVI, skulle avrättas. Efter mycket blod lyckades de få makten i landet, och detta blev en början till skräckväldet. De genomförde många politiska förändringar, både för det bättre och för det sämre. Jakobinerna föll när Robespierre blev arresterad för div. avrättningar.
 • "Terrorn" (Skräckväldet)

  "Terrorn" (Skräckväldet)
  Skräckväldet i Franska Revolutionen inleddes år 1793 när ledaren för revolutionen införde en allmän värnplikt i landet. Då inbördeskrig bröt ut fick ledningen gå hårdare mot upprorsmännen. Robespierre (se bild) valdes in i den indirekta regeringen. Under året dessa män hade makten avrättades upp till 4000 människor med giljotin, för "försvar mot inre och yttre kontrarevolution". Robespierre avrättades den 28 juli 1794.
 • Konsekvenser - Franska revolutionen

  Konsekvenser - Franska revolutionen
  Framför allt var konsekvenserna till Franska Revolutionen politiska. Ståndsamhället försvann och det nya samhällssystemet byggde på idéer om demokrati och jämlikhet. Dessutom kunde nu, när adeln försvunnit, alla arbeta med vad de ville och istället för att den som var rikast skulle vara bäst så var den med bäst meriiter bäst. Revolutionens konsekvenser spred sig över Europa med Napoleons krig, och snart började ett mer demokratiskt och mindre ståndberoende samhälle växa fram även ute i Europa.
 • Trippelalliansen

  Trippelalliansen
  Trippelalliansen bildades mellan Tyskland, Österrike-Ungern och Italien år 1882, för att stödja varandra om det skulle bli krig. Tyskland och Österrike-Ungern hade många gemensamma intressen (de gränsade till varandra, de vill utöka sitt territorium), medan Italien insåg att det var bäst att ansluta sig till Österrike-Ungern innan riket tog över mer av landets mark. Trippelalliansens motsvarighet på "andra sidan" var trippelententen. Vid början av första världskriget drog sig Italienur alliansen
 • Adolf Hitler

  Adolf Hitler
  Adolf Hitler föddes den 20 april 1899 i Österrike-Ungern. Han stred i första världskriget och han och hans anhängare började kämpa för nationalism, antisemitism och antikommunism. År 1933 blev Hitler rikskansler i Tyskland och gjorde landet till en diktatur. När Hitlar valde att invadera Tjeckoslovakien och Polen bröt andra världskriget ut. Hans styre resulterade i flera miljoner minoritetsmänniskor avrättade i koncentrationsläger. Hitler begick självmord år 1945, när kriget var förlorat.
 • Skotten i Sarajevo

  Skotten i Sarajevo
  Skotten i Sarajevo ägde rum den 28 juni år 1914 i Sarajevo, Bosnien. De räknas som den händelse som exploderade i det första världskriget. Gavrilo Princip, en knappt 20årig man från Serbien sköt och dödade kronprinsen Franz Ferdinand och hans fru på order av Svarta Handen, en serbisk nationalistisk organisation. Österrike-Ungern ställde ett ultimatum till Serbien som landet avvisade och detta ledde till slut till första världskriget.
 • Nya vapen

  Nya vapen
  Första världskriget medförde att framför allt tre vapen förbättrades och användes; flygplanet, ubåten och kulsprutan. Flygplanet användes först av tyskarna. Även om just flygplanen inte hjälpte så mycket i det stillastående kriget förbättrades tekniken avsevärt. Ubåtarna kom väl till pass för att sänka skepp med mat och ammunition till fienden. Kulsprutans teknik förfinades också, och denna kallades "arbetsbesparande uppfinning för krigsföring". Nästan 40% av alla soldater dog på grund av vapnet
 • Period: to

  Första Världskriget

 • Kvinnornas frigörelse

  Kvinnornas frigörelse
  Under första världskriget fick många män gå ut i krig och detta lämnade många tjänster tomma som kvinnor fick fylla (framför allt inom fabriker, kollektivtrafik och offentlig förvaltning). Genom att kvinnorna visade sig kapabla till detta var inte rösträttsfrågan lika dramatisk längre, och många fördomar försvann. När kriget tog slut var dock många kvinnor tvugna att gå tillbaka till sina hemmafru-roller, men synen på kvinnan som hjälp- och värdelös hade blivit förändrad för alltid.
 • Period: to

  Mellankrigstiden

 • Fascism under mellankrigstiden

  Fascism under mellankrigstiden
  Bifogat dokument
 • Versaillesfreden

  Versaillesfreden
  Versaillesfreden slöts efter första världskriget och var ett fredsavtal mellan trippelententen och Tyskland. Avtalet lade det fulla ansvaret för det första världskriget, och landet fick betala ett skadestånd till vissa länder (t.ex. Belgien och Frankrike). Summan var gigantisk, och sänktes sedan. Avbetalningarna avbröts först år 2010, 96 år efter krigets slut.
 • Locarnofördraget

  Locarnofördraget
  Locarnoföredraget slöts i Locarno, Schweiz, och gick ut på att göra Rhenlandet till en demilitariserad zon. Gränsen mellan Frankrike-Belgien och Tyskland slogs även fast. Med i föredraget var Belgien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Italien. De två sistnämnda gick med som s.k garantimakter för att se till att alla länder höll sin del av avtalet. Efter några år av fred i Europa visade det sig att avtalet blev värdelöst till slut.
 • Börskraschen i USA

  Börskraschen i USA
  Levnadsstandarden steg under andra halvan av 20-talet. Industrin kom igång och 20-talet kallades "Det glada 1920-talet". När första världskriget slutade behövdes dock inte lika mycket livsmedel, och priserna sjönk under hälften. Detta ledde till en ond spiral då jordbrukarna odlade mer, vilket bara gjorde till att priserna sjönk ännu mer. Fabriker som blev fattigare tvingades avskeda sina anställda, och butiker gick i konkurs.
 • Nazityskland

  Nazityskland
  Nazityskland kallas perioden när Tyskland leddes av rikskansler Adolf Hitler och NSDAP (Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet). Under denna tiden kallades Tyskland Deutsches Reich, det Tyska Riket (1871-1943). År 1943 ändrades namnet till Stortyska Riket. Nazityskland har inte använts förrän efter krigets slut. Termen Tredje Riket förbjöds av nazisterna år 1939.
 • Tyskland invaderar Polen

  Tyskland invaderar Polen
  Klockan 04:40 den första september 1939 invaderade Tyskland Polen västerifrån. Detta var starten på andra världskriget. En dag efter krigsutbrottet så öppnades redan det första koncentrationslägret utanför Tyskland, där inleddes massmorden på polska medborgare. Större delar av Polen blev senare ockuperat med en stor mängd koncentrationsläger, bl.a. Auschwitz. Sex år senare efter krigsstarten så hade sex miljoner polacker mist livet.
 • Sveriges eftergiftspolitik

  Sveriges eftergiftspolitik
  Sveriges eftergiftspolitik går ut på att landet under andra världskriget gav efter för att undvika konflikten med Tyskland. Huruvida detta var rätt eller inte kan diskuteras. Till exempel hade Sverige bara 85 000 man i beredskap, och de var både dåligt utbildade och utrustade. När andra världskriget bröt ut förklarade sig Sverige genast neutralt. Samtidigt valde Sverige att sälja den mesta av sin järnmalm till tyskarna.
 • Danmark och Norge

  Danmark och Norge
  Samma dag som kriget startade förklarade sig Danmark neutralt. Ett halvår senare invaderade Tyskland landet med tungt artelleri, men den egentliga orsaken till detta var att de ville komma åt Norge. Ockupationen av Danmark kallas besættelsen och den varade tills Tyskland störtade 1945. Strax efter de hade invaderat landet så blev även Norge utsatta. Tyskland ställde kravet på Norge att låta sig ockuperas eller slåss om det. Norge svarar att de inte kommer ge sig utan strid.
 • Period: to

  Andra världskriget

 • Sovjetunionen invaderar Finland

  Finska vinterkriget
 • Finland

  Finland
  Finland hade mycket att göra under andra världskriget. De var inblandade i tre krig, två mot Sovjetunionen och ett mot Tyskland. Sovjetunionen vann det första kriget mot Finland efter en rad vinster, men detta gjorde inte Finland särskilt tryggt. Finland sökte hjälp och fann den i Tyskland. Efter ännu en förlust mot Sovjetunionen fick Finland lämna ifrån sig områden och betala höga priser i krigsskadestånd.
 • Japan attackerar Pearl Harbor

  Japan attackerar Pearl Harbor
  Hawaii Operation kallades attacken mot Pearl harbour, genomförd av kejsardömet Japan. Den 7 december 1941 attackerades den amerikanska marinbasen vid Pearl Harbour av den japanska flottan. Detta var ett riktigt överraskningsmoment. Syftet med attacken var att hålla den amerikanska stillahavsflottan borta från kriget som japanerna hade planerat mot Storbritannien och Nederländerna. Men detta fungerade inte så bra, USA förklarade krig mot Japan dagen därpå.
 • Slaget vid Stalingrad

  Slaget vid Stalingrad
  Stalingrad är den stad där ett av de viktigaste slagen i andra världskriget ägde rum. Det började den 21 augusti 1942 och höll på ungefär ett och ett halvt år. Ett väldigt blodigt slag var det med totalt två miljoner människor som miste sitt liv. Tysklands nederlag i detta krig var en väldigt viktig vändpunkt under andra världskriget.
 • Dagen D (Landstigning i Normandie)

  Dagen D (Landstigning i Normandie)
  Operation Overlord var kodnamnet för landstigningen i Normandie, men innan operationen blivit godkänd kallades den Dagen D. Den sjätte juni 1944 inleddes landstigningarna i Normandie som ligger på Frankrikes kust. En luftburen attack inleddes för att skapa en distraktion och en landstigning från vattnet var de två faser som genomfördes denna dag, som visade sig bli en stor vändpunkt i andra världskriget.
 • USA fäller atombomb över Hiroshima

  USA fäller atombomb över Hiroshima
  Little Boy hette atombomben som släpptes över staden Hiroshima i Japan. Den detonerades den 6 augusti 1945 på order av USAs dåvarande president Harry S. Truman. Tre dagar efteråt släpptes den ännu större atombomben Fat Man över Nagasaki. Jättemånga oskyldiga människor fick sätta livet till. Än idag dör folk av de effekter som bomben hade. Atombomberna över Hiroshima respektive Nagasaki var troligen hämd för Japans attack mot Pearl Harbour.
 • Marshallhjälpen

  Marshallhjälpen
  Något som är uppkallat efter George C. Marshall är Marshallhjälpen, även kallad Marshallplanen. Denna plan var ett amerikanskt initiativ för att bidra till återuppbyggnaden av Europa ekonomiskt. Efter kriget så låg de största delarna av Europa i fullständiga ruiner. Tolv miljarder dollar skickades till Europa när Marshall fick sin vilja igenom. Pengarna skickades så att länderna kunde bygga upp sina sönderbombade fabriker och att ekonomin skulle ordna upp sig.
 • Vita bussarna

  Vita bussarna
  Folke Bernadotte ledde auktionen Vita Bussnarna. De var till för att hjälpa skandinaver som befann sig i tyska koncentrationsläger i slutet av andra världskriget. Bussarna var helt vita med röda kors målade på samtliga sidor. Detta var för att bussarna inte skulle misstas för militära mål. 15 000 skandinaver räddades med hjälp av de vita bussarna och ytterligare 10 000 efter den tyska kapitulationen.
 • Folkhemmet

  Folkhemmet
  Det svenska folkhemmet är ett grundbegrepp inom socialdemokratin i Sverige. Denna målar upp socialdemokraternas vision om att vi alla är en familj och måste ta hand om varandra. Välfärdssamhället var mycket stort och populärt speciellt efter andra världskriget då världen var söndersliten på många sätt.