Download

SO Andra Världskriget Timeline av Hampus

 • Novemberpogromen

  Novemberpogromen
  Propagandaminister Joseph Goebbels organiserade en natt då nazisterna skulle terrorisera judar i Tyskland. Judarna tvingades begå självmord, mördades, plundrades och fick sina affärer borttagna från sig och de gavs till "riktiga" tyskar. Efter denna natt fick judarna betala enorma skadestånd.
 • Molotov-Ribbentrop pakten

  Molotov-Ribbentrop pakten
  En ickeaggresionspakt som skrevs på utav den Sovjetiska utrikesministern Vjatjeslav Molotov och den tyska utrikesministern Joachim von Ribbentrop
 • Anfallet av Polen

  Anfallet av Polen
  Tyskland går in i Polen tidigt på morgonen och med detta så börjar andra världskriget
 • Permittenttrafiken

  Permittenttrafiken
  Sverige tillät Tyskland att använda svenska järnvägar för att transportera tyska soldater, ammunition, material, fordon mellan ockuperade Danmark och ockuperade Norge
 • Operation Barbarossa

  Operation Barbarossa
  Tyska trupper började gå in i Sovjetunionen och ta mark och döda både soldater och civilbefolkning.
  De såg kommunister som en fiende till riket och mänskligheten och de behövde även olja för att kunna fortsätta sitt krigande mot alla länder.
  Även för att få sitt livsrum (Lebensraum) till det tyska folket i en kamp mot bolsjevismen.
 • Pearl Harbor

  Pearl Harbor
  Japan, USA
  Japan anföll en amerikansk flygbas i Miami utan att förklara krig mot USA vilket är ett krigsbrott och det ledde till att de förenta staterna gick med i andra världskriget.
  De hoppades på att USA skulle ge upp men det blev raka motsatsen och USA satte nästan hela sin produktion på krig. När USA förklarade krig på Japan så förklarade Tyskland krig med USA.
 • Wannseekonferensen

  Wannseekonferensen
  Hemligt möte med top nazister för att diskutera jude frågan
  De som kom dit var Josef Bühler, Adolf Eichmann, Roland Freisler, Reinhardt Heydrich, Otto Hofmann, Gerhard Klopfer, Friedrich Wilhelm Kritzinger, Rudolf Lange, Georg Leibbrandt, Martin Luther, Alfred Meyer, Heinrich Müller, Erich Neumann, Karl Eberhard Schöngarth och Wilhelm Stuckart.
 • Stalingrad

  Stalingrad
  De tyska trupperna anföll Stalingrad och misslyckades då de omringades och kapitulerade. De tyska trupperna hade inte tillräckligt med resurser för att kunna slåss mot den röda armén då de inte var rustade med tillräckligt varma kläder, ammunition och vapen.
 • D-Day

  D-Day
  De allierade landsteg Normandie för att påbörja befrielsen av europa från nazityskland Sedan 1942 hade de allierade planerat attacken på Tyskland och 1944 så blev det tid för det och då blev det ett tvåfrontskrig för Tyskland (väst och öst) vilket ledde till att Tyskland förlorade kriget.
 • Warszawaupproret

  Warszawaupproret
  Polska motståndsmän med hjälp av england, sydafrika(?) och Amerika gjorde uppror mot tyska trupper i Warszawa.
  De hoppades på att Sovjet skulle komma in och hjälpa dem men Sovjet väntade utanför staden tills de polska upprorsmännen var borta
 • Kriget tar slut i europa

  Kriget tar slut i europa
  Kriget i europa slutar med att Adolf Hitler skjuter sig själv i Führer bunkern
 • Hiroshima

  Hiroshima
  Ett B-29 flygplan, 6 augusti släppte “Enola Gay” Little boy i Hiroshima Detta var första gången atombomben har används i krigsföring, det gav förödande konsekvenser för Japan.
 • Nagasaki

  Nagasaki
  Ett B-29 flygplan, 9 augusti släppte “Bock’s car” Fat man i Nagasaki Detta var andra gånger som atombomben användes i krigsföring
 • Japan kapitulerar och tar slut på kriget helt

  Japan kapitulerar och tar slut på kriget helt
  Japanska kejsaren går ut med att Japan kapitulerar efter Nagasaki och Hiroshima
 • Nürnbergsrättegångarna

  Nürnbergsrättegångarna
  Martin Bormann, Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Saukel, Arthur Seyss-Inquart och Julius Streichert.
  Dömdes till döden för krigsbrott och brott mot mänskligheten i högsta militära domstolen De begick krigsbrott och brott mot mänskligheten då de gav order till folkmord och mördade civila. Till exempel koncentrationsläger och massavrättningar med Einsatzgruppe.