Image

Världskrigens tid

 • Skotten i Sarajevo

  Skotten i Sarajevo
  I Bosniens största stad, Sarajevo, inträffade det som skulle leda till det första världskriget. Den 28 juni 1914 sköts den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans hustru Sophie till döds under ett besök till Sarajevo av en ung man vid namn Gavrilo Princip.. För mer information läs "Skotten i Sarajevo"-
 • Svarta veckan

  Svarta veckan
  Regeringen i Wien förstod att ett krig mot Serbien skulle leda till att Ryssland också la sig i eftersom den ryske tsaren sedan länge varit den serbiska kungens främsta bundsförvant. Ett krig mot Serbien hade lett till ett krig mot både Storbritannien.. För mer information läs "Svarta veckan"
 • Period: to

  Första världskriget

 • Ryska revolutionen

  Ryska revolutionen
  Ryska revolutionen bestod egentligen av två revolutioner. Den första ägde rum i februari enligt den dåvarande ryska almanackan, och den andra i oktober. Datumangivelserna är förvirrade eftersom man i Ryssland fram till 1918 använde sig av den julianska kalendern, till skillnad från den gregorianska kalendern som.. För mer information läs "Ryska revolutionen"
 • Ryska inbördeskriget

  Ryska inbördeskriget
  Förändringarna under revolutionen gillades inte av alla . 1918 utbröt ett inbördeskrig i Ryssland mellan bolsjeviker (de röda) och kontrarevolutionärer (de vita). Kontrarevolutionärerna stöddes av konservativa partieri.. För mer information läs "Ryska inbördeskriget".
 • Versaillesfreden och NF bildas

  Versaillesfreden och NF bildas
  Nationernas förbund bildades för att övervaka freden efter första världskriget då ledarna för krigets segrarmakter samlades i Paris år 1919.. För mer information läs "NF bildas".
 • Sovjetunionen bildas

  Sovjetunionen bildas
  Efter ryska revolutionen beslutade det segrande kommunistpartiet december 1922 att Ryssland skulle kallas Sovjetunionen. Sättet Lenin styrde Ryssland påminde ibland om den gamla tidens Ryssland. Meningsmotståndare som inte ville samarbeta dödades eller spärrades in och sattes i läger av den ny hemliga polisen vars metoder påminde mycket om den gamla tsarens. Då Lenin 1924 avled av en hjärnblödning tog.För mer information läs dokumentet "Sovjetunionen bildas".
 • Inflation i Tyskland

  Inflation i Tyskland
  Tyskland var ett land som inte fick vara med om det glada 20-talet. På grund av det stora skadeståndet som den tyska staten var tvungen att betala till de vinnande stormakterna, enligt Versaillesfreden, gick Tysklands ekonomi i botten. Till en början hade Tyskland svårt att betala detta enorma skadestånd. För att snabba på det hela okuperade Frankrike det tyska fabriksområdet Ruhrområdet. Strejk utbröt därför.. För mer information läs "Infaltion i Tyskland".
 • Börskraschen i USA

  Börskraschen i USA
  I USA och i stora delar av Europa fortsatte det glada tjugotalet. Industrierna gick bra. Men bäst gick det för USA som vid denna tiden blev en ekonomisk stormakt. Landet hade fått en enorm industriell kapacitet och producerade fler varor än något annat land i världen.. För mer information läs "Börskraschen i USA"
 • Österrike ansluter sig till Tyskland

  Österrike ansluter sig till Tyskland
  Efter första världskriget fanns det inte mycket kvar av den gamla stormakten Österrike. Trots att större delen av befolkningen i Österrike talade tyska vägrade segrarmakterna i Versaillesfreden att Österrike skulle förenasstyrde.. För mer information läs "Österrike ansluter sig till Tyskland".
 • Period: to

  Andra världskriget

 • Münchenöverenskommelsen

  Münchenöverenskommelsen
  Münchenöverenskommelsen är det avtal rörande Tjeckoslovakien, som ingicks den 30 september 1938 mellan Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. Avtalet innbar bland annat att Tjeckoslovakien.. För mer information läs "Münchenöverenskommelsen".
 • Hitler tar makten

  Hitler tar makten
  Tyskland kunde Adolf Hitler utnyttja lågkonjunkturen till att stärka sin makt. Han riktade sig till de ekonomiskt utsatta och la all skuld på syndabockar istället för på lågkonjukturen. Hitler lyckades ändå till stor del reda ut den ekonomiska krisen i Tyskland. Samtidigt knöt han till sig de arbetslösa och ekonomiskt.. För mer information läs "Hitler tar makten".
 • Tyskland anfaller Polen

  Tyskland anfaller Polen
  På morgonen den första september 1939 anföll det tyska flygvapnet Luftwaffe sitt mål i Ppolen och strax därefter började det tyska slagskeppet Schleswig-Holstein att skjuta med sina tunga kanoner mot det polska kustfortet Westerplatte vid inloppet till Gdansk.. För mer information läs "Tyskland anfaller Polen".
 • Tyskland anfaller Danmark, Norge och Frankrike

  Tyskland anfaller Danmark, Norge och Frankrike
  Operation Weserübung var kodnamnet för Tyska rikets invation av Norge och Danmark den 9 april 1940. Det militära målet med invationen var att ta kontroll över de norska hamnarna innan Storbritannien gjorde det. Hade Tyskland de norska hamnarna kunde de därmed förhindra en sjöblockad och säkra järnmalmstransporterna.. För mer information läs "Tyskland anfaller Danmark, Norge och Frankrike".
 • Tyskland anfaller Sovjet

  Tyskland anfaller Sovjet
  Operation Barbarossa var kodnamnet för Nazistysklands invasion av Sovjetunionen som inleddes den 22 juni 1941 under andra världskriget. Fler än 4,5 miljoner soldater från axelmakterna (Tyskland, Osmanska riket och Italien) invaderade Sovjetunionen längst en nästan 3000 km lång front. För mer information läs "Tyskland anfaller Sovjet".
 • Japan anfaller USA

  Japan anfaller USA
  När kriget utbröt i Europa september 1939 förklarade sig USA neutralt. Under 1941 visade USA sitt stöd för de allierade genom att bland annat att sända förnödenheter tillStorbritannien, de vägrade dock att gå med i kriget.. För mer information läs "Japan anfaller USA".
 • Fred mellan Finland och Sovjet

  Fred mellan Finland och Sovjet
  Mellanfreden i Moskva är benämningen på det fredsfördrag som undertecknades av Sovjetunionen och Finland efter fortsättningskriget. Avtalet undertecknades den 19 september 1944. I fråga om ifall vissa områden skulle överlåtas eller inte följde föredraget Moskvafredens.. För mer information läs "Freden mellan Sovjet och Finland"
 • Landstigning i Normandie

  Landstigning i Normandie
  Den 6 juni 1944 lyckades de allierade västmakterna landstiga i Normandie i norra Frankrike. Invasionen, som gick under beteckningen "D-dagen" eller operation Neptune, är den största landstigningsoperationen som gjorts i historien. Landstigningen i Normandie innebar.. För mer information läs "Landstigningen i Normandie".
 • Atombomber över Hiroshima och Nagaski, Japan ger upp

  Atombomber över Hiroshima och Nagaski, Japan ger upp
  Första atombomben, Little Boy, fälldes 6 auguti 1945 över industristaden Hiroshima. Flygräden leddes av överste Paul Tibbets som flög flygplanet Enola Gay, som fällde bomben över Hiroshima. I anfallet deltog tre flygplan. Mellan 90 000 och 120 000 av.. För mer information läs "Atombomber över Hiroshima och Nagaski".
 • Hitler ger upp

  Hitler ger upp
  År 1945 den 30 maj begår Tysklands diktator, Adolf Hitler, 56 år, och hans fru (som han gift sig med en dag tidigare) Eva Braun, 33 år, självmord i en i den bunker under rikskansliet i Berlin, där de har levt de senaste månaderna. Berlin i det närmaste intaget av ryssarna (slaget om Berlin avslutades två dagar senare) och.. För mer information läs "Hitler ger upp"