Imagesa

Komplettering, Historia A

By isso11
 • Period: 500 to Jan 1, 1500

  Medeltiden

 • Jan 1, 1000

  Korståg

  Korståg
  Korstågen var under medeltiden och benämning på de kyrkligt krig. Koestågen sågs vara även som pilgrimsfärd och heligt krig beordrat av Gud via påven. Korstågen riktades mot östra medelhavsområdet och syftade till erövring av Heliga landet.Det var t.ex. att befria Jerusalem och andra platser. Man räknar ofta med åtta sådana korståg,
 • Jan 1, 1000

  Feodalismen

  Feodalismen
  Den europeiska feodalismen växte fram i Frankerriket under 700- 900-talet. Feodalism innebär att samhället är format som en pyramid där alla styrs av tjänster och gentjänsterförhållande. Omkring år 1000 hade ett nytt samhällssystem växt fram i Europa (feodalismen) och det var ett jordbrukssamhälle.
  Kyrkan var en tredje maktfaktor i samhället. De gav också en religiös motivering till samhällssystemet och det var att Gud hade bestämt sig att vissa skulle be, andra strida och resten arbeta.
 • Jan 1, 1347

  Digerdöden

  Digerdöden var nog den mest dramatiska händelsen under medeltiden. Det var en infektionssjukdom från pester. Bakterien som fanns var hos gnagare, som t.ex. rottor och under handels transport via båtar till andra länder kunde dessa rottor sprida ut sjukdomen till andra människor
 • May 17, 1397

  Kalmarunionen

  Kalmarunionen
  Kalmarunionen var mellan kungarikena Danmark, Norge och Sverige. De bildades 1397 och var till 1523. Unionen grundades i Kalmar och det är därför den kallas för Kalmarunionen. Mötet handlade om att Erik skulle bli kronad till kung för dessa tre länder och det var pga. tyskarnas expansion. Den tyska Hansan hade fått stor makt i Norden och för att minska hans makt bildades unionen. Genom att hjälpa varandra kunde inte tyskarnas handelsmakt vara lika starkt.
 • Nov 10, 1483

  Luther

  Luther
  Martin Luther (1483-1546) var en tysk munk som är känd för sina protestester mot kyrkan vi den tiden och dess försäljning av avlatsbrev (dokument som gav syndernas förlåtelse). Martin Luthers protester ledde till att kyrkan delades dvs. splittrades och reformerades
 • Dec 27, 1571

  Kepler

  Johannes Kepler var född år 1571 och dog 1630. Han var ar en tysk astronom, matematiker och fysiker. Kepler är känd för sina tre lagar som beskriver himlakroppars centralrörelse i solsystemet. Keplers lagar var grundliga hjälpmedel för Issac Newton för att framställa gravitationen. Kepler utvecklade även vinfatens geometri dvs. hur mycket det ryms i en skål.
 • Columbus

  Columbus
  Christofer Columbus föddes år 1451 och dog 1506. Han ville göra en resa till Indien men inte fick stöd av olika kungarike. Tillslut så fick han stöd av den spanska kungaparet. Han drog till havs den 3 augusti 1492 med tre skepp Santa Maria, Niña och Pinta. På den tiden så trodde man fortfarande att jorden var platt och det var ganska stressande av sjömännen. Den 12 oktober 1492 nådde skeppen till "Nya världen”. Landet var Bahamas. Så upptäcktes nord,syd amerika osv
 • Period: to

  Upptäcktsresarna (16-1800-tal)

 • Conquistadorerna

  Conquistadorerna
  Från 1500-talet och framåt koloniserades befolkningen i Sydamerika av vita européer och de afrikanska slavar som de förde med sig. Samtidigt ökande feodalsystemet som slavarbete på plantager. Detta gjorde så att de reducerades kraftigt av den amerikanska befolkningen. För att ersätta den förlorade arbetskraften så importerades slavar från Afrika. Under 1800-talet blev de flesta sydamerikanska länderna självständiga,
 • Galilei

  Galilei
  Galileo Galilei är född den 1564 och dog 1642. Han var en italiensk naturforskare.
  Han utvecklade pulsmätare för läkare.
  Han bevisade att Aristoteles haft fel om jordens centrumen.
  Det som han blev mest känd för var hans stjärnobservationer och hans teori om att solen är i centrum. Det uppskattades inte av kyrkan så han blev satt i husarrest och blev förbjuden att uppfinna saker. Men han smugglade ut sin bok och han beskriv även om att mäta ljusets hastighet, genom newton.
 • Newton

  Newton
  Issac Newton var född år 1642 och dog 1727. Han är världkänd fysiker, matematiker osv. pga. Newtons rörelselagar som bl.a. beskriver gravitionen som t.ex. om det fallande äpplet.
 • Jordbruket i England

  Jordbruket i England
  I jordbruksamhället så producerade man nästan allt man behövde men på 1700-talet så började man dela upp sig som t.ex. någon spann, någon vävde och någon gjorde verktyg och alla arbetade lite med jordbruk på sidan om. Folkmängden började att öka och jordbruket blev bättre för att efter ett tag så förändras jordbruket genom att bli effektivare. Det som blev effektivare var att man använde bättre redskap och avlade fram bättre djur.
 • Period: to

  Industriella revolutionen

 • Merkantilism och liberalism

  Merkantilism och liberalism
  Världshandeln hämmades från 1500-talet till en bit in på 1800-talet av merkantilismens idéer. Det handlade om att gå i vinst och andra i förlust. Detta var för att konukerra ut andra länder. Som t.ex. köpa billigt och sälja dyrt. Med den ekonomiska tillväxten på 1800-talet uppkom liberalism. Liberalism handlar om mer frihet för sin ekonomi, dvs. fri marknadshandel och minskandet kontroll av staten. Tillslut så trängde de bort merkantilism och tog bort tull med mera.
 • Flygande Skyttlen

  Flygande Skyttlen
  Flygande Skyttlen uppfanns av John Kay år 1733. Denna uppfinning var bland dem första under den industriella revolutionen. Senare så utvecklade man den till spinningmaskin.
 • Spinning Jenny

  Spinning Jenny
  Spinning Jenny var en spinnmaskin. Den uppfanns av James Hargreaves år 1764. Från början så kunde den bara ha åtta trådar som spinnas, men senare så utvecklades maskinen till att kunna spinna 100 trådar samtidigt. Spinning maskin är en maskin som spinner textil med mera.
 • Ångmaskinen

  Ångmaskinen
  Ångmaskinen började användas vid 1700 talet. Dens använding var att pumpa ur vatten från kolgruvor. De användes även för drivmotor som t.ex. vattenhjul. Man började använda ångmaskinen till fartyg som t.ex. segelfartyg, fordon med mera.
  Första ångmaskingen som man använde var 1764 av James Watt.
 • Banker och Aktiebolag

  Banker och Aktiebolag
  Under 1800-talets industriella revolution började man lagstifta för aktiebolagsformen. Idag så använder vi av samma lagstiftning som ligger till grund för dagens system.
  Varför man började lagstifta var för att aktiebolagen var okontrollerade och oreglerade.
 • Ångbåten

  Ångbåten
  Ångbåten drivs av ångmaskinen och hur skulle den drivas av ångan? Denna uppfinning uppstog redan vid 1600- talet men man kunde inte utförande det. Senare under åren så kunde man utföra det pga. ångmaskinen som kom under 1700-talet genom engelsmannen James Watts. År 1807 byggdes den första användbara ångbåten
 • Ånglokomotivet

  Ånglokomotivet
  George Stephenson uppfann ånglokomotivet år 1814. Han byggde den för gruvans järnväg. Idag så finns det ånglok vid utvecklings länder och i Sverige så är dem flesta i museeum. Idag finns det andra metoder som är bättre än ånloken. Varför man inte använder det idag är bland annat för att de inte är miljövänliga. År 1825 öppnades den första järnvägen, där det gick Ånglok.
 • Storbritannien som kolonialmakt

  Storbritannien som kolonialmakt
  Storbritannien som kolonialmakt handlar om att de har makt i olika länder där de kolonialerar varor som t.ex. kaffe, kakao och kryddor. Deras investering gjorde så att deras ekonomi blev bättre under 1700-talet och de fortsatte att växa fram. Tillslut så hade dem den bästa handel och krigsflottorna än någon annan land.
 • Trippelalliansen

  Trippelalliansen
  Alliansen existerade mellan 1882 och 1914. Trippelalliansen mellan Tyskland, Österrike-Ungern och Italien. Det var för att hjälpa varandra vid en eventuell konflikt som t.ex. första världskriget och att försvara varandra om något av dem angreps av Frankrike, Ryssland eller Storbritannien. Italien fick inte med i trippelalliansen vid första världriget.
 • Period: to

  Första Världskriget

 • Striden om kolonierna

  Striden om kolonierna handlar om t.ex. skottet i Sarajevo då när orginastionen flydde till Serbien och Serbien släppte inte in Österrikiska poliser. De trodde att det var Serbien som hade planerat skottet osv.
 • Skottet i Sarajevo

  Skottet i Sarajevo
  Vad som hände i Sarajevo var att en student dödade Österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans hustru. Han var medlem i Svarta Handen och blev fångad direkt efter skottet. Det som ledde till första världskrig var att orginastionen flydde till Serbien och dem vägrade släppa in Österrikisk polis för att leta reda på resten. Därför trodde de att det var planerat av Serbien vilket ledde till en anledning till första världskrig. Samtliga stormakter börjades dra in.
 • Nya Vapen

  Nya Vapen
  Under första världskriget började man använda sig av nya vapen som t.ex. kriksplan, ubåtar och kulsprutan med mera. Men dessa tre var bland dem viktigaste nya vapen under första världskriget.
 • Period: to

  Mellankrigstiden

 • Versaillefreden

  Versaillefreden
  Versaillefreden var fredsavtal och varför den heter Versaillefreden så är för att den speglades i Versailles. Trippelalliansen som blev centralmakten efter att italien lämnade förlorade och Tyskland fick skulden. De hade soppas stora skulder så att de inte skulle kunna reparera. Det är bland annat för att USA och Storbritannien inte ville ha Tyskland som konkurrens.
 • Fascismen

  Fascismen fanns under mellankrigstiden i Italien och Spanien. Samma år som avtalet i Versailles skrevs på, alltså 1919, grundade Benito Mussolini ett fascistparti.
  Fascisterna motarbetade allt vad demokrati och parlamentarism. Klasserna skulle försvinna så att alla kunde bestämma lika mycket, Fascisterna ville bygga upp staten enligt ett koporativiskt system och det innebär att inga enskilda människor skulle kunna påverka en hel grej.
 • Adolf Hitler

  Adolf Hitler
  Adolf Hitler var född den 1889 i Österrike och dog den 1945 i tyskland.
  Hans påverkan under mellantidskrigen var att han utnyttjade lågkonjunkturen till för att stärka sin makt. Han lyckades reda ut eknomiska problem i tyskland. Ökade befolkningen osv. genom att om man tar ett lån på 100000kr och föder 1 barn är 20000 av skulden betalad, dvs. 4 barn = ingen skuld. Hans strukturer och planeringar var väldigt bra för att framhävda sig själv till ledare i Tyskland.
 • Kvinnornas frigörelse

  Kvinnornas frigörelse
  Under första världskriget fick kvinnorna ta över vissa jobb. Det var för att männen var ute och krigade. De kunde få arbeta i krigsindustrin, på kontor, i jordbruket osv. Kvinnornas inflytande över arbeten och ökade deras rättigheter.
  År 1918-1921 blev kvinnorna helt jämställda med männen om politisk rösträtt och valbarhet i Sverige.
 • Locarnopakten

  Locarnofördraget handlar om ett avtal år 1925 i Locarno. Avtalet handlade om att olika länder skulle hjälpa varandra om det gick dåligt. Tyskland var bl.a. en utav länderna. Detta gjorde så att Tyskland kunde vara med i nationens förbund vilket ledde till fördelar.
 • Börskrash och depression

  Börskrash och depression
  Börskrash och depression handlar om arbetslöshet, tillväxt och inflation under mellantidskrigen.
  Detta började i USA vid 20-talet med att ta högkonjunktur.
  Högkonjunkturen fortsatte men fick bakslag åren 1924 och 1927 fram till börskraschen 1929.
  Kortfattad så kan man säga att kraschen övergick i ekonomisk depression med hög arbetslöshet i USA och därefter i Europa. Återhämtningen för skadan tog fram till slutet av andra världskriget.
 • “Folkhemmet” (Sverige).

  Folkhemmet i Sverige börjades av socialdemokraterna år 1932 , alltifrån krisuppgörelsen 1933 och i regeringssamverkan åren 1936-1957. Man utförde även t.ex. lagen om folkpensionering år 1935,
 • Nazityskland

  Nazityskland
  1932 blev det Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) det största partiet. I början av 1933 valdes sedan Hitler till rikskansler. Från och med nazisternas makttillträde (adolf hitler) började judar, homosexuella m.m att diskrimineras och för förföljelser.
  NSDAP varades fram till 1945 då när Hitler dog
 • Polen

  Polen
  Polen ockuperades av både Tyskland och Sovjet under andra världskriget. De östra delarna ockuperades av Sovjet två gånger och för hela polska folket var kriget en katastrof och för polska judar var det förintelse.
 • Sveriges eftergiftspolitik

  Sveriges eftergiftspolitik
  Sveriges eftergiftspolitik handlar om det var rätt eller fel med att hjälpa tyskarna över gränsen från Sverige till Norge. 1939 så hade man stor respekt mot Tyskland och nazismen. Man kunde inte direkt säga vad man tyckte och tänkte. Sveriges utrustning var dåliga och de hade inget att kriga för, kanske därför var dem tvunga att låta tyskarna passera? Men varför avvisade dem andra händelserna som t.ex. Norges kung ville fly och behövde gå över Sveriges gränsen eller transport från de allierade'?
 • Period: to

  Andra Världskriget

 • Danmark och Norge

  Danmark och Norge
  Danmark och Norge blev invaderades av Tyskland den 9/4 -1940. Fångarna som Tyskland tog skulle arbeta till döds.
 • Finland

  Finland
  Under andra världskriget var Finland i krig med två länder som var Sovjetunionen och Tyskland. Vad som utlöste kriget var explotionen i byn Mainila som sojvet trodde att det kom från finlänska båtar, vilket var falsk för att den närmaste finska kanonen skulle inte kunna skjuta över gränsen. Men tillslut så visade sig att vara en experimenterat med granatkastare.
 • Pearl Harbour

  Pearl Harbour
  Attacken mot amerikanska flottbasen från Japan i Pearl Harbor år 1941. Detta gjorde så att USA drogs in i andra världskriget. USA:s inträde var fördel för allierades, dvs. Frankrike, Storbritannien och Ryyland
 • Stalingrad

  Stalingrad
  Stalingrad nämns oftast den blodigaste striden mellan Sovjet och Tyskland där två miljåner människor dog. Det gick bra för Tyskland att erövra staden, men tack vore Sovjets befolkning kunde dem vända på det. Sovjet lyckades vända på striden och tyskarna tvingades gå tillbaka. Man kan säga att slaget vid Stalingrad räknas som en av andra världskrigets största vändpunkter.
 • D-dagen

  D dagen var i slutet av det andra värlskriget men skapades år 1943. Allierade började förbredelserna för Operation Overlord.
  Vad som var planerad var att de allierade skulle komma ifrån 5 olika delar av stranden för att överraska tyskarna.
  Attacken är fortfarande känd än idag.
  D dagen började med att allierade släppte bomber över de viktiga broar, vägkorsningar och tyska soldater så att hitler skulle får problem.
 • Vita bussar

  Vita bussar
  Vita bussar under andra världskriget handlar om att rädda skandinaver (danskar och norrmän) som satt i tyska koncentrationsläger.
 • Hiroshima

  Hiroshima
  År 1945 fällde USA den första atombomben i Hiroshima som är en stad i Japan. Därefter fälldes entill batombomb över staden Nagasaki. Bombningarna ledde till att Japan tvingades kapitulera, vilket också avslutade andra världskriget.
 • Marshallhjälpen

  Marshallhjälpen
  Marshallhjälpen handlar om att USA hjälpte Europa med den ekonomiska biten, de gav ut 12 miljader kroner och en del utav pengarna lånadet till Europa. T.ex. Sverige tog en liten del utav pengarna som lån.
 • Tysk-romerska riket

  Tysk-romerska riket
  Tysk-romerska riket är ett heligt romersk rike av tyskt nation som grundades genom kejsarkröning 962 och upplöstes 1806, Varför de upplöstes var att Österrike 1804 blev till ett eget kejsardöme.