Krig Tidslinje

 • Period: 1500 to

  Kolonialismen

  Kolonialism är land eller gruppers som tar över mindre länder. Det kan innebära exploatering av de nativa människorna på råvaror som te. Guld och mycket mer som det härskande landet behöver. Under första världskriget hade Tyskarna och många andra länder kolonier i Afrika som det ofta var konflikter kring. En av de största Koloni harvarna var Storbritannien vars rike aldrig såg natten på grund av att Britterna hade Kolonier i princip alla världsdelar.
 • Period: to

  Nationalism

  Nationalism bygger på att man hyllar sitt land. Dess kultur och uppkom runt 1700 talet. Det har till anledning till många händelser i modern historia som bland annat den Franska revolutionen där folket slog ihop och bildade en koalition som skulle sänka den Franska regeringen och kungahus. Hitlers politik byggde på Nationalsocialism vilket innebar en stark stat som dyrkas på ett religiöst sätt. Nazism har i grunden en tanke om ett starkt kollektiv istället för en stark enskild.
 • Period: to

  Industriella revolutionen

  Under 1700 talet började länder omvandla sig från jordbrukssamhällen till stora industrisamhällen. Det var på grund av maskiner som kunde innebära massproducering av varor. Storbritanniens stora ånglok brukas ses som personifieringen av industriella revolutionen då fabriker behöver råvaror som järn och liknande. Den industriella revolutionen innebörd försämringar för kolonier på grund av att råvarorna inte räckte till i huvudlandet. Dåliga förhållanden för arbetare var också vanligt.
 • Franska Revolutionen

  1789 startade den Franska revolutionen i uppror mot höjda skatter mot borgarna och bönderna på grund av krig och den tomma "skattkistan". Adeln och prästerna var helt befriade från skatterna och sågs som fiender av det "normala" folket. Folket utropade sig Nationalförsamlingen och skulle avskaffa adelns privilegier och istället alla människors lika värde, frihet, jämlikhet och brödraskap. Franska revolutionen gick överstyr och oliktänkande avrättades på gatorna.
 • Schliffenplanen

  Schliffenplanen
  Planen var att Tyskarna skulle snabbt kunna besegra Frankrike genom att gå runt Frankrikes befästningar mot Tyskland. Tyskarna hade mer militära resurser och man planerade på att besegra den Franska armen och tåga in i Paris på runt 37 dagar. Efter detta skulle den Tyska armen gå emot Ryssland vilket gör att de bara behöver slåss på en front vilket gör det enklare då soldaterna är mer utspridda i ett två tvåfrontskrig.
 • Trippel alliansen + Trippel Antanten

  Trippel alliansen + Trippel Antanten
  Tys+Ita+Ö-U
  Gb+Fra+Ryss
 • Skyttegravskrig

  Livet i skyttegravarna - var en grym värld. propagandan sa att det var ärofyllt men det var hemskt. de bodde i gyttja och lera. det gick knappt att leva där utan att drabbas av sjukdomar som ex dysenteri. svårt att hitta rent vatten och mat. Artillerikanoner bombade sönder skyttegravar både på egna och motståndarnas sida. Giftgas börjar även användas och stora förluster sker på båda sidor.
 • Dubbla fronter

  Två olika fronter spred ut den tyska armen på två olika ställen, detta gör att tyskarna inte kan satsa helt hundra på en front och därför inte göra samma framdrag.
 • Svarta veckan

  Den svarta veckan inledes med en hel del upptrappningar i de diplomatiska reaktionerna mellan de flesta europeiska stormakterna som slutade i att andra världskriget börjar. Under denna period så haglar krigsförklaringarna in mot alla inblandade. För att upprätthålla en maktbalans mellan stormakterna knyts många allianser. Dessa allianser lovade att stå upp för varandra när krig bröt ut.
 • Allianserna

  Centralmakterna bestod av Italien, Österrike-Ungern och Tyskland. Senare gick Italien ur pakten när kriget började för att antagligen rädda deras egna skinn på grund av en sämre arme.
  Senare anslöt det Osmanska riket och Bulgarien till Centralmakterna Ententen bestod av Frankrike, Storbritannien och Ryssland. Ryssland ligger i Östeuropa vilket gör det till en bra strategi att vara i pakt med Ryssland, detta beror på att ett Tvåfrontskrig är svårare att bekämpa för Centralmakterna på grund -
 • Allianserna 2

  Att man måste fokusera på två mål. Om man tar från historien och ser vad som hände när Tyskland försökte föra ett tvåfrontskrig så ser man att Schlieffen planen som innebörd en rusning mot Frankrike och sedan vända armen för att attackera Ryssland så blev Tyskarna tvungna att splittra militära resurser för att slåss mot både Storbritannien och Frankrike och tvingades därför slåss på två fronter vilket slutade i Centralmakternas förlust.
 • Skotten i Sarajevo

  Den 28 Juni 1914 skjuts Frans Ferdinand i Sarajevo. De hade åkt genom staden i en öppen bil vid låg fart vilket gjorde det till ett enkelt mål för den Serbiska nationalisten Gavrillo Princip. Det här var i princip anledningen hehe. Att Första världskriget startade men det måste inte varit detta attentat som startar världskriget. Europa var i politisk kaos och allt var ansträngt. Österrike-Ungern misstänkte att Serbien låg bakom attentatet och ställde därför ett ultimatum om att Serbien ska -
 • Period: to

  WWI

 • Röda baronen

  Röda baronen
  Alla tidernas mest berömda stridsflygare, Röda baronen. Manfred von Richthofen föddes den 1892 i Breslau. Han var ursprungligen en kavalleriofficer i den Tyska armen, 1915 övergick han till Tyska kejsarrikets flygtrupper där han blev Tysklands främsta jaktflygare med över 80 flygvinster. Han är mest förknippad med hans Röda Fokker DR 1. Röda baronen är en kulturell legend och ses ofta i serier och filmer som ett oövervinnligt monster och under kriget var det likadant. På väst fronten -
 • Slaget om Verdun

  Slaget om Verdun
  Ny teknik används av tyskarna som gas och eldkastare. Slaget skedde vid staden Verdun och båda sidorna förlorade stora mängder män.
 • Stridsvagnens debut

  Stridsvagnens debut
  Den första stridsvagnen rullar ut på fältet Somme där den ska bryta stalematen mellan Tyskarna och de allierade med viss framgång. Den användes inte i en samlad attack utan sprides ut på hela väst fronten.
 • Röda baronen 2

  Röda baronen 2
  Kom Röda baronens öde ikapp honom och blev nerskjuten av luftvärn under en strid med Arthur "Roy" Brown. Efter sin påstådda bedrift fick Arthur Brown ett Victoriakors. Men nuvarande historiker tror att en infanteri soldat fick in det sista skottet.
 • Versaillesfreden

  Versaillesfreden
  Efter första världskriget så ville makterna som vann begränsa tyskarnas makt och se till att de inte skulle invadera de allierade igen. Detta spelade hitler väldigt mycket på eftersom han visste att tyskarna tyckte detta var en dålig lösning på det. Hitler byggde därför upp sin arme inför andra världskriget vilket förlaget sa emot. Tyskland skulle bara få ha 100000 man.
 • Versaillesfreden del 2

  Tyskland tvingades också att lämna ifrån sig stora delar av tyskland till andra länder, samt kolonier. De stora skadestånden som Tyskland hade fått betala betydde att tyskarna var tvungna att trycka upp extremt mycket pengar vilket resulterade i att det blev höginflation i tyskland vilket gjorde så att pengarna i stort sett inte hade något värde.
 • Hitlers resa till makten.

  Hitler var en extremt duktig strategist. Han förutsåg vad som skulle hända ifall han gjorde det han gjorde. Ett exempel var när han använde den politiska instabiliteten från 1920 talet. Han spelade på folks känslor och hur de är missnöjda kring Versailles fördraget vilket blev en av NSDAPs största agendor. Med hjälp av SA hade han en arme som kunde driva igenom hans vilja men skulle till slut avvecklas på grund av dess inkompetens och ovilja att lyda orders.
 • Ölkällar kuppen

  Hitler hade fått mycket stöd i ölhallarna där han ofta pratade om Tysklands problem. Han hade sin personliga arme SA till sin hjälp och de andra partierna tänkte marschera till riksdagen och göra en kupp. Hitler ville få uppmärksamhet genom denna kuppen och skapa en revolution bland folket och få förtroende bland folket. Han gjorde i stort sett detta som en PR reklam. Han hamnade i fängelse för kuppen för landsförräderi men fick ett relativt kort straff med tanke på allvarligheten.
 • Hitlers resa till makten del 2.

  Hitlers parti blev ett riktigt parti och inte bara ett parti som satt i ölhallar och skrek på varandra. Hans parti var fyllt av Nazister som skulle följa hitler in i döden om de behövde. När partiet var onöjd med resultatet så ställde de sig upp och gick ut. Vilket tvingade regeringen till omval vilket gjorde att NSDAP växte exponentiellt mycket under dessa år. Med riktigt bra timing så brann riksdagshuset ner vilket skylldes på kommunister.
 • Förföljelserna av judarna del 2

  Kungar och furstar skapade lagar kring Judarna som gav Judarna mindre rättigheter. De fick inte äga land, var tvungna att bära kläder där det stod tydligt att de var Judar. När Hitler hade makten så var det väldigt mycket propaganda om hur den judiska rasen var den sämre rasen och hur de var de som var skyldiga för förlusten under andra världskriget. Eftersom det var en diktatur var folket tvungna att följa det deras Führer sa och inte säga emot. Om du gömde en jude så var du inte lika bra.
 • Nazistiska rasideologin

  Nazistiska rasideologin byggde på den "ariska" rasen och hur den rasen var bättre än alla andra. Den byggde på att individen inte betydde något utan att rasen var det som betydde något. Judar, Romer och Slaver blev kallad den sämre rasen och fick begränsade rättigheter för det. I den nationalistiska propaganda blev folket tillsagda att allt orent var tvunget att rensas ut så att de tyska folket skulle få mer livsrum (Lebensraum) så att den Ariska folket kunde expandera.
 • Hitlers resa till makten del 3

  Detta skylldes på kommunister och blev kallat ett terroristbrott. Hitler utkallade att han skulle göra tyskland till praktiskt taget en diktatur stat under 4 år så att han kunde se till att dessa "terrorister" inte gör några mer terror brott och utvisa dom eller fängelse. Med denna makt kunde han göra Tyskland till en enparti stat där det bara var NSDAP som fick ställa upp i val. Hade denna brand inte skett hade nog hans resa till makten förlängts ett tag.
 • Nürnberg lagarna

  Nürnberg lagarna
  Den 15 september 1935 antogs lagar kring vilket som klassades som judar. Den kallas anti-judiska lagstiftning. Två lagar antogs som skilde på judar juridiskt och socialt. Enligt den första lagen förlorade judar deras medborgarskap. Den andra lagen förbjöd äktenskap och sexuellt umgänge mellan judar och icke-judar. Judar fick inte använda den Tyska flaggan. Brott mot den lagen bestraffades med fängelse.
 • Lebensraum

  Lebensraum
  Tyskarna vill ha mer levnadsområde (Lebensraum) och annekterade stora delar av Europa för att få mer av det. Det handlade till stor del om att rensa ut dom som inte var Ariska. Bland annat tog Tyskarna stora delar av Polen och Sudetenland som var i Tjeckoslovakien.
 • Andra världskrigets uppbyggning

  Tyskarna ville ha mer rum (Lebensraum) Hitler anser att han kan övertala det Österrikiska folket att bli en del av det Tyska riket. Han lyckades inte övertala dom så han annekterar Österrike vilket är att man marscherar in och tar landet. Han lyckas med detta och Britterna och Frankrike protesterar emot det Tyska riket men eftersom länderna inte var sugna på krig så lät dom det hända.
 • Andra världskrigets uppbyggning del 2

  Detta kommer sig att hända med stora delar av Europa som Tjeckoslovakien där Tyskland vill ha Sudetenland där många människor är Tyskar. Tjeckoslovakien går med på detta och ansluter Sudetenland med Tyskland. Hitler fortsätter in mot Tjeckoslovakien och tar mer delar av landet. Hitler är inte nöjd med detta och vill koppla ihop Danzig och bygga en korridor i mellan Polen och Tyskland. För än gång skull så mar
 • Zbaszyn deportationen

  Den 27-28 oktober arresterades runt 17000 judar med polskt medborgarskap. De transporterades till Polska gränsen. De fastnar i ett ingemans land mellan tyskland som heter Zbaszyn. Där tvingades de leva under svåra förhållanden i ett Ghetto. Det här var innan andra världskriget och det här var början till förintelsen.
 • Kristallnatten

  Kristallnatten
  Natten mellan den 9 och 10 november brändes många synagogor och bönehus. 7500 judiska butiker fick skyltfönstren förstörda. De brändes och plundrades. Många judiska bostäder blev också förstörda. Många judar blev mördade och misshandlade. Många judar blev skickade till Dachau, Buchenwald och Sachsenhausen. Det här var en av kännetecknen om att den Tyska staten bara hade judehatare i regeringen.
 • Förföljelserna av judarna

  Under många tusentals år har Judarna blivit förföljda. Anklagelserna mot judarna har funnits enda sedan antiken. Dom har blivit anklagade för att att vara fiender. Det har stått i många antika texter om att Judarna har mördat icke Judar och använt deras blod för satanistiska mål. Många tidiga kristna anklagade Judarna för att ha dödat Jesus. Och efter att Kristendomen blivit den officiella religionen i det Romerska riket blev situationen allt sämre för judarna.
 • Polen invasionen

  Hitler kräver en korridor igenom Danzig för att återkoppla den tyska biten Ostpreussen. Polen vägrar för att de har blivit lovade hjälp av England och Frankrike. Hitler är inte sugen på krig mellan Frankrike, Sovjetunionen och Storbritannien då de behöver slå på dubbla fronter. Sovjetunionen vill ha en bit av Baltikum emot en allians mellan Frankrike och Storbritannien. De vill inte ge detta. Men Tyskland vill ge Sovjet den marken ifall de utbyter en pakt. Ribbentrop-Molotov pakten.
 • Andra världskrigets uppbyggning del 3

  Hitler avskydde Kommunismen men tog denna väg för att ta Storbritannien och Frankrike först så att man inte ska behöva slå på två fronter. När Hitler marscherar in i Polen med Sovjetunionen förklarar de allierade krig mot Tyskland och andra världskriget har startat. Polen får aldrig den hjälpen de blev lovade dock. De blev lämnade till deras öde att förlora mot både Tyskland och Sovjet.
 • Blitzkrieg

  Blitzkrieg bygger på snabbhet. Ta ut broar och infrastruktur vilket försämrar fiendens möjlighet att strida. En av de första som drabbas av detta är Polen då flera tusentals flygplan, stridsvagnar och soldater in i strid och används i koordiantion vilket ger dem ett stort försprång mot de Polska soldaterna då de inte har mankraften att slåss emot Tyskland när bomb flygplan och stridsvagnar åker emot Polackerna. Den första september så tar de sig in i Polen och då startar Andra världskriget.
 • Period: to

  Andra världskriget

  Krig typ
 • Teknologins utveckling under andra världskriget

  Teknologins utveckling under andra världskriget
  Under andra världskriget slogs inte bara soldaterna. Företagen som byggde bland annat flygplan och stridsvagnarna hade praktiskt taget ett större ansvar än de som slogs. Har du ett sämre vapen kan du inte slåss mot någon som t.ex har en snabbare skjutande kanon. En av de största exempel på detta är Spitfire flygplanen mot de Tyska Messerschmitt flygplanen och Focke-Wulf flygplanen som slogs över att stiga snabbast och svänga bättre med högre toppfart.
 • Teknologins utveckling under andra världskriget del 2

  De allierade delade på teknik de hade kommit på. USA lånade iväg deras fordon till de andra allierade. En av de viktigaste grejerna de gav till Englands luftvapen var flygplanet P-51 som var ett helt okej stridsflygplan men var inte så effektiv på att klättra och var inte supersnabb jämfört med de supersnabba focke-wulf flygplanen. Därför experimenterade England med deras Merlin motor som var en av de starkaste motorerna av deras era. Denna motorn blev placerad i P-51 och blev i sin tur en.
 • Förintelsen

  Den Nazistiska ideologin bygger på ras biologi. Den ariska rasen ska vara den bästa rasen och alla andra ska vara sämre. Denna tanken var det som orsakade förintelsen. Förintelsen består av att systematisk avrätta "sämre" raser så att de ariska ska få mer plats att bo på. Judarna blev skickade till koncentrationsläger där de antingen användes till medicinska experiment eller arbetare. Senare i kriget ändrades taktiken till att avrätta Judar som en fabrik. Gaskammare och avrättningskvadroner.
 • Operation Barbarossa

  1941 den 22 Juni inleder den Tyska krigsmakten en invasion av Sovjetunionen som hette Barbarossa. Denna plan hade planerats sedan 1940 som skulle vara överraskande för Sovjetunionen. Stalin var helt övertygad över att Hitler inte skulle bryta Ribbentrop-Molotov pakten. Det var en stor framgång för Tyskland under sommaren. Den röda armen var större i storlek men Tysklands arme var mer kvalitativ med fler flygplan, bättre strategi och bättre vapen.
 • Pearl Harbor

  Den 7 december 1941 skickar den Japanska flottan flera torped flygplan som ska sänka Amerikas flotta som står stationerad vid Pearl harbor. Japanska flottan förbereder denna attack i smyg så att den Amerikanska flottan inte ska kunna göra motstånd. Det resulterar i stora förluster på den amerikanska flottan och sänker många skepp. Här går Amerikanerna med i Andra världskriget vilket är en stor anledning till att de allierade vinner kriget.
 • Operation Barbarossa del 2

  Efter anfallet från Tyskland började Sovjet mobilisera stora trupper utspridda igenom Sovjet. Sovjet stoppade de advancerande Tyskarna genom större nummer. Tyskland hindrades mer av kylan under den Ryska vintern där fordon och människor förfrös på grund av dålig klädsel. Tyskarna var vana vid att föra Blitzkrieg genom länder men den funkade inte i Sovjet senare så Tyskarna var tvungna att inta en försvarsställning.
 • Dagen D

  Dagen D
  Dagen D är en operation som kallades Operation Overlord. De allierade trupperna skulle invadera den Franska kusten vid Normandie stranden. Detta skulle övermanna de Tyska trupperna som stod stationerade på stranden. Stranderna som skulle tas över blev kallade "Omaha" och "Utah" (USA) "Gold" och "Sword" (Britterna) och "Juno" (Kanadensare bland annat.) Omaha är den mest omtalade landningsplatsen tack vare mängden av blod. MG34 med dess höga skott per minut mejade ner de Amerikanska trupperna.
 • Teknologins utveckling under andra världskriget del 3

  Teknologins utveckling under andra världskriget del 3
  En av de mest ikoniska flygplanen av dess era. Den blev känd för att flyga eskort med stora B-17 flygplan. Planet hade en toppfart på 701 kmh och kunde flyga upp till 12000 meter tack vare kompressorn som satt på Merlin motorn. Därför kunde den klättra upp till höga höjder och dyka ner på sitt byte eller eskortera stora tunga bomb flygplan som krävde skydd. Detta är ett fint exempel av hur de allierade delade deras vapen och teknik för att i tur få fram något revolutionerande.
 • Förintelsen del 2

  Det var inte låst till Judar som blev avrättade, homosexuella, funktionsnedsatta och mer. Auschwitz 2 var en av de koncentrationslägerna som bara var till för systematisk utrensning av andra raser. Folk skickades till Auschwitz för att det band ihop de flesta tågen från hela Europa. Paris, Oslo och mycket mer var ihop knutit med detta vilket gjorde det till en bra plats för Nazisterna.
 • Slaget om Berlin

  Slaget om Berlin
  I slutstadiet av andra världskriget ser vi 3 stora makter som avancerarar mot Nazi Tyskland. Till öst kommer röda armen och bryter sig igenom Tyskland. Amerikanerna och Britterna har tagit tillbaka Frankrike och Belgien. När de allierade når Berlin så samlas den extremt lilla Tyska armen i en sista strid. Barn och kvinnor kastas emot de allierade för att få stopp på den allierade krigsmaskinen. Hitler sitter gömd i sin bunker med de andra hög nivå nazisterna.
 • Slaget om Berlin del 2

  I sista steget av andra världskriget så står Berlin som många andra städer i Europa i ruiner. Den röda armen har tagit byggnader i Berlin och kriget går inte att slåss för den Tyska armen. Det är slut för europeiska kriget men det slåss fortfarande i den Japanska teatern. Hitler begår självmord den 30 april och kriget tar slut den andra september 1945 när Amerika släpper den andra atombomben "fatman".