11820 forsta varldskrigets gatfulla sjukdom granatchock

Min Tidslinje Världskrigen

 • Period: 1492 to

  kolonialismen

  Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier, vanligen i andra världsdelar. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen.
 • Period: to

  Ind.rev.

  Den industriella revolutionen var en omvälvning från jordbrukssamhälle till industrisamhälle som innebar stordrift och masstillverkning med maskinella hjälpmedel och som inleddes i Storbritannien cirka 1760 inom textilindustrin, särskilt bomullsindustrin och fortsatte till början av 1830-talet.
 • Fr.rev.

  Fr.rev.
 • Period: to

  Nationalismen

  Nationalism har ofta använts för stärka eller skapa en gemensam identitet i syfte att förena folk under en flagga. Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Idag talar man om flera olika typer av nationalism.
 • Triplealliansen + Trippelententen

  Triplealliansen + Trippelententen
  Tys + Ita + Ö-U, GB + FRA + RYSS
 • Schlieffenplanen

  Schlieffenplanen
  Schlieffenplanen var Tysklands krigsplan för ett krig mot Frankrike. Planen utarbetades av Alfred von Schlieffen mellan 1891 och 1906 då han var tysk generalstabschef.
 • Livet i skyttegravarna

  Livet i skyttegravarna
  En grym värld. propagandan sa att det var ärofyllt men det var hemskt. de bodde i gyttja och lera. det gick knappt att leva där utan att drabbas av sjukdomar som ex dysenteri. svårt att hitta rent vatten och mat. artillerikanoner bombade sönder skyttegravar både på egna och motståndarnas sida. giftgas börjar även användas och stora förluster sker på båda sidor.
 • Mord på Franz Ferdinand

  Mord på Franz Ferdinand
  Österikisk tronföljare mördad av seberisk nationalist.
 • Slaget vid Marne

  Slaget vid Marne
  Slaget vid Marne, var ett slag under första världskriget som utkämpades 5-12 september 1914. Slaget resulterade i en allierad seger mot den tyska armén under stabschef Helmuth von Moltke d.y.. Slaget avslutade den månadslånga tyska offensiven som påbörjade kriget och som nått utkanten av Paris.
 • Sjukkdomar

  Sjukkdomar
  Många som dog under krigen dog av sjukdomar som dysenteri.
 • Period: to

  WW1

  Första världskriget var en världsomspännande militär konflikt centrerad i Europa som började den 28 juli 1914 och varade till den 11 november 1918. Denna konflikt engagerade alla av världens stormakter, Samlade i två motsatta allianser
 • Skotten i Sarajevo

  Skotten i Sarajevo
  Händelsen utlöste den så kallade svarta veckan som ägde rum den 28 juli 1914. Österikisk tronföljare mördad av seberisk nationalism vilket är en anledning till att första världskriget blev till.
 • Artilleri, kulsprutor och gas används

  Artilleri, kulsprutor och gas används
  Användning av vapen förändras och nya strategier börjar att användas. Tyskarna blir de första att använda klorgas som dödade på sekunder och om man överlevde blev man svårt skadad.
 • Slaget vid Verdun

  Slaget vid Verdun
  Slaget vid Verdun var ett av krigshistoriens längsta och mest blodiga slag under första världskriget vid västfronten. Slaget, som var det tyska kejsardömets första storoffensiv i väster efter den inledande inmarschen i Belgien och nordvästra Frankrike under augusti-september 1914, inleddes av en nio timmar lång förberedande artilleribeskjutning den 21 februari 1916. Först den 18 december samma år var det hela över.
 • Ny krigstaktik för Tyskland

  Ny krigstaktik för Tyskland
  7% av de som blev drabbade av gaser dog
 • Ryska.rev.

  Ryska.rev.
  Ryska revolutionen är den politiska omvandling som skedde i Ryssland 1917, inklusive februarirevolutionen och oktoberrevolutionen. Revolutionen i februari innebar att den tsaristiska regeringen störtades, och revolutionen i oktober innebar att det kommunistiska bolsjevikpartiet blev styrande parti, med Lenin och Trotskij i spetsen.
 • Tyskland kapitulerar

  Tyskland kapitulerar
  Den 11 november 1918 gjorde vapenstilleståndet slut på mer än fyra års blodigt krig. Tyskland skulle tvingas dra tillbaka sina soldater från Frankrike, Belgien och Elsass-Lothringen. Stora mängder militär utrustning, ytfartyg och ubåtar skulle överlämnas till ententen.
 • Versaillefreden

  Versaillesfreden var det fredsavtal som slöts efter första världskriget mellan västmakterna och Tyskland, Västmakterna krävde att tyskland gick med på avtal där de fick bland annat ta på sig skulden att ha startat kriget och att betala enormt skadestånd, I januari 1921 blev summan av en av segrarmakternas kommissioner bestämd till 269 miljarder Guldmark, Tyskland fick avstå från sina kolonier. De förlorade enorm mark och landsgränsen blev mindre.
 • Hitlers väg till makten PART 1

  Hitler kom till makten genom att spela på det allmänna missnöjet och nöden som rådde weimarrepubliken (det demokratiska tyskland efter versaillefreden) under mellankrigstiden i samband med den ekonomiska deppresionen, Hitler upplevde tysklands sammabrott som en katastrof, Enligt han så skulle tyskarna vunnit om inte politikerna och judarna förådde sitt land. Många tyskar tyckte samma sak. Han uttryckte precis vad alla kände på ett enkelt men mycket medryckande sätt.
 • Hitler Parti

  1919 anslöt sig hitler till ett politiskt parti som antog namnet "Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet" (NSDAP) två år senare blev han dess ledare och kunde sprida sina politiska idéer och världsbild som var full av av rasistiska herrefolksidéer och nationalism.
 • Weimarrepubliken

  Weimarrepubliken var det demokratiska tyskland som skapades på segermakternas begäran vid versaillefreden 1919. Statsskicket präglades av politisk instabilitet som förvärrades av flera politiska mord och kuppförsök.
 • Hitlers väg till makten PART 2 Ölkällarkuppen

  Ölkällarkuppen var en misslyckad kupp som hitler ledde i muchen. Han anklagades för högförräderi och dömdes till fem års fängelse, men fick avtjäna 9 månader. Medans han satt inne skrev han boken meinkampf, där han avslöjade sina framtidsplaner för Tyskland som skulle komma att dominera världen. I boken passar Hitler också på att anklaga judarna för många av de olyckor som drabbat Tyskland vid krigsslutet och åren därefter.
 • Hitler blir rikskansler

  Efter det tyska riksdagsvalet i november 1932 avslog riksdagen den sittande rikskanslerns, Franz von Papen, politiska program och han tvingades avgå. Adolf Hitler, som hade vunnit stora framgångar i de senaste valen, krävde att president Paul von Hindenburg skulle utse honom till ny rikskansler. Hindenburg vägrade, han befarade att Hitler och nazisterna skulle missbruka makten. Istället utsågs försvarsminister Kurt von Schleicher, men även han tvingades avgå efter mindre än två månader.
 • Period: to

  Nazi Tyskland

  Adolf Hitler kom till makten i Tyskland den 30 januari 1933. På kort tid omvandlades landet till en nazistisk diktatur. All politisk opposition förbjöds. Politiska motståndare och andra oliktänkande fängslades och internerades i koncentrationsläger. Inrikespolitiskt strävade Hitler efter att skapa en stark och homogen stat.
  I och med nazisternas makttillträde började judar, romer, homosexuella och funktionsnedsatta i Tyskland att diskrimineras och utsättas för brutala förföljelser av regimen.
 • nürnberglagarna 1

  Nürnberglagarna kallas den anti-judiska lagstiftning som antogs på partidagarna i Nürnberg den 15 september 1935. Enligt den första av Nürnberglagarna förlorade judarna sitt tyska medborgarskap. Den andra lagen förbjöd äktenskap och sexuellt umgänge mellan judar och icke-judar. Judar fick heller inte använda den tyska flaggan eller de tyska färgerna. Enligt tilläggen hade judar inte längre rösträtt och kunde inte ha offentliga ämbeten eller vara statstjänstemän.
 • nürnberglagarna 2

  Äktenskap mellan judar och så kallade ”kvartsjudar” förbjöds. ”Halvjudar” kunde få gifta sig med ”kvartsjudar” och icke-judar efter särskilt tillstånd från regeringen. ”Kvartsjudar” fick inte gifta sig med varandra, men däremot med icke-judar och skulle på så sätt bli en del av det tyska folket. Den nazistiska ras ideologin är uppbyggd på nürnberglagarna.
 • wehrmacht

  Wehrmacht var namnet på de stridstyrkorna som hitler införde 1935 efter första världskriget då de fick bara ha 100 000 man, vilket är väldigt lite. Den 16 mars 1935 förklarade Hitler att Versaillesfördragets nedrustningsavtal inte längre gällde. Nu infördes istället en lag om allmän värnplikt och uppbyggandet av en reguljär tysk armé. Enligt lagen skulle den nya krigsmakten vara helt ”arisk”. Detta var början på en gigantisk militär upprustning i Nazityskland under andra hälften av 1930-talet.
 • Lebensbraum

  Det uttrycket som hitler gav då de ville ge tyskland makt och kraft, hitle rhade byggt upp en arme vilket han inte fick och åkte in i rhenlandet, han krävde att han villle att österrike skulle bli del i tyskland, om de röstade emot så skulle han invadera det. Hitler krävde mycket från tjeckoslovakien då han ville utöka sin mark. Hitler ville utöka tyskarnas levnings utrymme. "Hitler tyckte att de skulle ha mer mark eftersom de var mer människor". Tyskland utökades helst österut.
 • Förintelsen

  Förintelsen är det namnet på folkmordet som nazi tyskland utförde på drygt 6 miljoner judar och 7 miljoner andra människor. Förintelsen ägde rum i skuggan av WW2 och det var inget som tyskarna skylta med. När Nazisterna tog makten fanns det ingen plan men det var det var de lagar som diskriminerade mot judar och andra minoriteter i tyskland och isolerade de från andra samhällen med ex ghetto. Från början tvingade tyskarna judarna att emigrera, därför påbörjades koncentrarions läger av judar 1939
 • Kvinnor och barn andra världskriget.

  Hitler ville ej att kvinnor skulle stå i fabrikerna utan att de stanna hemma och ta hand om barnen, men när hans arme började ta slut drog han in de i kriget.
 • Molotov ribbentrop pakten

  Avtalet skrevs avVjatjeslav Molotov och Tysklands utrikesminister Joachim von Ribbentrop. Det kallas därför ofta Molotov-Ribbentroppakten.Hitlers främsta motiv till pakten var att kunna anfalla Polen utan att riskera ett tvåfrontskrig med både västmakterna och Sovjetunionen. Sovjetunionens ledare, Josef Stalin, hade försökt att bilda ett försvarsförbund med Storbritannien och Frankrike, men detta hade misslyckats. Avtalet med Tyskland blev en väg ut ur Sovjetunionens utrikespolitiska isolering.
 • Blixtkrig

  Tyskland anfaller polen från väster söder och norr, detta kriget använde tyskland en bättre taktik som gick snabbare som kallades blitzkrieg. polen fick ingen hjälp mot tyskland men frankrike och frankrike startar krig med tyskland. Ryssland skickar in sina män i polen och röda armen tar över, både kvinnor och barn blev avrättade. tyskland invadrrar wrsawa och polen drar sig ut. landet delas ut hälften hälften då västra polen blir en del av tyskland 90 % av de judar som var i polen blev dödade.
 • Period: to

  WW2

 • Churchill blir premiärminister

  Orsakerna till Chamberlains avgång var bland annat en växande kritik mot den eftergiftspolitik han hade fört gentemot Nazityskland under senare delen av 1930-talet. När Storbritannien inte lyckades stoppa de tyska truppernas erövring av Norge blev kritiken mot Chamberlain ännu starkare.Churchill ledde Storbritannien under resten av kriget. Det var churhcill som ledde GB genom hela kriget och han var inte rädd för att bli attackerad, utan han ville sätta stopp för hitler.
 • Bombningen i London

  Blitzen inleddes den 7 september 1940 genom ett anfall mot London. Bombningarna drabbade framför allt denna stad men även en rad andra orter, bland annat Coventry. Bombanfallen varade till maj 1941.
 • Operation Barbarossa

  Hitler menade att invasionen i soviet skulle avklaras på bara några månader. Hitler menade att det var lika lätt som att sparka ner ett hus med ruttna dörrar. Soviet hade till visso en mycket större arme men tyskarna var mer organiserade och rutinerade. Tyskland hade inte planerat för ett vinterkrig och hade därför inte med sig vinterkläder. Tyskarna var tvungna att ta på sig uniformerna från de döda ryssarna.
 • Förintelsen 2

  Det var inte bara judar som avrättades, det var funktionedsatta, homosexuella, sjuka, gamla och många mer minoriteter.
  Det var gamla, kvinnor och barn som dog först eftersom det inte kunde arbeta, förintelsen var en systematisk uträttning på andra raser som inte passade in i den nazistiska ideologin. Förintelsen spelade plats i många ghetton och koncentrationsläger. Från början tvingades judarna att emigrera till andra länder, men ingen ville ta emot de, vilket ledde till koncentrationslägren.
 • Pearl harbour

  Attacken mot Pearl Harbor eller Slaget vid Pearl Harbor var ett överraskningsanfall som utfördes av den kejserliga japanska flottan mot den amerikanska marinbasen vid Pearl Harbor. Attacken slutade med att amerika blev indragna i andra världs kriget. Både tyskland och japan hade därmed fått en mäktig fiende. USA inträde vände krigslyckan till de allierades fördel.
 • WW2 Slutet

  slutet av mars 1945 hade de västallierade gått över floden Rhen och var därmed inne i västra Tyskland. Och i mitten av april inledde den sovjetiska Röda armén sin slutoffensiv mot Berlin. Två veckor senare begick Hitler självmord i en bunker belägen under det tyska rikskansliet i staden. Tyskland kapitulerade strax därefter den 7 maj 1945. Kriget i Europa var äntligen slut.
 • Slaget om Berlin, andra världskriget i europa tar slut

  Slaget om Berlin ägde rum under våren 1945 och blev den sista stora kraftmätningen på östfronten under andra världskriget. Striden stod mellan den då överlägsna sovjetiska Röda armén och Nazitysklands sista ihopskrapade reserver. Slutstriden avbröts först efter att Adolf Hitler begått självmord den 30 april. Andra världskriget i Europa var därmed slut. Amerika och japan höll dock fortfarande på att kriga. När de tre krigsmakterna hade tagit över berlin så delades det upp i fyra okupations zoner
 • Slaget om Berlin, andra världskriget i europa tar slut 2

  Efter Nazitysklands nederlag i andra världskriget ockuperades landet av de fyra segrarmakterna, Storbritannien, USA, Frankrike och Sovjetunionen. De fyra makterna upprättade det Allierade kontrollrådet som högsta offentliga organ i det ockuperade Tyskland under vilket den Allierade kommendanturen lydde.