Min Tidslinje Världskrigen

Timeline created by nogger classic
In History
 • Fr.rev.

  Fr.rev.
 • Triplealliansen + Trippelententen

  Triplealliansen + Trippelententen
  Tys + Ita + Ö-U, GB + FRA + RYSS
 • Schlieffenplanen

  Schlieffenplanen
  Schlieffenplanen var Tysklands krigsplan för ett krig mot Frankrike. Planen utarbetades av Alfred von Schlieffen mellan 1891 och 1906 då han var tysk generalstabschef.
 • Livet i skyttegravarna

  Livet i skyttegravarna
  En grym värld. propagandan sa att det var ärofyllt men det var hemskt. de bodde i gyttja och lera. det gick knappt att leva där utan att drabbas av sjukdomar som ex dysenteri. svårt att hitta rent vatten och mat. artillerikanoner bombade sönder skyttegravar både på egna och motståndarnas sida. giftgas börjar även användas och stora förluster sker på båda sidor.
 • Mord på Franz Ferdinand

  Mord på Franz Ferdinand
  Österikisk tronföljare mördad av seberisk nationalist.
 • Slaget vid Marne

  Slaget vid Marne
  Slaget vid Marne, var ett slag under första världskriget som utkämpades 5-12 september 1914. Slaget resulterade i en allierad seger mot den tyska armén under stabschef Helmuth von Moltke d.y.. Slaget avslutade den månadslånga tyska offensiven som påbörjade kriget och som nått utkanten av Paris.
 • Sjukkdomar

  Sjukkdomar
  Många som dog under krigen dog av sjukdomar som dysenteri.
 • Skotten i Sarajevo

  Skotten i Sarajevo
  Händelsen utlöste den så kallade svarta veckan som ägde rum den 28 juli 1914. Österikisk tronföljare mördad av seberisk nationalism vilket är en anledning till att första världskriget blev till.
 • Artilleri, kulsprutor och gas används

  Artilleri, kulsprutor och gas används
  Användning av vapen förändras och nya strategier börjar att användas. Tyskarna blir de första att använda klorgas som dödade på sekunder och om man överlevde blev man svårt skadad.
 • Slaget vid Verdun

  Slaget vid Verdun
  Slaget vid Verdun var ett av krigshistoriens längsta och mest blodiga slag under första världskriget vid västfronten. Slaget, som var det tyska kejsardömets första storoffensiv i väster efter den inledande inmarschen i Belgien och nordvästra Frankrike under augusti-september 1914, inleddes av en nio timmar lång förberedande artilleribeskjutning den 21 februari 1916. Först den 18 december samma år var det hela över.
 • Ny krigstaktik för Tyskland

  Ny krigstaktik för Tyskland
  7% av de som blev drabbade av gaser dog
 • Ryska.rev.

  Ryska.rev.
  Ryska revolutionen är den politiska omvandling som skedde i Ryssland 1917, inklusive februarirevolutionen och oktoberrevolutionen. Revolutionen i februari innebar att den tsaristiska regeringen störtades, och revolutionen i oktober innebar att det kommunistiska bolsjevikpartiet blev styrande parti, med Lenin och Trotskij i spetsen.
 • Tyskland kapitulerar

  Tyskland kapitulerar
  Den 11 november 1918 gjorde vapenstilleståndet slut på mer än fyra års blodigt krig. Tyskland skulle tvingas dra tillbaka sina soldater från Frankrike, Belgien och Elsass-Lothringen. Stora mängder militär utrustning, ytfartyg och ubåtar skulle överlämnas till ententen.
 • Versaillefreden

  Versaillesfreden var det fredsavtal som slöts efter första världskriget mellan västmakterna och Tyskland, Västmakterna krävde att tyskland gick med på avtal där de fick bland annat ta på sig skulden att ha startat kriget och att betala enormt skadestånd, I januari 1921 blev summan av en av segrarmakternas kommissioner bestämd till 269 miljarder Guldmark, Tyskland fick avstå från sina kolonier. De förlorade enorm mark och landsgränsen blev mindre.
 • Hitlers väg till makten PART 1

  Hitler kom till makten genom att spela på det allmänna missnöjet och nöden som rådde weimarrepubliken (det demokratiska tyskland efter versaillefreden) under mellankrigstiden i samband med den ekonomiska deppresionen, Hitler upplevde tysklands sammabrott som en katastrof, Enligt han så skulle tyskarna vunnit om inte politikerna och judarna förådde sitt land. Många tyskar tyckte samma sak. Han uttryckte precis vad alla kände på ett enkelt men mycket medryckande sätt.
 • Hitler Parti

  1919 anslöt sig hitler till ett politiskt parti som antog namnet "Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet" (NSDAP) två år senare blev han dess ledare och kunde sprida sina politiska idéer och världsbild som var full av av rasistiska herrefolksidéer och nationalism.
 • Weimarrepubliken

  Weimarrepubliken var det demokratiska tyskland som skapades på segermakternas begäran vid versaillefreden 1919. Statsskicket präglades av politisk instabilitet som förvärrades av flera politiska mord och kuppförsök.
 • Hitlers väg till makten PART 2 Ölkällarkuppen

  Ölkällarkuppen var en misslyckad kupp som hitler ledde i muchen. Han anklagades för högförräderi och dömdes till fem års fängelse, men fick avtjäna 9 månader. Medans han satt inne skrev han boken meinkampf, där han avslöjade sina framtidsplaner för Tyskland som skulle komma att dominera världen. I boken passar Hitler också på att anklaga judarna för många av de olyckor som drabbat Tyskland vid krigsslutet och åren därefter.
 • Hitler blir rikskansler

  Efter det tyska riksdagsvalet i november 1932 avslog riksdagen den sittande rikskanslerns, Franz von Papen, politiska program och han tvingades avgå. Adolf Hitler, som hade vunnit stora framgångar i de senaste valen, krävde att president Paul von Hindenburg skulle utse honom till ny rikskansler. Hindenburg vägrade, han befarade att Hitler och nazisterna skulle missbruka makten. Istället utsågs försvarsminister Kurt von Schleicher, men även han tvingades avgå efter mindre än två månader.
 • Förintelsen och WW2

  Det var hitlers aggresiva utrikes och inrikespolitik som ledde till andra världskriget och förintelsen.
 • nürnberglagarna 1

  Nürnberglagarna kallas den anti-judiska lagstiftning som antogs på partidagarna i Nürnberg den 15 september 1935. Enligt den första av Nürnberglagarna förlorade judarna sitt tyska medborgarskap. Den andra lagen förbjöd äktenskap och sexuellt umgänge mellan judar och icke-judar. Judar fick heller inte använda den tyska flaggan eller de tyska färgerna. Enligt tilläggen hade judar inte längre rösträtt och kunde inte ha offentliga ämbeten eller vara statstjänstemän.
 • nürnberglagarna 2

  Äktenskap mellan judar och så kallade ”kvartsjudar” förbjöds. ”Halvjudar” kunde få gifta sig med ”kvartsjudar” och icke-judar efter särskilt tillstånd från regeringen. ”Kvartsjudar” fick inte gifta sig med varandra, men däremot med icke-judar och skulle på så sätt bli en del av det tyska folket.
 • wehrmacht

  Wehrmacht var namnet på de stridstyrkorna som hitler införde 1935 efter första världskriget då de fick bara ha 100 000 man, vilket är väldigt lite. Den 16 mars 1935 förklarade Hitler att Versaillesfördragets nedrustningsavtal inte längre gällde. Nu infördes istället en lag om allmän värnplikt och uppbyggandet av en reguljär tysk armé. Enligt lagen skulle den nya krigsmakten vara helt ”arisk”. Detta var början på en gigantisk militär upprustning i Nazityskland under andra hälften av 1930-talet.
 • Lebensbraum

  Det uttrycket som hitler gav då de ville ge tyskland makt och kraft, hitle rhade byggt upp en arme vilket han inte fick och åkte in i rhenlandet, han krävde att han villle att österrike skulle bli del i tyskland, om de röstade emot så skulle han invadera det. Hitler krävde mycket från tjeckoslovakien då han ville utöka sin mark. Hitler ville utöka tyskarnas levnings utrymme. "Hitler tyckte att de skulle ha mer mark eftersom de var mer människor". Tyskland utökades helst österut.
 • Molotov ribbentrop pakten

 • Blixtkrig

  Tyskland anfaller polen från väster söder och norr, detta kriget använde tyskland en bättre taktik som gick snabbare som kallades blitzkrieg. polen fick ingen hjälp mot tyskland men frankrike och frankrike startar krig med tyskland. Ryssland skickar in sina män i polen och röda armen tar över, både kvinnor och barn blev avrättade. tyskland invadrrar wrsawa och polen drar sig ut. landet delas ut hälften hälften då västra polen blir en del av tyskland 90 % av de judar som var i polen blev dödade.
 • Bombningen i London

  Blitzen inleddes den 7 september 1940 genom ett anfall mot London. Bombningarna drabbade framför allt denna stad men även en rad andra orter, bland annat Coventry. Bombanfallen varade till maj 1941.
 • Period:
  1492
  to

  kolonialismen

  Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier, vanligen i andra världsdelar. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen.
 • Period: to

  Ind.rev.

  Den industriella revolutionen var en omvälvning från jordbrukssamhälle till industrisamhälle som innebar stordrift och masstillverkning med maskinella hjälpmedel och som inleddes i Storbritannien cirka 1760 inom textilindustrin, särskilt bomullsindustrin och fortsatte till början av 1830-talet.
 • Period: to

  Nationalismen

  Nationalism har ofta använts för stärka eller skapa en gemensam identitet i syfte att förena folk under en flagga. Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Idag talar man om flera olika typer av nationalism.
 • Period: to

  WW1

  Första världskriget var en världsomspännande militär konflikt centrerad i Europa som började den 28 juli 1914 och varade till den 11 november 1918. Denna konflikt engagerade alla av världens stormakter, Samlade i två motsatta allianser
 • Period: to

  Nazi Tyskland

  Adolf Hitler kom till makten i Tyskland den 30 januari 1933. På kort tid omvandlades landet till en nazistisk diktatur. All politisk opposition förbjöds. Politiska motståndare och andra oliktänkande fängslades och internerades i koncentrationsläger. Inrikespolitiskt strävade Hitler efter att skapa en stark och homogen stat.
  I och med nazisternas makttillträde började judar, romer, homosexuella och funktionsnedsatta i Tyskland att diskrimineras och utsättas för brutala förföljelser av regimen.
 • Period: to

  Långa knivarnas natt.

  Hitlers ingripande mot den paramilitära organisationen sturmabteilung.
 • Period: to

  WW2