Historia

  • 1460

    De gama

    De gama
    var föd 1460 Han var en upp tekare som bland anat upp täckte sjö vägen till Indien.
  • 1492

    Columbus upptäcker Amerika

    Columbus upptäcker Amerika
  • Period: 1492 to

    Kolonialism

  • 1498

    Godahoppsudden

    Godahoppsudden
    det är de sydligast udden man kan komma till i Afrika.
    Personen som hittade den var De gama och kom diet av misstag genom en storm. Han hittade udden 1498.
  • 1500

    triangel handeln

    triangel handeln
    triangel handeln började i europeiska länder, sedan seglade ner till West Afrika och och fångade slavar och sålde man dom. Efter ett tag så skickades dom till Amerika och Europa.
  • ostindiska kompaniet

    ostindiska kompaniet
    ostindiska kompaniet var ett handels kompani som bildades 1731 och upplöstes 1831 som var ett svenskt monopol som för handlade med Kina och tog med varor som porslin, siden kryddor och te.
    Det här var också första handelsvägen till Kina.
  • Eld kastaren

    Eld kastaren
    under första värds kriget så uppfanns många uppfinningar och en av dem var eld kastaren, jag hittade inte varför den uppfanns men jag antar att det var för att ett bränna ner frans menens läger och mark. Det var tyskarna som uppfann vapnet och utvecklades senare under andra värds kriget.
    Eld strålen kan komma upp till 25-100 meter.
  • WWII

    WWII
    WWI startade den 1914-1918, det var det störst och blodigaste kriget på den tiden.
  • orsaker till WWI

    orsaker till WWI
    Det började med att serben som hete Gavrilo Princip sköt två skott mot Franz Ferdinand och mördade Österrikes tronföljaren i Sarajevo. En månad senare började WWI.
  • länder i första världskriget

    länder i första världskriget
    på ena sidan hade var det Bulgarien, Österrike-Ungern och Tyskland och andra sidan var det Serbien, Frankrike, Ryssland, Storbritannien, Montenegro och Rumänien
  • Period: to

    WWl

  • senapsgas

    senapsgas
    första gas attacken var i Oktober 1914 som var tår gas men det den var inte dödlig det var typ som en "flash granat" den irriterade ögonen den var inte dödlig, men senare så utvecklade man tårgasen till senapsgasen som var dödlig och gav brännmärken på kroppen och i halsen.
    https://sv.wikipedia.org/wiki/Senapsgas
  • Period: to

    Mellan krigs tiden

  • Folk skyller på judarna.

    Folk skyller på judarna.
    Under hyperinflationen i Tyskland var judarna rika och hade mycket pengar och hade mycket makt när det kom till affärer så folk började skyla på dom men under allt det här så var det en person som ställde sig upp. Adolf Hitler. Han började hålla tal på krogar och det blev fler lyssnare för varje gång.
  • förlorar wwl

    förlorar wwl
    Efter Tyskland hade förlorat WWl så fick de höga krigs skade stånd som lede till att Tyskland blev fattigt och de fick trycka mycket pengar. Detta lede till att när dom tryckte mer pengar fick mindre värde och det Blev en hyperinflation i landet. När folk skulle handla bröd och mjölk så fick man gå med skottkärror och betala.
  • Nürnberglagarna

    Nürnberglagarna
    Nürnberglagarna är tre lagar som den tyska riksdagen antecknade för att stärka nazisterna och nationalisterna. Genom nürnberglagarna så tvingades tyska myndig heter att särskilja tyska medborgare och judar. Deta inne bar även att judarna inte fick sina moderliga rättigheter
  • kristallnatten

    kristallnatten
    kristallnatten var en händelse under mellan krigs tiden kristallnatten fick namnet av att det lång så mycket glass på marken för att under natten 9-10 så gick nazister ut på gatorna och förstörde de som judarna hade byggt upp banker, stånd, mataffärer och mycket mer.
  • Molotov ribentrop

    Molotov ribentrop
    Detta var en pakt mellan sovlet(Ryssland) och natzi Tyskland. Den skrevs i Moskva den 23 augusti 1939 av Vjatjeslav molotv och joachim ribbentrov. Det var en pakt om att sovit får östra polen och Tyskland västra polen, men senare så drogs sig Tyskland ur sig pakten senare
  • katyn massaken

    detta skede under Molotov ribentop pakten var aktiv. När natzi Tyskland och röda armen gick in i polen och tog över landet, men sovit dödade massa tjänste män poliser, och civila och gjorde mas gravar. Detta för nekade sovit men under senare tid så hittade man papper på att de hade utfört mas mordet.
  • Period: to

    WWll

  • Tyskland går in polen

    Tyskland går in polen
    1 september 1939 anfaller Tyskland polen från väst och senare sovit från öst. I början hade tyskarna och sovit en pakt som kallades för Molotov ribentrob som senare Tyskland drogs sig ur.
    Det tog ungefär en månad för dom att ta över polen men polen hade en pakt med Frankrike och sb men de höll inte sitt ord och hjälpte inte polen. Men senare så förklarade de krig mot Tyskland
  • förintelsen

    Detta var en av de största händelsen under wwll.
    När nazisterna i början byggde upp lägren så var det ett arbeta läger, i början men senare under kriget så blevdet förintelse läger där man kom ditt och väntade på döden om man inte dog direkt när man kom ditt av gas kamrana. Men det blev en så stor grej för att det gick mot de mänskliga rättidig hetärerna, då de kunde göra tjuka experiment på dem, som att amputera bort en arm och kolla vad som händer eller att sy i hopp folk.
  • d dagen

    d dagen var när de allierade åkte in i Normnadi som ligger i Frankrike där de skapade en till front för att få till backa platsen. De hade planerat dagen under ca tre. Detta på står folk att var då kriget tog sin avgång.
  • Hitler begår själv mord.

    30 april 1945 begår Hitler själv mord i sin bunker i Berlin då han för stod att han skulle förlora kriget mot de allierande.
  • Amerika använder kärnvapen

    efter Hitler dödade sig skälv så fotosatte kriget mot japan då de fortsatte kriga, en man som hette Albert Einstein kom på hur man klyva atomer använde USA detta och skapade de två första atom bomberna (fat man och littel boy). USA använde de på de japanska städerna Nagasaki och Hiroshima, detta gjorde en stor skada på landet. Nu började kriget avslutats och de allierande van de fem år lång varande kriget. Detta är även de ända atombomberna som har används under krig.
  • FN bildas

    När kriget var över så bildades FN eller förenta nationerna som är en freds organisation som hindrar t.ex värds krig och de hjälper även folk under krig.