Omslag

Andra Världskriget av Malla Söderberg

 • Tyskland anfaller Polen

  Tyskland anfaller Polen
  Resten av Europa valde att stå utanför när Tyskland angrep Österrike, år 1936, för att undvika krig. När tyska soldater sedan marscherade in i Tjeckoslovakien år 1938, lovade Storbritannien och Tyskland att stå bakom Polen, om landet skulle bli angripet. 1 september anföll Tyskland Polen. Bara några dagar senare förklarar Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Detta kom att bli början på andra världskriget.
 • Finska Vinterkriget

  Finska Vinterkriget
  I november 1939 anföll ryssarna Finland, utan någon krigsförklaring. Detta var för att Finland ej hade gått med på kraven som löd att Sovjet skulle få vissa gränsområden i Finland, i närheten av Leningrad. Syftet med Stalins krav var att skydda staden Leningrad vid eventuell attack från Tyskland. Stalin beräknade denna strid som enkel, men finnarna höll ett starkt motstånd i 105 dagar. Vinterkriget avslutades när ryssarna tillslut hade fem gånger fler soldater än finnarna.
 • Förintelsen (OBS fel datum)

  Förintelsen (OBS fel datum)
  Egentligen sägs det att Förintelsen började 30 januari 1933, men eftersom den pågick under hela kriget valde jag att sätta in det i min tidslinje. Man brukar referera till Förintelsen när man talar om det massmord nazisterna utsatte judarna för under andra världskriget, där cirka 6 miljoner judar miste livet. Utöver Förintelsen utsatte nazisterna bland annat homosexuella och funktionshindrade för förföljelse, fängslande och mord.
 • Ökenkriget

  Ökenkriget
  Man brukar referera till Ökenkriget när man talar om de strider som utkämpades i Nordafrika under andra världskriget. Främst krigade Italien och Tyskland mot Storbritannien, som senare år 1942 fick hjälp av USA. Striderna i Nordafrika var en kamp om vem som skulle ha kontroll över Medelhavet. Många brukar kalla Italiens insats i kriget ett "fiasko" eller ren katastrof, då landets framgångar inte var många. Ökenkriget resulterade i att även Afrika blev indraget i kriget.
 • Japan attackerar Pearl Harbor

  Japan attackerar Pearl Harbor
  Tidigt morgonen den 7 december, flög Japan in med stridsflygplan över den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på Hawaii. Detta angrepp kom helt utan förvarning för befolkningen, fullständigt överraskande. Attacken kom även utan krigsförklaring, den kom senare. Denna händelse resulterade i att kriget blev globalt, eftersom att USA planerat att hålla sig utanför kriget, men valde nu istället att gå in och kriga samt alliera sig med Storbritannien och Frankrike.
 • Slaget vid Stalingrad

  Slaget vid Stalingrad
  "Slaget vid Stalingrad" kallas den händelse som resulterade i att kriget vände på östfronten. Tyskland bröt nonaggressionspakten som dem tidigare hade haft med Sovjetunionen. Tyskland angrep Sovjet just för att dem ville skapa större livrum för landets befolkning, som bara växte. Man brukar referera till "Slaget vid Stalingrad" mellan 21 augusti 1942 till och med 2 februari 1943. Detta resulterade i ett avgörande nederlag för Tyskland, då nästan hälften av soldaterna frös ihjäl när vintern kom.
 • Slaget vid El Alamein

  Slaget vid El Alamein
  Detta sägs vara ett av de mest omfattande slagen i hela kriget. Om tyskarna kunde besegra britterna kunde de erövra viktiga oljefält i Mellanöstern. Britterna hade 230 000 soldater mot tyskarnas 80 000. Britterna hade dessutom fler stridsvagnar. Men striderna i öknen var mycket hårda. 2 november satte Storbritannien in sina sista reserver, som bestod av soldater från Australien och Tyskland kunde då konstatera att landet hade förlorat omkring 32 00 man, över 1000 kanoner och 450 stridsvagnar.
 • Slaget vid Normandie (D-day)

  Slaget vid Normandie (D-day)
  D-dagen som det kallas var dagen då de västallierade, alltså Storbritannien Kanada och USA, invarderade Frankrike. Dagen började med att bombplan släppte bomber över viktiga broar och vägkorsningar, och sedan även över tyska soldater som stod på Normandies kust, som ligger i norra Frankrike. Tyskland hade ockuperat Frankrike, och de västallierade kom för att hjälpa till.Därför kallas det även för slaget/landstigningen vid Normandie. Detta är ett av de mest kända slagen under andra världskriget.
 • Slaget om Berlin

  Slaget om Berlin
  Denna strid stod mellan de två stormakterna Sovjetunionen och Nazityskland. Slaget om Berlin avslutades först efter Hitler hade begått självmord den 30 april samma år, världskriget i Europa var då slut.
 • Hitlers självmord

  Hitlers självmord
  30 april 1945 begick Adolf Hitler och hans fru Eva Hitler (Braun) självmord i en bunker under rikskansliet i Berlin. Dagen innan självmordet hade dem gift sig. 16 januari 1945 hade Hitler gått under jorden i Berlin för att överleva och där levde han i 105 dagar. Bunkern hade ett tak av betong, och över taket låg ett jordtäcke på 10 meter. Det sägs att Hitlers kropp brändes med bensin. Samma kväll sändes ett radiomeddelande i Hamburg som berättade att ledaren (führern) idag stupat.
 • Hiroshima & Nagasaki

  Hiroshima & Nagasaki
  6 augusti 1945 släppte USA en atombomb över Hiroshima, en stad i Japan. Tre dagar senare släpptes en andra bomb, över staden Nagasaki. Ungefär 100 000 människor miste livet omedelbart i dessa två attacker. USA valde att släppa atombomber istället för att ockupera Japan, då färre amerikanska soldater skulle förlora livet. Atombomberna gav även ett snabbt slut på kriget. Detta var den första och är än idag den enda atombomben som har använts i krig.