Modern historia

 • Sekelskiftet 1900

  Stor optimism råder i världen. Världsutställning i Paris med stor framtidstro.
 • Första världskriget

  Första världskriget
  Startar med skotten i Sarajevo 28 juni 1914. Kriget utbryter under året, och flera länder i Europa dras in på grund av de olika allianser som de ingår i. Kriget upphör 11/11 1918, men freden sluts först året efter.
 • Period: to

  Första världskriget

  Kriget rasar till stor del i Europa, men flera stora länder i världen, såsom USA och Japan, blir involverade.
 • Ryska revolutionen

  Ryska revolutionen
  Tsar Nicolaj II och hans familj skjuts och bolsjevikerna, alltså kommunisterna, tar makten. Ryssland blir Sovjetunionen och drar sig ur det första världskriget. Sovjetunionen kommer att bli en av de starkaste politiska makterna i världen fram till att det går under 1991.
 • Versaillesfreden

  Versaillesfreden
  Fredsfördrag där det försa världskriget officiellt avslutas. Den stora förloraren och syndabocken är Tyskland, som får hårda straff efter kriget. Detta skapr mssnöje, bitterhet och revanschlusta hos många tyskar, vilket bäddar för mörkare krafter att ta över...
 • Stalin

  Stalin
  Stalin blir redare för det kommunistiska partiet i Sovjetunionen, och i och med att Lenin dör 1924 blir Stalin ledare för landet. Stalins regim är hård, och många miljoner oliktänkare inom landet fängslas och avrättas fram till hans död 1953.
 • Börskrasch i USA

  Börskrasch i USA
  Den svarta torsdagen kallas den dag då börsen på Wall Street rasade så kraftigt att man talar om en krasch. Tiden före hade börskurserna stigit, men sedan blivit osäkra, för att sedan krascha. Många småsparare förlorade stora summor pengar. Detta blev inledingen på den ekonomiska depression som sedan spred sig över USA och Europa, och inte minst drabbae Tyskland hårt.
 • GULag grundas

  GULag grundas
  GULag, ett system av fångläger för personer som kunde vara ett hot mot den kommunisktiska revolutionen i Sovjetunionen, grundas formellt. Lägren hade funnits sedan 1923, och många var gamla kloster som hade tagits över av det ateistiska kommunisktpartiet. Under Stalins tid ökade antalet fångar markant, och människor kunde bli dömda till straffarbeten på ganska lösa grunder. Lägren var många till antalet och låg i områden där ingen ville bo, t ex Sibirien. Många miljoner dog i lägren.
 • Machtübernahme

  Machtübernahme
  Hitlers och nazisternas maktövertagande i Tyskland börjar med att president Hindenburg utsedde Hitler till rikskansler i en koalitionsregering. Weimarrepubliken ersattes med det Tredje Riket. Året efter dog presidenten, och Hitler utnämnde sig till Führer, ett ämete som ersatte både president och rikskansler. Hitler var i princip envåldshärskare efter detta.
 • Dachau, Tysklands första koncetrationsläger

  Dachau, Tysklands första koncetrationsläger
  Det första koncentrationslägret i Nazityskland inrättas, som ett första steg i den indutriella utrotningen av judar som kommer äga rum. De första fångarna är kommunister, socialdemokrater och fackföreningsmedlemmar. Här utvecklades de grymma metoder som sedan kom att användas i alla andra koncentrationsläger i Nazityskland.
 • Kristallnatten

  Kristallnatten
  Kallas även novemberpogromerna. Förföljelsen mot judar hade tilltagit i Tyskland efter att Hitler kommit till makten. Natten mellan 9-10 november 1938 brukar kallas "kristallnatten", då flera butiksfönster till butiker ägda av judar. SA låg bakom. 400 judar dog, mellan 20 000-30 000 greps och skickades till synagogor, 267 synagogor brändes ned och över 7 500 butiker vandaliserades.
 • Andra världskriget utbryter

  Andra världskriget utbryter
  Flera års försök att förhindra ett nytt stort krig misslyckas i och med att Tyskland anfaller Polen. Strax efteråt förklarar Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Japan och Italien står på Tysklands sida, och de har olika områden i världen som de planerar att läga under sig. Kriget kommer att vara i sex år och vara det blodigaste krig som världen skådat.
 • Period: to

  Andra världskriget

  Kriget startar formellt med Tysklands anfall mot Polen 1 september 1939. Snart dras Storbritannien och Frankrike in i kriget. Japan och Italien är allierade med Tyskland, och dessa tre länder har liknande intressen, i olika delar av världen. Sovjetunionen och USA dras så smånåningom in i kriget, som utvecklas till den största väpnade konflikten som världen har skådat. Kriget avslutas först i september 1945 då Japan, som sista land, kapitulerar efter att USA har släppt två atombomber över Japan.
 • Operation Barbarossa

  Operation Barbarossa
  Tyskland invaderar Sovjetunionen, trots att dessa länder hade en icke-angreppspakt mellan sig. I början går det bra för Tyskland, men ryssarna backar hemåt och bränner marken efter sig. Så småningom kommer den hårda vintern, vilket blir ett hårt slag för tyskarna. De når aldrig Moskva, och ryssarna kan börja trycka tillbaka de tyska arméerna. I och med att Sovjetunionen invaderas kan man säga att andra världskriget utvecklas till ett tvåfrontskrig för Tyskland.
 • Pearl Harbor

  Pearl Harbor
  Den japanska flottan genomför ett överrasknigsanfall mot den amerikanska flottan som ligger baserad vid Pearl Harbor, Hawaii. Amerikanerna blir tagna på sängen. 2400 amerikanska soldater dör i attacken, kanppt några japaner. Dagen efter förklarar USA krig mot Japan, och strax efteråt förklarar Tyskland krig mot USA. Innan attacken hade folket i USA varit för att USA skulle hålla sig utanför kriget, men detta ändrades i och med attacken mot Pearl Harbor.
 • Första gasningen i Auschwitz

  Första gasningen i Auschwitz
  För första gången dödas en transport med judar med Zyklon B-gas. Detta är det stora avgörande steget i den slutliga lösningen. Att skjuta judar tar för lång tid, och är för obehagligt fö de som måste genomföra det. Därför testar man nu att gasa ihjäl judar i större skala. Drygt en månad senare är massavlivningen igång i stor skala. 1 100 000 judar mördas i Auschwitz innan krigets slut.
 • Hitler begår självmord

  Hitler begår självmord
  Efter under lera månader styrt Tyskland inifrån en bunker i Berlin, begår Hitler självmord tillsammans med sin hustru Eva Braun och sin hund Blondie. Hitler inser att kriget är förlorat, och anser att det tyska folket har svikit honom. Han vill inte låta sina fiender få tag i honom, varken levande eller död, och därför bränns hans kropp efter självmordet. Några dagar senare, 9 maj, kapitulerar Tyskland och kriget i Europa är slut.
 • Första atombomben

  Första atombomben
  Över den japanska staden Hiroshima fälls den första atombomben, och den 9 augusti släpps den andra över Nagasaki. Japan hade vägrat ge upp kriget, trots att de allierades styrkor var många gånger större. De sista åren under kriget hade varit en kaplöpning vilka som först skulle kunna utveckla en atombomb, och USA vann denna. För att få ett slut på kriget användes nu två av dessa. Japan kapitulerade i september samma år. Bara de första dagarna dog 129 000 människor i Hiroshima.
 • FN

  FN
  Förenta Nationerna bildas som en direkt följd av det andra världskriget. FN är en organisation för stater som vill verka för fred. Det var segermakterna efter världskriget som tog initiativet och låg bakom, men med tiden har även förlorarstaterna blivit fullvärdiga medlemmar.
 • Period: to

  Kalla kriget

  Efter andra världskriget grupperar sig världen i två grupper, ett östblock med Sovjetunionen i spetsen, och ett västblock med USA i spetsen. USA står för marknadsekonomi och demokrati, och Sovjetunionen står för kommunism, planekonomi och diktatur. Flera av de konflikter som sker i världen är en del av kalla rkiget. USA och Sovjetunionen strider aldri mot varandra, men ofta stöttar de var sin sida i en konflikt, där den ena sidan ofta är kommunisktisk och den andra inte.
 • Trumandoktrinen

  För att förhindra att fler länder blir kommunistiska, något som ses som ett stort hot av USA, lovar president Truman i ett tal att USA ska hjälpa fria folk som kämpade mot makter som försökte betvinga dem. Demokratin skulle värnas i världen, menade man. Doktrinen skulle ligga till grund för flera ingripanden av USA mot kommunismen i kalla kriget.
 • Indien och Pakistan

  Indien och Pakistan
  Indien och Pakistan har formellt styrts av Storbritannien sedan 1857. Många indier har använts som soldater under världskrigen. Efter en lång kamp lyckas nu länderna bli självständiga, och delas i två länder i samband med detta. Förgrundsgestalt under kampen mot självständighet är Mahatma Gandhi, som förespråkar icke-våld i kampen för frihet. Gandhi mördas 1948.
 • Staten Israel utropas

  Staten Israel utropas
  Efter världskrig och förintelse är det många som anser att judarna bör ha ett eget land. För judarna själva är det enda alternativet Israel. Problemet är bara att här redan bor människor. FN röstade igenom att området skulle delas i en judisk och en palestinsk stat, och 14 maj 1948 utropade Israel sig som självständigt. Dagen efter förklarade flera arabiska grannländer krig mot Israel, och konflikten pågår fortfarande.
 • NATO bildas

  NATO bildas
  Efter världskriget står det klart att USA och Sovjetunionen inte kan samarbeta som allierade längre då deras syn på ekonomi och politiskt styre skiljer sig åt så mycket. USA bildar istället med sina västliga allierade militäralliansen NATO, även kallat Atlantpakten, där man kommer överens om att gemensamt försvara varandra vid angrepp.
 • Västtyskland bildas

  Västtyskland bildas
  Efter andra världskriget delas Tyskland upp i fyra ockupationszoner. De tre västliga, under överinseende av Frankrike, USA och Storbritannien, bildar Tyska Förbundsrepubliken , Västtyskland. Landet blir mer västorienterat med marknadsekonomi och demokratiskt styre.
 • Folkrepubliken Kina

  Folkrepubliken Kina
  Efter ett utdraget inbördeskrig står kommunisterna och Folkets befrielsearmé som segrare. Ledare är Mao. Krigföringen har varit gerillakrig, och segern står senare som modell för flera andra gerillakrig i Asien. Kina ska nu bli en kommunistisk folkrepublik, men blir en enpartistat där endast kommunistpartiet är tillåtet. Sovjetunionen hade stöttat kommunisterna under inbördeskriget. Den besegrade regimen drar sig undan till dagens Taiwan, där Republiken Kina bildas.
 • Östtyskland bildas

  Östtyskland bildas
  Den östra ockupationszonen, styrd av Sovjetunionen, bildar Tyska demokratiska republiken, Östtyskland. Landet är starkt influerat av Sovjetunionen, med kommunistiskt enpartistyre. Många i landet kommer under de närmsta åren försöka lämna för ett fortsatt liv i väst, men Sovjetunionen försöker förhindra detta.
 • Koreakriget

  Koreakriget
  Korea var under världskriget ockuperat av Japan. Sovjetunionen befriade norra delen. Det som då blev Nordkorea fick ett kommunistiskt styre. Södra Korea befriades av USA. De fick ett styre som samarbetade med USA. 1950 invaderades Sydkorea av Nordkorea. USA hjälpte då Sydkorea, och gick i kriget som då utbröt även in på nordsidan. Kommunistiska Kina gick med i kriget på Nordkoreas sida. 1953 tog kriget ”slut”, då USA var tillbakadrivna och ute ur Nordkorea. Korea är fortfarande delat.
 • Europeiska kol- och stålgemenskapen

  Europeiska kol- och stålgemenskapen
  Ett samarbetsavtal mellan sex länder i Europa skrivs. Kol och stål är två av de viktigaste beståndsdelarna i vapentillverkning, och genom att samarbeta i frågor som rör detta skulle man kunna hindra att ett nytt europeiskt storkrig bryter ut. Frankrike, Italien, Västtyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg ingår. Detta samarbete utvecklas så småningom till EU.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten
  Som en motreaktion till NATO, som är de västallierades militära allians, träffas Sovjet och deras vänstater i Warszawa för att bilda en egen militär pakt. Resultatet blir Warszawapakten, som kommer bli den stora motpolen till NATO fram till dess att östblocket faller.
 • Period: to

  Vietnamkriget

  Väpnad konflikt i Sydvietnam mellan motståndsrörelsen FNL som fick stöd från det kommunistiska Nordvietnam och diktaturen som fick stöd från USA. USA skickar trupper 1965 och ett utdraget gerillakrig inleds. Kriget blir snart mellan Nordvietnam och USA. I USA protesterar man mot kriget, och USA vill dra sig ur, men det är inte så lätt. 1973 gör man dock så, och en stenhård kommunistisk diktatur tar över. I kriget fälls fler bomber än i hela andra världskriget.
 • Rosa Parks

  Rosa Parks
  I stora delar av södra USA råder segregering mellan svarta och vita medborgare, och ett exempel på detta är att vissa platser på bussarna är reserverade för vita. Rosa Park, afroamerikan, vägrar resa på sig för att e platsen till en vit man. Hon blir arresterad för detta. Detta leder till en 381 dagar lång bojkott av kollektivtrafiken. USA:s högsta domstol fastslår att segregering strider mot grundlagen.
 • Ungernrevolten

  Ungernrevolten
  Efter att Ungern befriats av Röda Armén efter andra världskriget blir landet en så kallad satellitstat till Sovjetunionen, med sovjetvänlig regering. I Ungern utbryter protester mot den kommunistiska regimen under flera dagar. 23 oktober deltar 200 000 personer i demonstrationen, och Stalin-statyn på torget rivs ner. Sovjetunionen svarar med att med militära medel trycka tillbaka revolten för att återställa ordningen. 2700 ungrare dog under revolten och 341 blev avrättade i efterspelet.
 • Kongokrisen

  Kongokrisen
  Kongo förklarades självständigt rån Belgien. Det blev oroligt i landet efter självständigheten, och landets regering splittrades i två läger. Det ena stöddes av USA, och det andra av Sovjetunionen. Dessutom pågick strider i landet kring områden som ville göra sig fria. Krisen vara till november 1965, och troligtvis dog runt 100 000 människor. FN skickade soldater, och även svenska soldater deltog. Dessutom dog FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld i en mystisk flygolycka under Kongokrisen.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Många östtyskar hade flytt och försökt fly till väst, där demokrati hägrade. För att förhindra detta låter regimen i Östtyskland resa en mur runt den västliga delen av Berlin, en stad som är delad i två. Muren splittra vänner och familjer på två sidor om muren, och blir en symbol för det mer tillstängda Östeuropa.
 • Kubakrisen 14-28 oktober 1962

  Kubakrisen 14-28 oktober 1962
  På den kommunistiska ön Kuba, strax söder om USA, har Sovjet fått tillåtelse att placera ut kärnvapen. Detta ses som ett hot mot USA på grund av närheten. USA protesterade och omringade ön med krigsfartyg. Samtidigt var sovjetiska ubåtar på väg mot Kuba. Världen höll andan av rädsla för nytt världskrig, men ubåtarna vände innan det bröt ut. Både USA och Sovjetunionen var för starkt beväpnade med kärnvapen, ett krig skulle vara förödande.
 • Sovjetiska trupper i Prag

  Sovjetiska trupper i Prag
  I Prag har man under 1968 fört en mer öppen politik, vilket leder till att många i Tjeckoslovakien får hopp om ett öppnare samhälle. Man pratar om flerpartisystem och demokratiska processer. Sovjetunionen blir oroliga att Tjeckoslovakien ska bryta sig ur Warszawapakten, och går den 21 augusti in med trupper för att sätta stopp för processen. Många människor flyr från Prag åren efter.
 • Brezjnevdoktrinen

  Brezjnevdoktrinen
  Sovjetunionens ledare Leonid Brezjnev lovar i ett tal att Sovjetunionen ska ingripa i varje land där kommunismen är hotad. Detta kan ses som ett svar till Trumandoktinen, och en anledning för Sovjetunionen att gå in militärt i länder som försökte bryta sig loss från kommunistiskt styre.
 • Militärkupp i Chile

  Militärkupp i Chile
  Chile var ett av få demokratiska länder i Sydamerika. Den nya socialistiska presidenten Allende vill på 70-talet genomföra ekonomiska reformer, något USA ogillade. Armén i lnadet genomförde en militärkupp, md USA:s stöd. Allende mördades, och ny ledare blev diktatorn Pinochet. Landet styrdes med terror, och många poitiska motståndare fängslades, torterades och mördades. Oinochet satt vid makten till 1988. Då tillät han demokratiska val, och förlorade makten.
 • Pol Pot

  Pol Pot
  I Kambodja, vid den här tiden känt som Demokratiska Kampuchea, blir Pol Pot premiärminister. Pol Pot står för en radikal kommunism där alla städer, klasser, kontakt med omvärlden, pengar och modern teknik ska avskaffas. Alla tvingas bo på landsbygden, skolor och sjukhus stängs. Ett folkmord mot oliktänkande tar vid. Mellan 1975 och 1979 dödas mellan 800 000 och 3 miljoner människor, i ett land med en befolknng på 7 miljoner. Vietnamesisk militär störtade Pol Pot 1979.
 • Period: to

  Kriget i Afghanistan

  1978 inleddes i Afghanistan ett uppror mot den kommunistiska ledningen. Rebellerna fick stöd av USA i form av vapen och pengar. Sovjetunionen såg sig nödgade att ingripa, och i december 1979 gick de in med militära trupper för att stödja regeringen. Det blev ett utraget krig mellan sovjetiska trupper och USA-stödda rebeller, som höll på i tio år. Usama Bin Ladin slogs på rebellernas sida.
 • Michail Gorbatjov

  Michail Gorbatjov
  Gorbatjov blir generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistpart. Med honom kommer nya tankar om öppenhet i samhället, och en dialog med USA börjar föras. Detta leder till att kalla kriget inte blir så kallt längre, och så småningom upphör. Gorbatjov blir den siste ldaren för Sovjetunionen, och erhåller Nobels fredspris 1990.
 • Olof Palme mördas

  Olof Palme mördas
  På väg hem från en biograf tillsammans med sin hustru skjuts Olof Palm, statsminister i den socialdemokratiska regeringen, ihjäl på öppen gata. Sverige chockas, då något liknande aldrig upplevts i landet. Palme hade engarerat sig i flera internationella konflikter, och det fanns flera teorier villka som låg bakom mordet. Mordet är ännu olöst.
 • Massakern på Himmelska fridens torg

  Massakern på Himmelska fridens torg
  Under sju veckor protesterar studenter i Kina mot den kommunstiska regimen och kräver reformer och öppenhet. De samlas på Himmelska Fridens Torg i Peking. 4 juni beordras pansartrupper dit för att stoppa demonstrationerna, villket görs brutalt. 3000 människor dör, mitt framför kamerorna från flera journalister. Nyheten sprider sig, och Kina får ta emot stor kritik under flera år framöver för sitt agerande.
 • Berlinmuren öppnas

  Berlinmuren öppnas
  Sommaren 1989 flyr många östtyskar via Ungern och Österrike till väst. Trycket blir så hårt att politbyrån i Östtyskland funderar på att tillåta besök i väst. Under en presskonferens kring detta råkar en av partifunktionärerna säga att resetillstånd över gränsen gäller från nuläget. Många människor beger sig till en gränskontroll, som inte klarar hålla stängt, och för första gången sedan 1961 kan männsikor passera gränsen. Efter detta är Berlinmuren öppen.
 • Gulfkriget

  Gulfkriget
  Irak invaderar grannalndet Kuwait, främst för att komma åt landets olja och göra Kuwait till en del av Irak. Länder både i västvärlden och arabvärlden reagerar kraftigt och kräver att Irak ska dra sig tillbaka. Då detta inte sker, går FN in med styrkor ledda av USA. Detta sker i januari 1991. Ganska snart är Irak utdrivna ur Kuwait. Många irakier dödades då de drig sig tillbaka. Efter detta införde FN sanktioner mot Irak.
 • Tyskland återförenas

  Tyskland återförenas
  Efter att Berlinmuren fallit diskuteras om Tyskland skulle kunna bli ett land ien, och 3 oktober 1990 går DDR upp som en del i Förbundsrepubliken Tyskland, Östtyskland och Västtyskland finns inte längre. Efter denna händelse är 3 oktober landets nationaldag. Det är inte helt okomplicerat att göra ett land av de bägge, för de har levt åtskilda under lång tid och har helt olika ekonomiskt utgångsläge.
 • Period: to

  Jugoslavienkrigen

  Forna Jugoslavien upplöses och delrepublikerna vill frigöra sig. Serbien motsätter sig detta främst. Jugoslavienkrigen är egentligen flera krig, kriget i Kroatien 1991-1995, kriget i Slovenien 1991, kriget i Bosnien och Hercegovina 1992-1995 och kriget i Kosovo 1998-1999. Flyktingar, krigsförbrytelser och folkmord blir brutala inslag i flera av krigen. FN och NATO ingriper för att stoppa konflikterna. Resultatet blir att det som tidigare varit Jugoslavien blir sju nya självständiga stater.
 • Sovjetunionen upplöses

  Sovjetunionen upplöses
  Gorbatjov tog inte till militärt våld mot de öststater som gjorde sig fria runt 1989-1990, och många delrepubliker inom Sovjetunionen såg sin chans att bli mer självständiga. Detta gjorde att en statskupp genomfördes mot Gorbatjov, där man försökte återinföra en hårdare linje igen Statskuppen misslyckades, och Gorbatjov kom tillbaka. Dock var läget så ansträngt, att han såg sig tvingad att avgå 25 december. Flera delrepubliker utropade sig som självständiga, och Sovjetunionen upplöstes.
 • Folkmordet i Rwanda

  Folkmordet i Rwanda
  Folkmordet inleds 6 april efter att Rwandas president omkommit då hans flygplan skjutits ned. I landet finns två folkgrupper, hutu och tutsi, där hutu hade makten. Tutsi fick skulden för attentatet mot presidenten, och hutu började slakta tutsier. Många dödades med machete eller skjöts. Uppåt en miljon människor dödades. I juli intog en tutsigerilla huvudstaden, och detta ledde till att folkmordet kunde upphöra. FN fick sedan kritik för att de inte ingripit.
 • Steget in i nuet...