1574255673949

Världskrigen WW UNO und WW zwei

 • Period: 1492 to

  Kolonialism

  Sökresultat
  Utvalt utdrag från webben
  I Afrika förekom mycket slaveri under den europeiska kolonialismen. På bara några århundraden - från 1500-talet till mitten av 1800-talet - skickades omkring 11 miljoner afrikaner över Atlanten för att arbeta som slavar på plantager, i gruvor och andra arbetsplatser i de europeiska kolonierna i Syd- och Nordamerika.
 • Period: 1492 to 1492

  Colombus upptäckte Amerika

  Med stöd från spanska kungaparet (kung Ferdinand II av Aragonien och Isabella I av Kastilien, "Reyes Católicos") gav han sig iväg över Atlanten för att finna en sjöväg till Indien, något som Vasco da Gama slutligen fann år 1498. Columbus nådde däremot Amerika år 1492.
 • Period: 1500 to

  triangelhandeln

  På 1800-talet fick liberalismens idéer stor spridning i Europa och kolonierna. Det dröjde sedan inte länge förrän allt slaveri förbjöds. I USA avskaffades slaveriet först efter att sydstaterna besegrats av nordstaterna under det amerikanska inbördeskriget 1861-1865.
 • Period: 1500 to

  Antisemitismen

  Antisemitism är en viss uppfattning om judar, som kan uttryckas som hat mot judar. Retoriska och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judar eller icke-judar och/eller deras egendom, mot judiska gruppers institutioner samt religiösa byggnader och platser"
 • Period: to

  Boston Tea party

  BeskrivningTebjudningen i Boston kallas den händelse som inträffade den 16 december 1773 då amerikanska patrioter förstörde en stor telast tillhörande Brittiska Ostindiska Kompaniet. Det är den händelse som anses ha varit den utlösande faktorn för den amerikanska revolutionen.
 • Industriella Revolotuiounen

  Det var en omvälvning den jordbrukssamhälle. Det innebar en stordrift och masstillverkning av maskiner. Det inleddes i Storbritannien inom textilindustrin.
 • Period: to

  Nationialismen

  Den som bekänner sig till nationalismen benämns nationalist. Nationalismen uppkom i Europa under 1700-talet och ledde under 1800-talet till skapandet av nationalstaterna, som vi känner dem idag.
 • Trippelalliansen+Trippententen

  Tyskland+Italien+Ö-V Frankrike+GB+Ryssland
 • Schliefenplanen

  Planen gick ut på att tyskarna skulle besegra Frankrike genom att att kringgå landets befästningar längs gränsen mot Tyskland i öppen terräng kunna krossa det i militära resurser underlägsna Frankrike.
 • Kapplöpning till havet

  Tyskland och Frankrike hade kapplöpning till Belgiens kust. FÖr att kontrollera en tidslinje men ingen vann för att båda krigade längs vägen.
 • Skottet i Sarajevo

  Skotten i Sarajevo avlossades i Sarajevo i nuvarande Bosnien den 28 juni 1914. Med skotten mördade Gavrilo Princip, medlem i Unga Bosnien, ärkehertig Franz Ferdinand av Österrike och dennes hustru Sophie von Chotek. Händelsen utlöste den så kallade svarta veckan som ägde rum den 28 juli 1914.
 • Svarta Veckan

  Alla förklarar krig mot varandra.
 • Slaget i Verdun

  Slaget i Verdun var frankrike på gränsen till Belgien. Det var första gången man använde sig utan elkastare och gasbomber, flera hundratusen dog utav detta och speciellt när gasen spred sig i skyttegravarna
 • Ryska revolutionen

  Ryska revolutionen är den politiska omvandling som skedde i Ryssland 1917, inklusive februarirevolutionen och oktoberrevolutionen.
 • Länder blir självständiga

  Länder bryter sig loss från de som har ägt dem innan. Då blir de egna.
 • Period: to

  NSDAP

  Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet, förkortat NSDAP, var ett nazistiskt politiskt parti i Tyskland mellan 1919 och 1945. Partiet var tidigare känt som Tyska arbetarpartiet innan namnet ändrades 1920. Partiets ledare, Adolf Hitler, utsågs till rikskansler av Tyskland av Paul von Hindenburg 1933.
 • Versaillefreden

  Efter första världskriget slut i november 1918 vidtog utdragna förhandlingar i Paris som dominerades av Frankrike, Storbritannien och USA. Tyskland deltog inte i förhandlingarna utan ställdes inför fullbordat faktum.
  Tyskland tvingas erkänna att kriget är deras fel.
 • Ölkällarkuppen

  BeskrivningÖlkällarkuppen, ölhallskuppen, kallas det kuppförsök som Adolf Hitler och Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet genomförde i Bürgerbräukeller i München den 8–9 november 1923. Tillsammans med Hitler deltog Max Erwin von Scheubner-Richter, som dödades under kuppen och därefter blev hyllad som martyr.
 • Mein Kampf

  Mein Kampf
  Hitler skriver en bok i fängelset som tyskarna gillar och då han kan sprida sin Propaganda. Han satt i fängelset medans han skrev denna boken. Han hade inte tillgänglighet till sitt parti och kunde inte medverka. Så då fick han skriva en bok för att övertyga dem.
 • Period: to

  Judeförföljelsen

  Förföljelserna av judarna har pågått i flera tusen år. När kristendomen blev en världsreligion förföljdes judarna eftersom de betraktades som skyldiga till Jesu korsfästelse och död, även om det var en romersk ståthållare som dömde honom. När den kristna kyrkan blev stark isolerades judarna. Påven Gregorius den store skrev omkring år 600 ned reglerna för kyrkans hållning mot judar.
 • Period: to

  Lebensraum

  Lebensraum (tyska livsrum) är ett uttryck som ursprungligen myntades av Friedrich Ratzel kring sekelskiftet 1900. Det blev en av Adolf Hitlers politiska och agitatoriska käpphästar och ett centralt begrepp i den nazistiska ideologin. Kravet om Lebensraum var bland annat formulerat i punkt tre i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiets program 1920.[2]: Vi kräver land och mark (kolonier) för att föda vårt folk och till bosättning för vårt befolkningsöverskott.
 • Nürneberglagarna

  Nürneberglagarna
  Nürnberglagarna är benämningen på tre lagar antagna av den tyska riksdagen den 15 september 1935. Lagarna fick sitt namn av att de presenterades under de pågående partidagarna i Nürnberg, och syftet var att stärka Nazitysklands och Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiets antisemitiska politik.[1][2] Genom Nürnberglagarna introducerades de regler som därefter tvingade tyska myndigheter att särskilja judar från andra tyska medborgare.[
 • Period: to

  Spanska inbördeskriget

  Spanska inbördeskriget var det inbördeskrig i Spanien som pågick 1936–1939 och som slutade med att Francisco Franco kom till makten som enväldig diktator. Kriget inleddes med att en grupp sammansvurna höga militärer gjorde en revolt. Rebellsidan utgjordes av konservativa, nationalistiska och fascistiska krafter som hade olika mål och ideologier.Under krigets förlopp lyckades dock Francisco Franco samla alla de olika grupperingarna bakom sig och därmed bildades nationalisterna.
 • Kristallnatten

  mellan 9 november och 10 november 1938 var kulmen på de våldsamma pogromer mot judar, Novemberpogromerna, som genomfördes i Tyskland mellan den 7 och 13 november 1938. Pogromerna iscensattes av nazister och utfördes av beväpnade grupper främst från det paramilitära Sturmabteilung (SA) men även av många civila. Omkring 400 judar dödades eller tvingades begå självmord, 20 000–30 000 arresterades och fördes till koncentrationsläger,267 synagogor brändes ned och över 7 500 butiker vandalisera
 • Molotov-Ribbentrop Pakten.

  Tyskland och Ryssland går in pakt med lite slugt tänkande. De säger att de inte kommer anfalla varandra och Ryssland vinner på det genom att de inte behöver kriga på 2 fronter. Utan bara Japan här. Tyskland fick igenom sitt för att Sovjet inyr skulle attackera Tyskland när de går in och tar Polen.