1900-talet

By emmat97
 • Period: to

  Harry S truman

  Truman var USAs president mellan 1945-1953. Han var en av aktörerna i kalla kriget. Truman var den president som undertecknade Marshallplanen (döpt efter USAs dåvarande finansminister) som var lån och bistånd som USA gav till Europa efter andra världskriget. Ett villkor för Marshallplanen var ekonomiskt samarbete med USA. Syftet med Marshallplanen var både att bidra till Europas återuppbyggnad och att minska Sovjets och kommunismens inflytande.
 • Period: to

  Ho Chi Minh

  Ho Chi Minh var en vietnamesisk kommunist och upprorsledare som ledde vietnamesernas uppror mot Indokina. Efter att hans trupper segrat blev Ho president i Nordvietnam 1946, vilket han var fram till och med sin död 1969. Under denna period pågick i stort sett oavbrutna strider i Vietnam, först mot fransmännen och sedan mot amerikanerna.
 • Period: to

  Fransisco Franco

  Franco blev Spaniens diktator efter att hans falangister segrat i det spanska inbördeskriget. Detta var han fram tills sin död 1975. Efter att Franco dog kunde återdemokratiseringen av Spanien långsamt påbörjas. Francos trupper stöddes av Tyskland och Italien under inbördeskriget och under åren 1940-1943 stod Spanien på axelmakternas sida i kriget, dock utan att själva delta. Under övriga delen av andra världskriget var dock Spanien neutralt.
 • Period: to

  Gavrilo Princip

  En serbisk nationalist som 19 år gammal sköt hertig Franz Ferdinand i Sarajevo. Skotten i Sarajevo anses ha varit den utlösande faktorn för första världskriget som bröt ut en månad senare. Princip ansåg att slaverna blev illa behandlade av Österrike-Ungern, som styrde över Bosnien på den tiden. Princip drömde om ett pan-slaviskt rike, ett Jugoslavien, där de olika folkgrupperna skulle samsas i ett självständigt land.
 • Period: to

  Buenaventura Durutti

  Spansk anarkosyndikalist som slogs mot fascisterna under spanska inbördeskriget. Durutti stupade i Barcelona 1936.
 • Period: to

  Erich Maria Remarque

  Tysk författare som skrev "på västfronten intet nytt" som gavs ut 1929. Romanen beskriver verkligheten i västfrontens skyttegravar under första världskriget. Boken innehåller detaljerade beskrivningar av det lidande och den död som förekom i skyttegravarna. Remarque var själv stationerad på västfronten under första världskriget, men skadades av en granat och tillbringade krigsslutet på sjukhus.
 • Period: to

  Josef Mengele

  Tysk läkare som utförde experiment på människor, främst tvillingar, i förintelselägret Auschwitz under andra världskriget. Experimenten ledde ofta till försökspersonerna skadades och/eller dog. Mengele var också en av de personer som valde ut vilka fångar som skulle skickas till gaskamrarna. Efter kriget flydde Mengele till Sydamerika, där han dog av naturliga orsaker 1979.
 • Period: to

  Richard Nixon

  Amerikansk president som var president under en del av Vietnamkriget. Efter Watergate-skandalen där det framkom att Nixons medarbetare avlyssnat politiska motståndare tvingades han som förste president i den amerikanska historien att avgå.
 • Period: to

  Första världskriget- politik, vetenskap/teknik, hälsa och människors livsvillkor

  Första värlskriget tog ca 17 miljoner liv. Att kriget blev så dödligt berodde till stor del på nya vapen, så som stridsvagnar, senapsgas och kulsprutor. Ytterligare en orsak till det stora antalet döda var att många civila dog av följder av kriget, så som matbrist och farsoter. Den ena sidan i kriget kallades för trippelalliansen och bestod av Italien, Österrike-Ungern och Tyskland. Den andra sidan kallades ententen och bestod av Frankrike, Storbritannien och Ryssland (senare USA istället).
 • Period: to

  Första världskriget-orsaker utifrån olika perspektiv och följder

  Aktör: Första världskriget startade eftersom Gavrilo Princip sköt Hertig Ferdinand.
  Struktur: Första världskriget startade eftersom Europas stora försvarsallianser förklarade krig mot varandra.
  Materialism:Första världskriget startade eftersom ententen ville begränsa Tysklands makt och inflytande.
  Idealistiska: Första världskriget startades och drevs av den nationalistiska ideologin. Följder: Versaillefreden, tysk nationalism. Kvinnlig frigörelse. Många döda. Ryska revolutionen.
 • Period: to

  Penicillinet sprids- levnadsvillkor och hälsa, teknik och vetenskap, matproduktion.

  Aktör: Penicillinet kunde spridas eftersom Alexander Fleming upptäckte det.
  Struktur: Pencillinet kunde spridas eftersom samhället satsade på forskning, vilket gjorde att det kunde upptäckas.
  Materialism: Pencillinet kunde spridas eftersom det fanns möjlighet att masstillverka det.
  Idealism: Pencillinet kunde spridas eftersom man på humanistiska grunder ville rädda liv. Följer: Bättre möjlighet att behandla vanliga sjukdomar, befolkningsökning, mer effektivt jordbruk, antibiotikaresistens.
 • Period: to

  Michail Gorbatjov

  Gorbatjov var den sovjetiska president som upplöste Sovjet 1991. Dessförinnan hade han lanserat en reform under mitten av 1980-talet som byggde på "Glasnost och Perestrojka", det vill säga öppenhet och reform. Den stora anledningen till att han genomförde reformen var Sovjets ekonomiska stagnation. Reformen ledde till sikt på Sovjets upplösande och Rysslands början till demokratisering.
 • Period: to

  Spanska inbördeskriget- politik, religion, mänskliga rättigheter

  Spanska inbördeskriget utlöstes efter att fascisterna som leddes av Franco gjorde uppror mot den valda socialistiska regeringen. Fascisterna hade ett stort stöd av den katolska kyrkan som såg socialisterna som ett hot. Många grupperingar deltog i kriget. Fascisterna fick stöd av Tyskland och Italien, kommunisterna av Sovjet. Det fanns också många oberoende socialistiska och syndikalistiska grupperingar. Krigsföring riktades ofta mot civila mål. Bombningen av staden Guernica är ett exempel.
 • Period: to

  Spanska inbördeskriget- orsaker och följder

  Aktör: Spanska inbördeskriget orsakades av att Franco och hans fascister gjorde uppror mot regeringen.
  Struktur: Spanska inbördeskriget orsakades av att det spanska samhället var splittrat.
  Materialism: Spanska inbördeskriget orsakades av att fascisterna ville ta makten.
  Idealism: Spanska inbördeskriget var ett krig mellan fascism och socialism. Följder: Franco blev diktator. Minoriteter och meningsmotståndare blev förföljda och torterade. Minoritetsspråken förbjöds. ETA bildas.
 • Period: to

  Andra världskriget- politik, mänskliga rättigheter, lag och juridik

  Andra världskriget startade när Tyskland invaderade Polen. Tyskland ville skapa ett StorTyskland, och hade redan tidigare annekterat områden som man ansåg sig ha rätt till. Under andra världskriget pågick också förintelsen, då cirka 13 miljoner människor, varav hälften judar, mördades i koncetrationsläger. Efter andra världskriget ställdes de som ansågs vara ansvariga för krigsförbrytelsern och brott mot mänskliga rättigheter inför rätta i Nürnberg.
 • Period: to

  Andra värlskriget- orsaker och följder

  Aktör: Andra värlskriget orsakades av att Hitler anföll Polen.
  Struktur: Andra världskriget orsakades av att den tyska befolkningen attraherades av nationalsocialism pga dåliga livsvillkor.
  Materialism: Andra världskriget orsakades av att Tyskland ville skaffa sig mer mark.
  Idealism: Andra världskriget orsakades av nationalsocialismens ideér.
  Följder: Förintelsen. Många döda. Städer förstörda. FN bildas. Man ställer krigsförbrytare till svars. Israel bildas. Sverige får kraftig tillväxt.
 • Period: to

  Kalla kriget, politik, ekonomi

  Kalla kriget var ett sorts ställningskrig mellan USA och dess allierade och Sovjet och dess allierade. Länderna krigade aldrig direkt mot varandra, men blandade sig i andra konflikter för att därigenom kunna förstöra för den andre. USA kunde exempelvis införa sanktioner mot kommunistiska Kuba, medans Sovjet istället gav bistånd till dem. Symboliska framsteg inom ex forskning och idrott blev viktigt. Båda länderna skaffade kärnvapen för att skrämma den andre.
 • Period: to

  Kalla kriget-orsaker och följder

  Aktör: Kalla kriget orsakades av att USAs och Sovjets presidenter inte kom överens.
  Struktur: Kalla kriget orsakades av att USA och Sovjet ville att deras samhällsstruktur skulle få störst spridning.
  Materialism: Kalla kriget orsakades av att Sovjet och USA ville kontrollera resurser och ha makt.
  Idealism: Kalla kriget orsakades av en konflikt mellan kommunism och kapitalism.
  Följder. Kapplöpning inom ex rymden. Kyliga relationer mellan länderna. Rädlsa hos befolkning för ex kärnvapenkrig.
 • Period: to

  Vladimir Putin

  Putin arbetade inom KGB under Sovjet. Efter att Sovjet föll gav han sig in i politiken. Sedan 1999 har han varit antingen president eller premiärminister i Ryssland (sedan 2012 president). Under de senaste åren har Putins styre blivit allt mer auktoritärt. Giltigheten i de senaste valen har ifrågasatts, politiska motståndare motarbetas , fängslas och torteras och lagar stiftas mot homosexuella. Under Putins ledning har en konflikt mellan USA och Ryssland återigen uppstått.
 • Period: to

  Vietnamkriget- politik

  Vietnamkriget pågick under lång tid. Först mellan upprorsrörelsen och Frankrikre, sedan mellan upprorsrörelsen och USA. Många amerikanska soldater dog i kriget, liksom många vietnameser, både stridande och civila. USA använde bland annat napalm som vapen och attackerade ibland byar och civilbefolkning. Det fanns en stark opinion mot Vietnamkriget i USA och Europa. Trots att de egentligen bara var en gerillaarmé lyckades vietnameserna besegra världens största militärmakt.
 • Period: to

  Jair Bolsonaro

  Bolsonaro är en konservativ politiker som sedan 2019 är Brasiliens president. Han är ex-militär och har hyllat landets tidigare militärdiktatur. Bolsonaro har uttalat sig negativt om kvinnor, miljöaktivister, homosexuella och ursprungsbefolkning. Bolsonaro har lovat att se till att mer regnskog kan avverkas, vilket gör att han har ett stort stöd bland jordbrukare och skogsarbetare i Brasilien. Bolsonaro tror heller inte på klimatförändringar och menar att Covid-19 är som en vanlig influensa.
 • Period: to

  Vietnamkriget-orsaker och följder

  Aktör: Vietnamkriget orsakades av att Ho Chi Minh och Vietcong slogs mot Frankrike och USA.
  Struktur: Vietnamkriget orsakades av att USA ville kontrollera Vietnam eftersom det var strategiskt viktigt.
  Materialism: Vietnamkriget orsakades av att vietnameserna ville ha makt över sitt land.
  Idealism: Kapitalism vs kommunism. Följder: Många döda, symboliskt nederlag för USA. Mycket poplulärkultur om kriget. Kommunistiskt och självständigt Vietnam. Proteströrelse i USA och Europa.
 • Period: to

  Sovjets upplösning- politik, ekonomi, mänskliga rättigheter, hälsa och levnadsförhållanden.

  Efter att ha genomfört reformer för att öppna och förändra det Sovjetiska samhället upplöste president Gorbatjov unionen 1991. Olika stater som ingått i unionen blev därmed självständiga. Demokrati och fria val infördes i Ryssland. Sådant som yttrandefrihet och mötesfrihet infördes. Marknadsekonomi infördes också. Detta ledde till krafigt ökad rikedom för vissa. Det ledde också till ökad fattigdom, alkoholism och sänkt medellivslängd.
 • Period: to

  Sovjets upplösning- orsaker och följder

  Aktör: Sovjet upplöstes eftersom Gorbatjov bestämde det.
  Struktur: Sovjet upplöstes eftersom samhällssystemet var dysfunktionellt och unionen inte längre gick att hålla samman.
  Materialism: Sovjet upplöstes eftersom ekonomin var så dålig.
  Idealism: Sovjet upplöstes eftersom man började tro på kapitalism. Följder: Demokrati, USAs globala dominans ökar, marknadsekonomi, självständiga stater, sänkt medellivslängd, oligarker, ökad alkoholism, nationalism, Putin.
 • Period: to

  Tjernobylkatastrofen- Miljö och resursanvändning, politik.

  Aktör: Katastrofen orsakades av att operatörerna inte kunde hantera reaktorn på ett säkert sätt.
  Struktur: Katastrofen orsakades av att säkerhetssystemet innehöll grava brister.
  Materialism: Katastrofen orsakades av att säkerheten var underfinansierad.
  Idealism: Katastrofen orsakades av en övertro till kärnkraft och en underskattning av riskerna. Följder: Döda människor, fosterskador. Obebolig stad. Förgiftad mark. Stärkt anti-kärnkraftsrörelse.
 • Period: to

  Kriget mot terrorismen, politik, ekonomi, mänskliga rättigheter

  Efter att b.la world trade center i New York attackerats den 11/9 2001, med över 3000 döda som följd, inledde USA kriget mot terrorismen. Detta började med att man invaderade Afghanistan, eftersom terrorledaren Bin Ladin (den ansvariga för attackerna den 11/9) troddes befinna sig där. Kriget mot terrorismen har sedan dess fortsatt, bla genom en invasion av Irak, drönarattacker i Afghanistan och Pakistan och en utomrättslig avrättning av Bin Ladin.
 • Period: to

  Kriget mot terrorismen-orsaker och följder

  Aktör: Efter att Bin Ladin och Al Qaeda anföll USA inledde Busch kriget mot terrorismen.
  Struktur: Kriget inleddes eftersom USA ser som sitt ansvar att upprätthålla världsfreden.
  Materialism: Kriget inleddes eftersom USA ville kontrollera oljeledningar och oljeproduktion.
  Idealism: Försvara västerländska värderingar och hämnas. Följder: Invasion av Afghanistan och Irak. Många döda. Sämre folkhälsa. Sönderslagna samhällen. Daesh uppstod. Dyrt för USA, men bra för privata säkerhetsföretag.
 • Period: to

  Sars-Cov-2-Pandemi hälsa och levnadsförhållanden, politik, ekonomi

  Aktör: Pandemin orsakades av att människor i Kina äter myrkottar och andra djur.
  Struktur: Pandemin orsakades av att vi har ett globalt samhälle med många resor.
  Materialism:Pandemin orsakades av att regeringar hade begränsade resurser för att kunna hantera spridningen av ett nytt virus.
  Idealism: Pandemin uppstod eftersom vi har en ideologi där fritt resande är viktigt. Följder:Många sjuka och döda. Ekonomin försämras. Olika politiska åsikter om hur pandemin ska hanteras.
 • Period: to

  Ungern blir autokrati- politik, mänskliga rättigheter

  Aktör: Ungern blev en autokrati eftersom Viktor Orban gav sig själv oinskränkt makt.
  System: Ungern blev en autokrati eftersom presidenten numera kan fatta beslut utan att involvera parlamentet.
  Materialism: Ungern blev en autokrati eftersom dess politiska ledning ville öka sin egen makt.
  Idealism: Ungern blev en autokrati pga en nationalistisk ideologi. Följder: Uteslutna ur Eu? Inhemska och utländska protester. Förföljelser av meningsmotståndare?