Världskrigen

By Wilmak
 • 1492

  Columbus upptäcker Amerika

  Columbus upptäcker Amerika
  När Columbus upptäckte Amerika trodde han att han kommit till Indien det är därför Amerikas urfolk kallas indianer. Ankomsten markerade början av den Europeiska kolonialismen av Amerika.
 • Period: 1492 to

  Kolonialismen

  Är när ett land blir övertaget av ett annat land. Orsaker till detta är att man vill äga mer land alltså vara mäktigare. Man vill också få mer råvaror och vissa ville sprida sin religion. Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Frankrike och osmanska riket hade stora kolonier.
 • Period: 1500 to

  Triangelhandeln

  En handel som var mellan Amerika, Europa och Afrika. Från Amerika till Europa skickade man pengar och råvaror, Europa till Afrika skickades makt och kontroll och från Afrika till Amerika skickades slavar.
  Från slutet av 1600-talet och under 1700-talet fick slaveriet stor spridning i Nord, mellan och Sydamerika där arbetet på sockerrörs och bomullsplantager som sköttes av slavar. Det skeppades omkring 50000 människor årligen över Atlanten till Amerika som fick vara slavar.
 • Period: 1500 to

  Antisemitism

  Var när man hade fördomar, fientlighet och diskriminering om judar.
 • Period: to

  Industriella Revolutionen

  Industriella Revolutionen vad en omvändning från jordbrukssamhälle till industrisamhälle som innebar stordrift och masstillverkning av maskiner. Det inledes i Storbritannien inom textilindustrin.
 • Franska Revolutionen

  Franska Revolutionen
  Pågick i 10 år och det är en orsak till att det bildades kolonier som sedan utvecklade WWI. Den franska staten behövde pengar. Det två stånden präst och adel var helt fria från att betala skatt medans borgare och bönder var tvungna att betala.
 • Period: to

  Nationalism

  I en nation känner man gemenskap. Det är ett område där man har samma språk och kultur. Nation kan både splittra och ena
 • Period: to

  Trippelalliansen + Trippelententen

  Trippelalliansen Tyskland, Italien, Österrike-Ungern
  Trippelententen Frankrike, Storbritannien, Ryssland
 • Kolonier i Afrika

  Kolonier i Afrika
  Bland annat Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Frankrike hade kolonier i Afrika. Detta var en stor orsak till att det blev krig
 • Period: to

  Hitler första världskriget

  Hitler var en soldat under första världskriget. Han var väldigt seriös med detta och han ville verkligen kriga för landet. i slutet av kriget blev han skadat och skickades till sjukhus. När han hade behandlats där ett tag och kunde komma ut och kriga igen var kriget slut då blev han väldigt besviken. Det var nog då han blev intresserad av krig och ville visa vad han tyckte.
 • Skotten i Sarajevo

  Skotten i Sarajevo
  Gavrilo Princip mördade Franz Ferdinand ( tronföljd och ärkehertig ) av Österrike-Ungern och hans hustru.
 • Svarta veckan

  Svarta veckan
  Alla förklarar krig mot varandra. De stora länderna i Allianserna
 • Ryska revolutionen

  Ryska revolutionen
  De gamla tsarväldet störtades och byttes ut mot ett kommunistisk styre som växte till en världsmakt. Har haft en stor påverkan på Rysslands historia.
  Bolsjevikerna ville att folket skulle ta makten genom revolution. Vladimir Lenin styrde bolsjevikerna.
 • Länder får självständighet

  Länder får självständighet
 • Versaillesfreden

  Versaillesfreden
  Frankrike, Storbritannien och USA och de andra segrade bestämde att Tyskland inte fick vara med i fredsförhandlingarna. Tyskland tvingas erkänna skuld och att kriget är Tyskland fel.
  Polen fick delar av östra Tyskland och de fick inte behålla sina kolonier. Fabriker, gruvor, maskiner mm beslagtogs av bla Frankrike.
  132 miljarder guldmark skulle betalas av under drygt fyra decennier som leder till inflation i Tyskland.
 • NSDAP och Nürnberglagarna

  NSDAP och Nürnberglagarna
  Det var det nazistiska politiska parti som Hitler var ledaren till. 1933 utsågs Hitler också till rikskansler. Under de 6 år innan kriget började hann han bland annat avskaffa demokratin. 1935 infördes två lagar som skiljer judar juridisk och socialt från icke-judar, några av Nürnberglagarna. Enligt första av Nürnberglagen förlorade judarna sitt medborgarskap.
 • Ölkällarkuppen

  Ölkällarkuppen
  1919 blev Hitler ombedd att besöka en ölkällare där nationalsocialister höll till. Där höll han sitt första tal som handlade om kompositörer och om hur judarna i Berlin hade förrått Tyskland.
  Hitler och nazisterna försökte ta makten i Tyskland genom en statskupp. De misslyckades och Hitler fick sitta i fängelse i 9 månader. Under de månaderna skrev han boken mein kampf.
 • Mein Kampf

  Mein Kampf
  Är en bok som Hitler skrev under tiden han satt i fängelse för Ölkällarkuppen. Boken består av två delar, Eine Abrechnung som utgavs 1925, och Die Nationalsozialistische Bewegung som utgavs året efter.
 • Judeförföljelserna

  Judeförföljelserna
  Efter att Adolf Hitler kommit till makten 30 januari 1933 började judarna bli diskriminerade och brutala förföljelser. Lagar mot judar infördes och de tog ifrån deras medborgarskap. Mot slutet av 1930-talet utsattes det för mer våld och i Österrike och Tjeckoslovakien började de också förföljelser mot judar. Den nazistiska politikens syfte första hand var att utrota judarna.
 • Lebensraum

  Lebensraum
  Lebensraum betyder livsutrymme och var den plan Hitler och nazisterna hade från början. Det var de dem ville ( hade som mål ).
  Hitler ville ta och erövra flera länder. Han började med att ta tillbaka Rhenlandet som tidigare FN ägt. Han tog delar av Tjeckoslovakien, Österrike Frankrike och Storbritannien var väldigt passiva för att de ville inte ha krig igen. Men när Tyskland började attackera Polen förklarande Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland för att det hade lovat Polen.
 • Kristallnatten

  Kristallnatten
  Novemberpogromen som den numera kallas var natten mellan 9-10 november då judars hus, affärer och synagogor förstördes i Tyskland.
  Man kallade de kristallnatten för att det var så mycket glas på gatorna.
 • Molotov-Ribbentrop-pakten

  Molotov-Ribbentrop-pakten
  Stalin vill skapa pakt med Storbritannien och Frankrike men det vägrar så Hitler och Stalin skapar en pakt även fast det hatat varandra i flera år.
  Hitlers idé var att först kriga mot Storbritannien och Frankrike sedan mot sovjet.
 • Blitzkrieg

  Blitzkrieg
  Tyskland attackerar Polen och det går snabbt. Frankrike och Storbritannien håller inte längre vad det lovar och låter Tyskland. Sovjet går också in och attackerar Polen efter att dem slutit fred med Japan.
 • Storbritannien och Frankrike förklarar krig mot Tyskland

  Storbritannien och Frankrike förklarar krig mot Tyskland
  Storbritannien och Frankrike gav ett ultimatum till Tyskland som var att dra tillbaka sina trupper från Polen innan kl 11.00. Den tyska regeringen svarade inte innan tiden gick ut och då förklarade de krig mot Tyskland.
 • Attentat mot Hitler

  Attentat mot Hitler
  8 november varje år samlades medlemmar från nazistpartiet i München för att minnet av ölkällarkuppen skulle högtidlighållas. Hitler höll ett tal en halvtimma tidigare än vad han brukade, ungefär 10 min senare efter hans tal exploderade en bomb i närheten.
 • 1940

  1940
  Under våren ockuperades Norge, Danmark, Holland, Belgien, Luxemburg och Frankrike av Tyskland. I september gick Japan med i alliansen mellan Tyskland och Italien de bildade en tremanspakt och kallades för axelmakterna. Pakten innebor att de skulle ge varandra militärt bistånd.
 • 1941 Japan anfaller USA

  1941 Japan anfaller USA
  USA var neutrala när kriget startade men 1941 visade de stöd för de allierade genom att sända krigsförnödenheter till Storbritannien. Men de vägrade att gå med i kriget. 7 december anfölls USA av Japan. Anfallet riktades mot Pearl Harbor på Hawaii och det kom helt oväntat. Stora delar av den amerikanska riksflottan förstördes och 3000 amerikaner dödades.
 • 1942

  1942
  I början av 1942 nådde Tyskland höjdpunkten av sin makt. I Europa var de neutrala länderna som inte var under tysk kontroll. En stor del av sovjet hade Tyskland intagit det hade även övertaget i kriget i Nordafrika. Det flesta i världen var ganska övertygade om att Tyskland och deras allierade skulle vinna kriget.
 • 1944

  1944
  I början av 1944 trodde inte längre många att Tyskland vinna kriget. Den sovjetiska armen hade drivit tillbaka de tyska trupperna och gick över den polska gränsen istället. Tyska trupper ockuperade Ungern efter att den ungerska regeringen hade försökt sluta fred med de västallierade. Sovjet erövrade baltiska länder.
 • 1944 Invasionen i Normandie

  1944 Invasionen i Normandie
  Under 1944 skedde också invasionen i Normandie då ungefär 10000 soldater dog. 6 juni 1944 inleddes den västallierade invasionen av det europeiska fastlandet. Invasionen hade planerats länge och våren samlades stora allierade trupper i Storbritannien i väntan på klartecken. Egentligen skulle invasionen skett 5 juni men det blev uppskjutet en dag på grund av storm. De allierade gick i land på 5 olika platser utefter den franska kusten Normandie och alla hade olika kodnamn.
 • 1945 krigets slut

  1945 krigets slut
  1945 blev en kamp mellan sovjetunionen och västmakterna att komma först till Berlin. Sovjet nådde fram i mitten av april och de tyska styrkorna kapitulerade 2 maj 3 dagar efter Hitler tog självmord den 30 april.