Mellomkrigstiden

Timeline created by malineik
In History
 • Februarrevolusjonen

 • Oktoberrevolusjonen

  Oktoberrevolusjonen var den væpnede oppstanden som ble innledet i Petrograd (nå St. Petersburg) 7. november 1917 av bolsjevikene mot regjeringen Kerenskij.
 • Borgerkrig i Russland 1917-1922

  Den russiske borgerkrigen ble utkjempet i perioden 1917–1922 mellom kommunistene (de røde) som hadde grepet makten i Russland gjennom oktoberrevolusjonen i 1917, og deres motstandere (den hvite armé). Selv om de hvite fikk støtte fra utenlandske makter, endte krigen med seier for de røde, noe som la grunnlag for dannelsen av Sovjetunionen i 1922.
 • Marsjen mot Roma i 1922

  Marsjen mot Roma var fascistenes maktovertakelse i Italia i oktober 1922
 • Børskrakket

  Børskrakket i 1929 er et av de mest kjente børskrakkene i historien. Selv om den massive nedgangen skjedde over flere dager så blir ofte Black Tuesday brukt for å tidfeste krakket, den dagen da panikken brøt ut for alvor og «alle» prøvde å selge seg ut av aksjemarked samtidig. Børskrakket på Wall Street i 1929 kom etter en lang oppgangsperiode i 1920-årene, og innledet den store depresjonen på 30-tallet.
 • Moskvaprosessene

  Moskvaprosessene er en fellesbetegnelse på tre rettssaker som ble ført i Sovjetunionen mot politiske motstandere av Josef Stalin under den store terroren.
 • Japansk militarisme

  Da Japan forlot Folkeforbundet, var landet anklaget for å ha invadert Kina i 1931. Japan klarte raskt å underlegge seg Mandsjuria, en region i Nordøst-Kina, i 1937 fortsatte japanske styrker inn i det sørlige Kina. Krigføringen var svært grusom. Massive overgrep mor sivilbefolkningen var vanlig. i tillegg gjennomførte japanske leger fryktelige medisinske eksperimenter på kinesiske fanger.
 • New Deal

  New Deal er et vanlig navn på Franklin D. Roosevelts reformprogram i USA. I snevrere forstand omfatter New Deal årene 1933–1938, da det ble ført en aktiv reformpolitikk
 • Maktovertakelsen i Tyskland

 • Jødene blir rettsløse 1933>

 • Fascistisk imperialisme

  Et av Mussolinis uttalte mål var at Italia måtte bli større. Troen på at italienerne var et herskerfolk og etterkommere av de gamle romerne, sto sentralt i fascistenes tankegods.
 • Den spanske borgerkrigen 1936-1939

  Den spanske borgerkrig ble utkjempet mellom 1936 og 1939 i Spania mellom den spanske høyresiden (kalt nasjonalister) og venstresiden (kalt republikanere), og endte med høyresidens seier.