MELLOMKRIGSTIDEN (19818-1939)

Timeline created by inelindgren
In History
 • FEBRUARREVOLUSJONEN

  FEBRUARREVOLUSJONEN
  I årene før første verdenskrig brøt ut, hadde den russiske tsaren og hans regjering forsøkt å industrialisere landet. Et hinder mot en demokratisering var den russiske tsaren selv. Nikolai 2. var overbevist om at han hadde en guddommelig rett til å styre . Selv om han tillot at det ble holdt valg til en folkevalgt forsamling, oppløste han den så snart medlemmene vedtok noe som begrenset tsarens rolle. I 1916 brøt det ut streiker, og soldater sluttet seg til de streikende. Tsaren abdiserte i 1917
 • OKTOBERREVOLUSJONEN: kommunistene tar makten

  OKTOBERREVOLUSJONEN: kommunistene tar makten
  En som utnyttet regjeringens svake stilling, var Vladmir Lenin. Etter at han hadde vendt tilbake fra utlandet i april, hadde han og tilhengerne tatt kontrollen over sovjetene i de største byene. Lenin besluttet at kommunistene skulle forsøke å ta makten før det varslede valget. Til å støtte seg hadde de enkelte militære enheter. Natten til 25.okt 1917 ble Vinterpalasset erobret. Det hadde vært regjeringens hovedkvarter. Kort etter arrangerte de en kongress med representanter for sovjetene.
 • BORGERKRIG I RUSSLAND

  BORGERKRIG I RUSSLAND
  Motstanden mot bolsjevikstyret begynte umiddelbart etter at Lenin hadde tatt kontroll over Petrograd. Rester av tsarens hær og andre antibolsjevistiske grupperinger bevæpnet seg og fikk raskt tilnavnet "de hvite". De hvite fikk uventet hjelp av ententemaktene. Franske, britiske og amerikanske soldater ble landsatt flere steder. Leo Trotskij fikk ansvaret for å reise en hør som kunne ta opp kampen mot de hvite. Den røde hær. I 1917 begynte kampene og de røde seiret fullstendig.
 • MOSKVAPROSESSENE

  I en bølge av rettssaker i årene 1936-38, i ettertid kalt Moskvaprosessene, var ofrene ledende politikere, offiserer, vitenskapsmenn og kunstnere. Som regel endte rettssakene med dødsdom.