Electricitat

L'Electricitat

 • Period: to

  Eix Cronòlogic L'historia de l'electricitat

 • Brúixola

  Brúixola
  La reina Elizabeth I va ordenar al Fisic Real William Gilbert (1544 - 1603) a estudiar els imans per millorar l'exatitud de les brúixoles utilitzades a la navegació.
 • Màquina electrostàtica

  Màquina electrostàtica
  El Fisic Aleman Otto von Guericke (1602-1686) va crear la primera màquina d'electrostàtica per produir cargues elèctriques.
 • Identificació de l'existencia de dos càrregues elèctriques

  Identificació de l'existencia de dos càrregues elèctriques
  El Francès Francois de Cisternay Du Fay (14.09.1698 - 1739) va ser el primer en identificar l'existència de dues càrregues elèctriques, per les quals va denominar electricitat vitria i resinosa.
 • E.G Von Kleist i Pieter Van Musschenbroeck

  E.G Von Kleist i Pieter Van Musschenbroeck
  L'ampolla de Leyden per E.G. Von Kleist (1700 - 1748) i Pieter Van Musschenbroeck (1692 - 1761) a l'Universitat de Leyden, amb aquesta ampolla es va guardar electricitat estàtica.
 • Electricitat dels llamps

  Electricitat dels llamps
  Benjamin Franklin (1706 - 1790) va demostrar la naturalesa elèctrica dels llamps. Va desarrollar la teoria de que l'elèctricitat es un fluig que existeix en la matèria i déu ser excés o defecte del mateix en ella. Va inventar els "parallamps" i al 1780 les lents Bifocales.
 • Cargues elèctriques

  Cargues elèctriques
  El químic Joseph Priestley (1733 - 1804) prova que la força entre les cargues elèctriques varien inversament proporcionalment a la distància que la separen. Priestley va descubrir l'oxigen.
 • Charles Agustin de Coulomb

  Charles Agustin de Coulomb
  Charles Agustin de Coulomb (1736 - 1806) va inventar la balança de torçió amb la que ma medir amb exactitud la força entre les càrregues elèctriques i era proporcionalment al producte de les càrregues individuals i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa.
 • Primera "celda" Electrostàtic

   Primera "celda" Electrostàtic
  Alejandro Volta (1745 - 1827) construeix la primera "celda" electrostàtica i la bateria capaç de produir corrent elèctric. La seva inspiració va vindré dels estudis realitzats pel fisic itali+a Luigi Galvani (1737 - 1798) que tractava sobre les corrents nervioses-elèctriques en les anques de ranes.
 • Des de 1801 fins a 1815 (1)

  Des de 1801 fins a 1815 (1)
  Sir Humphry Davy (1778-1829) desarrolla l'electroquímica explorant l'ús de la pila de Volta o bateria, y tratant de
  entendre com funciona.
  Al 1801 observa l'arc elèctric i l'incandescència en un conductor energiçat amb una batería.
  Entre 1806 y 1808 pública el resultat de les seves investigacions sobre la elèctrolisis, on logra la separació del Magnesi, Bari, Estronci, Calci, Sodi, Potasi y Bor.
 • Des de 1801 fins a 1815 (2)

  Des de 1801 fins a 1815 (2)
  Al 1807 fabrica una pila amb més de 2000 plaques doble, con la cual descubreix el Clor y demostra que es un element, i no un àcid.
  Al 1815 inventa la lampara de seguretat per els miners.
 • Siméon-Denis Poisson

  Siméon-Denis Poisson
  Al 1812 el matemàtic frànces Siméon-Denis Poisson (1781 - 1849) va publicar el seu treball més important relacionat amb la aplicació matemàtica a l'elèctricitat i magnetisme.
 • Danés Hans Christian Oerste

   Danés Hans Christian Oerste
  El cièntific Danés Hans Christian Oerste (1777 - 1851) descubreix l'elèctromagnetisme, quan en un experiment pels seus estudiants, l'agulla de la brúixola col·locada accidentalment a prop d'un cable energiçat per una pila voltaica, es va moure.
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  El Americà Joseph Henry (1799-1878) va perfeccionar els electroimants, va observar que la polaritat canviava en canviar la direcció del flux de corrent, i va desenvolupar el concepte de Inductància pròpia. En 1846 va ser nomenat com el primer director del Museu Smithsonian.
 • William Thomson

  William Thomson
  El matemàtic anglès William Thomson (Lord Kelvin) (1824-1907), amb el seu treball sobre l'anàlisi teòrica sobre transmissió per cable, va fer possible el desenvolupament del cable transatlàntic. El 1851 va definir la Segona Llei de la Termodinàmica. En 1858 Va inventar el cable flexible
 • James Clerk Maxwell

  James Clerk Maxwell
  James Clerk Maxwell (1831-1879) Matemàtica Anglès formular les quatre equacions que serveixen de fonament de la teoria Electromagnètica. Va deduir que la Llum és una ona electromagnètica, i que l'energia es transmet per ones
  electromagnètiques a la velocitat de la Llum.
 • Edison

  Edison
  El 1882 Edison va instal.lar el primer sistema elèctric per vendre energia per a l'enllumenat incandescent, als Estats Units per a l'estació Pearl Street de la ciutat de New York.
 • Heinrich Rudolf Hertz

  Heinrich Rudolf Hertz
  El 1884 Heinrich Rudolf Hertz (1847-1894) va demostrar la validesa de les equacions de Maxwell i les reescriure, en la forma que avui en dia és coneguda.
  En 1888 Hertz va rebre el reconeixement pels seus treballs sobre les Ones Electromagnètiques: propagació, polarització i reflexió d'ones. Amb Hertz s'obre la porta per al desenvolupament de la ràdio.