La Electricitat

 • Sep 28, 600

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  Mes informació:
  Thales de Miletus a l'any 600 aC, descobreix que el ambra al ser restregat adquireix el poder d'atracció sobre algunes substàncies.
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  Mes informació:
  Otto von Guericke, un físic alemany, va desenvolupar la primera màquina electroestàtica per roduïr càrregues elèctriques. Aquesta màquina consistia en una esfera de sofre tornejada amb una maneta, a través de la cual la càrrega es inducida al posar la mà sobre l'esfera.
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Mes informació:
  Benjamin Franklin va confirmar que el raig era efecte de la conducció elèctrica, a través d'un perillós experiment, en el cual la espurna baixava desde un estel remontada a gran altura fins a una clau que tenia a la seva mà.
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  Mes informació:
  Alejandro Volta va construir la primera bateria capaç de produïr corrent electric. Es va inspirar en l'estudi realitzat per el físic italia Luigi Galvani.
 • Hunmphry Davy

  Hunmphry Davy
  Mes informació:
  Humphry Davy va desenvolupar la electroquímica, fent us de la pila o bateria de Volta. El 1801 observa el arc elèctrico i la incandescència en un conductor alimentat per una bateria.
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  Mes informació:
  WIlliam Sturgeon, va construïr el primer electroimàn.
 • Hans Christian Oersted

  Hans Christian Oersted
  <ahref='https://ca.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rsted' >Mes informació:</a>
  El científic danès Hans Christian Oersted, va descobrir l'electromagnetisme, al veure com l'agulla d'una brújula colocada per accident a prop d'un cable energizat per una pila es va moure. Aquest descobriment va posar en evidencia la relació de l'electricitat i el magnetisme.
 • Samuel F.B. Morse

  Samuel F.B. Morse
  Mes informació:
  Samuel F.B. Morse, mentres tronaba dels seus viatges, va descobrir la idea de un simple circuit electro-magnètic per transmitir informació, el telègraf, que el va construir el 1835
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  Mes informació:
  Joseph Henry va perfeccionar l'electroimán de William Sturgeon i va observar que la cambiava al variar la direcció de del corrent del fluix. Així va desenvolupar el cncepte de Inductancia Propia.
 • Zènobe-Théophile Gramme

  Zènobe-Théophile Gramme
  Mes informació:
  Zènobe-Théophile Gramme va construïr la primera màquina de corrent continua: el dinamo. En 1870 va pantentar la màquina magneto-elèctrica per produïr corrent continua.
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Mes informació:Thomas Alva Edison, va produir la primera làmpara incandescent amb un filament de cotó carbonitzat. Aquest filament va durar 44h encès.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Mes informació:
  Nikola Tesla a desenvolupar la teoria de camps rodants a base de motors i generadors polifàsics de corrent alterna. És el pare del sistema sistema que avui disfrutem, entre els seus invents tenim el motor elèctric.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Mes informació:Michael Faraday va donar un pas fondamental en el desenvolupament de la electricitat al establir que el magnetisme produïa electricitat a travèsdel moviment. La tensió inducida en la bobina que es mou en un camp magnètic no uniforme va ser descoberta per ell.
 • Theophrastus

  Theophrastus
  Mes informació:
  Theophrastus va ser el filósof que 3 segles més tard que Thales de Miletus va dir que altres substàncies tenien el mateix poder, deixant així en constancia el primer estudi científic sobre la electricitat