Electricitat

 • 374

  Theophrastus 374-287 A.C

  Theophrastus 374-287 A.C
  Tres segles després va establir que altres substàncies tenen el mateix poder i va establir el primer estudi sobre l'electricitat.
 • Oct 1, 600

  Thales de Miletus 600 A.C

  Thales de Miletus 600 A.C
  Descubrio que si se frota el ambar con seda, se carga de electricidad estatica i té la capacitat d'atraure alguns objectes.
  Tambien descubrio la magnetita, una piedra que tiene propiedades de atraer al hierro.
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  Va desenvolupar la primera màquina electrostàtica que produïa càrregues electricas. La màquina consistia en una bola de sofre tornejada amb una manilla, a través de la qual es carregava en posar la mà sobre l'esfera.
 • Benjamín Franklin

  Benjamín Franklin
  Gràcies a l'experiment del raig va descobrir la conducció elèctrica , utilitzant un estel amb una clau lligada, i va demostrar que els núvols estan carregades d'electricitat i els rajos són les descàrregues i va crear el parallamps.
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  Constructor de la primera bateria capaç de produir corrent elèctric.
 • Sir Humphry Davy

  Sir Humphry Davy
  En 1801 obsevo que l'arc elèctric i la incandescència en un conductor alimentat amb una bateria.
  En 1829 desenvolupament l'electroquímica, amb l'ajuda de la bateria.
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  Va construir el prime electroimán.
 • Hans Christian Oersted

  Hans Christian Oersted
  Va descobrir l'electromagnetisme, al veure com la agulla de la seva bruixola es movia cuan va apropar per accident un cable conectat a la pila de Volto.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Va estableix que el magnetisme produeix electricitat a través del moviment. La tensió induïda en la bobina que es mou en un camp magnètic no uniforme va ser descoberta per ell.
 • Samuel F.B Morse

  Samuel F.B Morse
  Va desenvolupo el primer telègraf, un simple circuit electro-magnètic per transmetre informació.
  En 1835 va construir el primer telègraf
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  Va desenvolupar el concepte d'Inducancia Propia, al perfecciona el electroimán de Sturgeon i va observa que la polaritat canviava en variar l'adreça de flux de corrent.
 • Zénobe-Théophile Gramme

  Zénobe-Théophile Gramme
  Va construir la primera maquian de corrent continua: la dinamo, la primera máquina magnet-electrica. Que patento en 1870.
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Va construir la primera lum incandescent amb filaments de cotó carbonizado que es va mantenir encès 44 hores.
  En 1881 va desenvolupar el filament de bambú amb 1,7 lúmenes per vatis.
  En 1904 va desenvolupar el filament de tungstè amb 7,9 lúmenes per vatis.
  En 1910 el llum de 100 W amb 10 lúmenes per vatis
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Va inventa el motor eléctric gràcies a que va desenvolupar la teoría de camps rotants, base dels generadors i motors polifàsics de corrent altern.
  Entre els seus invents es destaquen:
  En 1888 el motor d'inducció, la millora de la dinamo i el mètode per convertir i distribuir corrents elèctrics.
  En 1890 el motor de corrent altern.
  En 1892 el sistema de transmissió de potència.
  En 1894 el generador elèctric.
  En 1896 l'equip per produir corrents i tensions d'alta freqüència.
  En1897 milloresTrans.E