Electricitat

 • Oct 7, 635

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  Descobreix que l'ambar al ser fregat adquireix el poder d'atracció sobre alguns objectes. més informació
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  Va desenvolupar la primera màquina electrostàtica per produir cargues elèctriques. més informació
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Va confirmar que el raig era efecte de la conducció elèctrica. més informació
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  Va construir la primera bateria capaç de produir corrent elèctric. més informació
 • Humpry Davy

  Humpry Davy
  Va desenvolupar la electroquimica fent ús de la pila de Volta o bateria. En 1801 va observar l'arc electric i la incandescència en un conductor alimentat amb una bateria.
 • William Sturgen

  William Sturgen
  Va construir el primer electroimà. més informació
 • Hans Christian Oersted

  Hans Christian Oersted
  Descobreix l'electromagnetisme, al veure com l'agulla de la brúixola colocada per accident a prop d'un cable energitzat per una pila es va moure. Aquest descobriment va posar en evidència la relació existent entre la electricitat i el magnetisme. més informació
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Va donar un pas fundamental en el desenvolupament de l'electricitat al establir que el magnetisme produeix electricitat a través del moviment. La tensió induïda en la bobina que es mou en un camp magnètic no uniforme va ser descoberta per ell. més informació
 • Samuel F.B. Morse

  Samuel F.B. Morse
  Va concebir l'idea d'un simple circuit electro-magnètic per transmetre informació, el telégraf. En 1835 va construir el primer telégraf. més informació
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  Va millorar l'electroimà i va observar que la polaritat cambiava al variar el fluix de corrent. Així va desenvolupar el concepte de Inductància Pròpia. més informació
 • Zénobe-Théophile Gramme

  Zénobe-Théophile Gramme
  Va construir la primera dinamo. En 1870 va patentar la maquina magneto-eléctrica per produir corrent continua. més informació
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Va produir la primera Làmpara Incandescent amb un filament de cotó carbonitzat. Aquest filament va durar encés 44 hores. més informació
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Va desenvolupar la teoria de camps rotants, base dels generadors y motors polifàsics de corrent alterna. Pare del sistema eléctric que avui gaudim, entre els seus invents tenim el motor eléctric. més informació
 • Theophrastus

  Theophrastus
  Tres segles després de Thales, va establir que altres substànies tenen el mateix poder que l'ambar. més informació