Electricitat

 • Oct 24, 600

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  Més informacióSavi que va descubrir que fregant una barreta d'àmbar contra un drap atreia alguns elements, com cabells. Aleshores va dir que la barreta estava electritzada. Electricitat ve d "elektron", que vol dir àmbar.
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  Més informacióFísic alemàn que va confeccionar la primera màquina electroestàtica per produir carregues elèctriques. Consisteix en una esferade sofre unida amb uns fils a una roda, que al posar la mà, la carrega s'origina.
 • Benjamín Franklin

  Benjamín Franklin
  Més informacióVa fer l'experiment de l'estel que li va permetre demostrar i confirmar que els núvols estan carregats d'electricitat i que els llamps són essencialment descàrregues elèctriques. L'espurna baixava des d'una cometa alçada fins a una clau que ell tenia a la mà.
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  Més informacióFísic italià que va confeccionar la primer pila elèctrica generadora de corrent continua. S'inspirà en l'estudi fet per Luigi Galvani (1737-1798).
 • Sir Humphry Davy

  Sir Humphry Davy
  Més informacióD'origen anglès, va desenvolopar la electroquímica, utilitzan la pilade Volta o batria. Al 1801 observa l'arc elèctric i la incandescència en un conductor, alimentat d'una bateria.
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  Més InformacióAquest crea el primer electroimà.
 • Hans Christian Oersted

  Hans Christian Oersted
  Més informacióCientífic danès descubreix l'electromagnetisme, quan veu que una aulla colocada per accident a prop un cable alimentat per una pila es mou. Això va mostrar la relació entre la electricitat i magnetisme.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Més informacióVa fer un pas molt important per a l'electricitat. Va dir que el magnetisme produia electricitat a travès del moviment. La tensió creada a la "bobina" que es movia en un camp magnètic no uniforme, va ser descubriment seu.
 • Samuel F.B Morse

  Samuel F.B Morse
  Més infoAl tornar d'un dels seus viatges, va tenir l'idea de fer un simple circuit electro-magnètic per donar informació, el telègraf. Al 1835 contrueix el primer telègraf.
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  Més informacióEl americà va perfeccionar l'electroimà de Sturgeon. Va observar que la polaritat cambiava al variar la direcció del fluxe del corrent. Aíxi va ser com va aparèixer el terme d'Inductància Pròpia.
 • Zénobe-Théopile Gramme

  Zénobe-Théopile Gramme
  Més infoEl belga, va construir la Dinamo, la primera màquina de corrent continua.Al 1870 va patentar la màquina "magneto-elèctrica" per produir corrent continua.
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Per a més informacióFa la primera làmpara incandescent amb un filament de cotó carbonitzat. Va estar encesa durant 44 hores. Al 1881 va fer el filament de bambú... Al cap del temps va anar millorant-los, i també la seva capacitat de volts.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Per a més informacióEl serbi-americà va desenvolupar la teoria dels camps rotants, base dels generadors i motors polifàsics de corrent altern. Gràcies a ell disfrutem del sistema elèctric avui dia. També va crear el motor elèctric. Al 1888, va fer el motor d'inducció. La millora de la dinamo i va crear el mètode per convertir i distribuir corrents elèctriques.
 • Theophrastus

  Theophrastus
  Més informacióFilòsof greg dels paripatètics que va dir que hi havien altres susbstàncies amb la mateixa cracaterística que l'àmbar. Així, va deixar constància de primer estudi científic sobre l'electricitat.