HISTÒRIA DE L'ELECTRICITAT

By yle
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  Otto von Guericke (fisic alemany) va desemvolupar la maquina electrostatica per produir cargues elèctriques.
 • Francois de Cisternay Du Fai

  Francois de Cisternay Du Fai
  Francois de Cisternay Du Fai va ser el primer en identificar dues cargues electriques i les va nomenar per electricitat vitria i resinosa (positiva i negativa).
 • E.G. Von Kleist y Pietter van Musschenbroeck

  E.G. Von Kleist y Pietter van Musschenbroeck
  E.G. Von Kleist i Pietter van desemvolupar el condensador electric gracies a l'ampolla de Leyden o es guardava la electricitat estàtica.
 • Benjamín Franklin

  Benjamín Franklin
  Benjamin Franklin demostra la naturalesa dels llamps e inventa els parallamps.
 • Joseph Priestley

  Joseph Priestley
  Joseph Priestley demostra que que la carga electrica es distribueix uniformament en la superficies d'una esfera buida, i en el interior d'aquesta esfera no hi ha un camp magnètic ni una força electrica. Ell va ser qui va descubrir l'oxigen.
 • Charles Agustín de Coulomb

  Charles Agustín de Coulomb
  Charles Agustín va inventar la balança de torsió amb la que va medir amb exactitud la força entre les carregues elèctriques.
  Per això Coulomb es la unitat de mesura de la càrrega electrica.
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  En el 1780 tambe inventa les lents bifocals.
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  Alejando va construir la primera cel·la electrostàtica i la bateria capaç de produir corrent elèctric.
  Per això el Volt és la unitat de mesura del potencial electric, és a dir, la tensió.
 • Humphry Davy

  Humphry Davy
  Humphry va desemvolupar la electroquimica explorant l'ús d'una pila Volt o batería intentant entendre com funcionava.
 • Humphry Davy

  Humphry Davy
  Humphry també va fabricar una pila amb mes de 2000 plaques dobles i aixíva descobrir el Cloro i va demostrar que és un element, i no un àcid.
 • Humphry Davy

  Humphry Davy
  Va inventar la lampara de seguretat pels miners.
 • Danés Hans Christian Oersted

  Danés Hans Christian Oersted
  Danés va descubrir l'electromagnetismes per un experiment que va fer on, accidentalment, l'agulla d'una brujula es va col·locar aprop d'un cable que portava corrent d'una pila voltàica, i es va moure.
 • Jean-Baptiste Biot i Fèlix Savart

  Jean i Fèlix determines la Llei de Biot-Savart on diu que calculan la força que exerceix un camp magnetic sobre una carga electrica es defineix que la intensitat del camp magnetic produit per un camp magnetic és inversament proporcional al quadrat de la distància.
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  William Sturgeon va construir el primer electroimàn.
 • Andre-Marie Ampere

  Andre-Marie Ampere
  Andre-Marie, quan va arribar a la conclusióde que la Força "Electromotriz" és priducte de dos efectes: la tensió elèctrica i la corrent elèctrica; va establir els principis de la electrodinàmica.
 • Georg Simón Ohm

  Georg Simón Ohm
  Aquest físic alemàn va ser qui va formular amb exactitus la llei de les corrents elèctriques, definint la relació exacta entre la tensió i la corrent. Aquesta llei es coneix com la llei d'Ohm. Per això l'Ohm és la unitat de mesura de la Resistència elèctrica.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Michael Faraday va establir que el magnetisme produeix electricitat a través del moviment. Amb això va fer el primer generador elèctric.
 • Samuel F.B. Morse

  Samuel F.B. Morse
  Samuel va costruir el primer telegraf en el 1835.
 • James Prescott Joule i Hermann Ludwig Ferdinand

  James Prescott Joule i Hermann Ludwig Ferdinand
  James (fisic angles) qui va descobrir la equivalencia entre el treball mecànic i la caloria. I el Herman (cientific aleman) quiva definir la primera llei de la termodinàmica; van demostrar que els circuits electrics cumplian amb la llei de conservació d'energia i que l'electricitat era una forma d'energia. Per això Joule és la unitat de mesura de l'energia.
 • Guastav Robert Kirchhoff

  Guastav Robert Kirchhoff
  Gustav va anunciar les lleis que permitian calcular les corrents, i tensions en reds electiques.
 • William Staite

  William Staite va desemvolupar les làmparas d'arc en el 1847
 • William Thomson (Lord Kelvin)

  William Thomson (Lord Kelvin)
  William Thomson va fer un treball sobre un analisis teòric sobre la transmisió per cable. Això va fer posible el desemvolupament del cable transatlàntic.
 • William Thomson

  William Thomson
  William també va inventar el cable flexible.
 • Julius Plücker

  Julius Plücker
  Julius Plücker, un científic alemàn, va descubrir els llamps Catòdics en el 1859.
 • Zénobe-Theophile Gramme

  Zénobe-Theophile Gramme
  En el 1868, va construir el Dinamo, la primera màquina de corrent continua.
 • James Clerck Maxwell

  James Clerck Maxwell
  James Clerck va formular les quatre ecuacions que serveixen de fundament de la teoría Electromagnètica. També va deduir que la llum és una onda electromagnetica i que l'energia es transmet per ondas electromagnètiques a la velocotat de la llum.
 • Alexander Graham Bell

  Alexander Graham Bell
  Alexander Graham, un escosés-americà, va inventar el telefon en el 1876.
 • Joseph John Thomson

  Joseph John Thomson
  Aquest fisic angles va demostrar que els llamps catòdics estaban constituits de particules atòmiques de carrega negativa. Aquestes particules les va anomenar Corpúsculos, pero ara els coneixem per el nom d'electrons.
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  El Thomas Alva Edison va produi la primera lampara incandescent amb un filament de cotó carbonittzat. Aquest filament va estar encés 44 hores.
 • Heinrich Rudolf Hertz

  Heinrich Rudolf Hertz
  Heinrich va demostrar el valor de les equacions de Maxwell i les va rescriure com ara les coneixem nosaltres.
 • John Henry Poynting

  John Henry Poynting
  John Henry va publicar un article on va demostrar que el fluix d'energia es podia calcular per mitjà d'una ecuació que representa la interrelació entre el camp elèctric i magnètic. Aquesta ecuació es diu el Vector de Poynting.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Nikola Tesla va desemvolupar la teoría dels camps rotants, la base dels generadors i mototrs "polifacics" de corrent alterna.