Electricitat

 • Oct 27, 600

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  Més informacióThales de Miletus va descubrir l'electricitat estàtica, es va donar compte de que fregant l'ambar adquereix el poder de atraure alguns problemes.
 • William Gilbert

  William Gilbert
  mes informació
  William Gilbert era cientific i metge.Es doctora en 1569. Va ser un dels primers filòsofs naturals de l'era moderna a realitzar experiments amb l'electrostàtica , el magnetisme, i va donar avenços en la termodinàmica .
  Un dels invents més llargs que va crear, va ser la bruixola. Va trigar 17 anys.
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  Mes informació El 1650 Otto von Guericke va inventar una màquina pneumàtica per emprendre uns quants experiments amb el buit. Va poder comprovar que el so no pot propagar-se en el buit, i que els cossos encesos s'hi apaguen i els animals hi moren.
  Va ser important la seva incursió a les investigacions sobre electrostàtica. Va observar que es produïa una repulsió entre cossos electritzats després d'haver estat atrets. Va idear la primera màquina electrostàtica i va treure espurnes d'una bola feta de sofre,
 • Stephen Gray

  Stephen Gray
  Més informacióStephen Gray estudià principalment la conductivitat elèctrica dels cossos i, després de molts experiments, va fer el primer a transmetre l'electricitat a través d'un conductor. En els seus experiments va descobrir que perquè l'electricitat, pogués circular pel conductor, aquest havia d'estar aïllat de terra.
 • Charles François de Cisternay du Fay

  Charles François de Cisternay du Fay
  Més informacióCharles François de Cisternay du Fay va dedicar la seva vida a l'estudi dels fenòmens elèctrics. Du Fay, entre molts altres experiments, observà que una làmina d'or sempre era repel·lida per una barra de vidre electrificada. Publicà els seus treballs el 1733 i fou el primer a identificar l'existència de dos tipus de càrregues elèctriques
 • Pieter van Musschenbroek

  Pieter van Musschenbroek
  Pieter van Musschenbroek efectuà una experiència per a comprovar si una ampolla plena d'aigua podia conservar càrregues elèctriques. Aquesta ampolla consistia en un recipient amb un tap el qual se li travessava una vareta metàl·lica submergida en un líquid. La vareta tenia una forma de ganxo a la part superior que se li acostava un conductor carregat elèctricament. Durant l'experiència un assistent va separar el conductor i va rebre una forta descàrrega en apropar la seva mà a la vareta, degut a
 • William Watson

   William Watson
  Més informació William Watson va realitzar modificacions a l'ampolla de Leiden afegint-li una cobertura de metall, descobrint que d'aquesta manera s'incrementava la descàrrega elèctrica. El 1747 va demostrar que una descàrrega d'electricitat estàtica és un corrent elèctric. Va ser el primer a estudiar la propagació de corrents en gasos enrarits
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin va investigar els fenòmens elèctrics naturals. És conegut particularment pel seu famós experiment on fent volar una milotxa durant una tempesta, va demostrar que els llamps eren descàrregues elèctriques de tipus electrostàtic. A conseqüència d'aquest experiment va inventar el parallamps.
 • Charles-Augustin de Coulomb

  Charles-Augustin de Coulomb
  Més informacióCharles-Augustin de Coulomb va ser el primer a establir les lleis quantitatives de l'electrostàtica, a més de realitzar moltes investigacions sobre el magnetisme, fregament i electricitat. El 1777 va inventà la balança de torsió per a mesurar la força d'atracció o repulsió que exerceixen entre si dues càrregues elèctriques i va establir la funció que uneix aquesta força.
 • Luigi Galvani

  Luigi Galvani
  Més informacióLuigi Galvani va fer investigacions sobre els efectes de l'electricitat en els músculs dels animals. Mentre dissecava una granota trobà accidentalment que les seves potes es contreien en tocar-les amb un objecte carregat elèctricament.
 • Samuel F.B.

  Samuel F.B.
  Més informacióSamuel F.B.va inventar el Morse. Mentre tornava d'un dels seus viatges, concep la idea d'un simple circuit electoro - magnètic per transmetre informació, el ​​telègraf . El va construir el 1835 .
 • Alessandro Volta

  Alessandro Volta
  Més informacióMés informacióAlessandro Volta va inventà la pila, precursora de la bateria elèctrica. Amb un apilament de discos de zinc i coure, separats per discos de cartró humitejats amb un electròlit, i units als seus extrems per un circuit exterior. Volta aconseguí, per primera vegada, produir corrent elèctric continu a voluntat.
 • Humphry Davy

  Humphry Davy
  Més informació Humphry Davy entre el 1806 i el 1808 publicà el resultat de les seves investigacions sobre l'electròlisi, on aconsegueix la separació del magnesi, bari, estronci, calci, sodi, potassi i bor. El 1807 fabricà una pila amb més de 2.000 plaques dobles amb la que descobreix el clor i demostra que es tracta d'un element químic, donant-li aquest nom a causa del seu color groc verdós
 • Hans Christian

  Hans Christian
  Més informacióHans Christian el 1813 predigué l'existència dels fenòmens electromagnètics i el 1819 aconseguí demostrar la seva teoria empíricament en descobrir, juntament amb Ampère, que una agulla imantada es desvia en ser col·locada en direcció perpendicular a un conductor pel qual circula un corrent elèctric.
 • Thomas Johann Seebeck

  El 1806 descobrí també els efectes de radiació visible i invisible sobre substàncies químiques com el clorur de plata. El 1808, obtingué la primera combinació química d'amoníac amb òxid mercúric. A principis del 1820, va fer dos experiments d'una relació entre l'electricitat i calor. En 1821, soldant dos fils de metalls diferents en un llaç, descobrí accidentalment que en escalfar-ne un a alta temperatura i mentre l'altre es mantenia a baixa temperatura, es produia un camp magnetic.
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  Més informacióWilliam Sturgeon Era un tros de ferro amb forma de ferradura envoltat per una bobina enrotllada sobre el ferro. Sturgeon en demostrà la potència aixecant 4 kg amb un tros de ferro de 200 g embolicat amb cables pels quals féu circular el corrent d'una bateria. Sturgeon podia regular el seu electroimant, cosa que suposà el principi de l'ús de l'energia elèctrica en màquines útils i controlables, establint els fonaments per les comunicacions electròniques a gran escala.
 • zénobe-théophile

  zénobe-théophile
  Més informaciózénobe-théophile va construirr la primera màquina de corrent continua, la dinamo. Al 1870 va pantetar la màquina magneto-elèctrica per fer corrent continua.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Més informacióVa construir de generadors i motors elèctrics, i de les lleis de l'electròlisi per la qual cosa és considerat com el veritable fundador de l'electromagnetisme i de l'electroquímica. El 1831 traçà el camp magnètic al voltant d'un conductor pel qual circula un corrent elèctric, ja descobert per Oersted, i aquell mateix any descobrí la inducció electromagnètica, demostrà la inducció d'un corrent elèctric per un altre, i introduí el concepte de línies de força per representar els camps magnètics.
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Més informacióVa inventarde la làmpada incandescent, la seva intervenció és més aviat el perfeccionament de models anterior. Edison aconseguí, després de molts intents, un filament que assolia la incandescència sense fondre's: no era de metall, sinó de bambú carbonitzat. El 21 d'octubre del 1879 aconseguí que la seva primera bombeta lluís durant 48 hores ininterrompudes, amb 1,7 lúmens per watt.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Més informacióva aconsseguir construir el motor d'inducció de corrent altern i treballa als laboratoris Westinghouse, on concep el sistema polifàsic per traslladar l'electricitat a llargues distàncies. El 1893 va aconsseguir transmetre energia electromagnètica sense cables, construint el primer radiotransmissor.