Electricitat

 • Sep 28, 600

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  Més informació Thales de Miletus, descubreix que l'ambre, al ser fregat adquireix el poder d'atracció sobre alguns objectes.
 • Otto Von Guericke

  Otto Von Guericke
  Més informació
  El físic alemany Otto Von Guericke va desarrollar la prmera màquina electrostàtica per produir càrregues elèctriques. Aquesta màquina consisteix en una esfera de sofre tornejada amb una maneta, a través de la qual la càrrega és induïda al posar la mà sobre l'esfera.
 • Benjamín Franklin

  Benjamín Franklin
  Més descripcióBenjamíin Franklin va confirmar que el llamp era efecte de la conducció elèctrica, a través d'un cèlebre experiment, en el qual l'espurna baixaba des d'un estel remuntat a gran altura fins una clau que ell tenia a la seva mà.
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  Més informació
  Va construir la primera bateria capaç de produir corrent elèctrica. Es va inspirar en l'estudi del físic italià Luigi Galvani (1737-1798).
 • Humphry Davy

  Humphry Davy
  Més informació
  Humphry Davy desarrolla l'eletroquímica, fent us de la pila o bateria d'Alejandro Volta. En 1801 observa l'arc elèctric i la incandescència en un conductor alimentat amb bateria
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  Més descripció
  William construeix el primer electrimant. L'americà Josph Henry (1799-1878) el va perfeccionar i va observar que la polaritat cambiava al variar la direcció del flux de corrent. Així va desarollar el concepte d'Inductància Pròpia.
 • Hans Christian Oersted

  Hans Christian Oersted
  Més descripció
  El científic danès descubreix l'electromagnetisme, al veure com l'agulla de la bruíxola colocada per accident a prop d'un cable energizat per un pila es va moure. Aquest descubriment va posar en evidència la relació existent entre l'electricitat i el magnetisme.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Més informació
  Michael Faraday va donar un pas fundamental en el desenvolupament de l'electricitat al establir que el magnetisme produeix electricitat a través del moviment. La tensió induïda a la bobina que es mou en un camp magnètic no uniforme va ser descuberta per ell.
 • Samuel F.B Morse

  Samuel F.B Morse
  Més informació
  Mentre tornava d'un dels seus viatges, concep la idea d'un simple circuit electro-magnètic per transmetre informació, el telègraf. El 1835 va construir el primer tèlegraf.
 • Zénobe-Théophile Gramme

  Zénobe-Théophile Gramme
  Més informació
  El científic belga va construir la primera màquina de corrent contínua: la dinamo. En 1870 va patentar la màquiina magneto-elèctrica per produir corrent contínua.
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Més informació
  Thomas produeix la primera Làmpara Incandescent amb un filament de cotó carbonitzat. Aquest filament romandre encès 44 hores.
  El 1881 va desarrollar el filament de bambú amb 1,7 lúmens per watt. El 1904 el filament de tungstè amb una eficència de 7,9 lúmens per watt. El 1910 la làmpara de 100 w amb un rendiment de 10 lúmens per watt.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Més informació
  El serbi- americà va desarrolar la teoria de caps rotants, base dels generadors i motors polifàsics de corrent alterna. Pare del sistema elèctric que avui disfrutem, entre els seus invents tenim el motor elèctric.
  Entre altres invents a Tesla se li atribueixen: El 1888 el motor d'inducció, la millora de la dinamo y el mètode per convertir i distribuir corrents elèctriques.
 • Theophrastus

  Theophrastus
  Mes Informació
  Tres segles després de Thales, estableix que altres substàncies tenen aquest mateix poder, deixant axí constància del primer estudi científic sobre la electricitat.