Electricitat

 • Sep 28, 600

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  Thales de Miletus
  Thales de Miletus se'l considera el fundador de la filosofia occidental. Va crear l'anomenada escola de Milet. Va descubrir que l'àmbar al ser fregat tenia el poder d'atracció sobre alguns objectes. Va descubrir l'electroimà
 • Oct 5, 1536

  Theophrastus

  Theophrastus
  Theophrastus
  3 segles després de Thales, Theophrastus va establir que altres substàncies tenien el mateix poder d'atracció.
 • Sep 28, 1552

  Benjamín Franklin

  Benjamín Franklin
  Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin va fer principalment estudis de fenòmens elèctrics. Va confirmar que el llàmpec era l'efecte de la conducció elèctrica. Va fer un experiment amb una cometa.
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  Otto von Guericke
  Otto von Guericke va ser conegut pels seus estudis de pressió atmosfèrica i electrostàtica i la física del buit. Va desenvolopar la primera màquina electrostàtica per produïr càrregues elèctriques.
 • Alessandro Volta

  Alessandro Volta
  Alessandro Volta
  Alessandro Volta va construir la primera bateria que podia produïr corrent elèctrica, la pila. La unitat de força electromotriu porta el seu nom volt.
 • Luigi Galvani

  Luigi Galvani
  Luigi Galvani
  Luigi Galvani va construir una màquina elestrostàtica en 1780 per fer-la servir en medicina.
 • Sir Humphry Davy

  Sir Humphry Davy
  Sir Humphry Davy
  Sir Humphry Davy va ser el fundador de la electroquímica i va utilitzar la pila de Volta.
 • Hans Christian Oersted

  Hans Christian Oersted
  Hans Christian Oersted
  Hans Christian Oersted va descobrir l'electromagnetisme, per accident amb una agulla de brújula colocada devant d'un cable amb energia i l'agulla es va moure.
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  William Sturgeon
  William Sturgeon Van construir en 1825 el primer electroiman i va inventar el primer motor elèctric pràctic.
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  Joseph Henry
  Joseph Henry va fer treballs d'electromagnetisme, electroimans i relés. Va descobrir l'inducció electromagnètica però Faraday el va avançar.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Michael Faraday
  Michael Faraday va avançar en el desenvolupament de l'electricitat al establir que el magnetisme produeix electricitat a través del moviment. Va estudiar electromagnetisme i elecrtroquímica.
 • Samuel F. B. Morse

  Samuel F. B. Morse
  Samuel F. B. Morse
  Samuel F.B. Morse va inventar el telègraf en 1835 i el còdig Morse.
 • Zénobe Théophile Gramme

  Zénobe Théophile Gramme
  Zénobe Théophile Gramme
  Zénobe Théophile Gramme va construir la dinamo de Gramme que va ser la primera màquina elèctrica de corrent continua, el primer generador elèctric per l'ús industrial.
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Thomas Alva Edison
  Thomas Alva Edison va fer més de mil invents. Va inventar la bombeta. Va produir la primera làmpada incandescent amb filament de cotó carbonitzat. Va estar encesa 44h. En 1910 va aconsegir la làmpada de 100W.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Nikola Tesla
  Nikola Tesla va desenvolupar la teoria dels camps rotants, base dels generadors i motors polifàsics de corrent alterna. Va inventar el motor elèctric.