HISTÒRIA DE LA ELECTRICITAT

 • Sep 22, 1556

  Thales de Miletus (630-550 AC)

  Va frgarr el ambar i va veure que tenia el poder d'atracció sobre alguns objectes.
 • Sep 22, 1559

  Theophrastus (374-287 AC)

  Theophrastus (374-287 AC)
  Va ser un filosof Greg, que va deixar constancia del primer estudi sobre l'electricitat.
 • William Gilbert (q544-1603)

  William Gilbert (q544-1603)
  Va ser el primer en aplicar el terme del filosof greg, el ambar.
 • Otto Von Guericke (1602-1686)

  Otto Von Guericke (1602-1686)
  Va ser el primer endesenvolupar la primera maquina electrostàtica per produir càrregues.
 • Francois de Cisternay Dufay(1698-1739)

  Francois de Cisternay Dufay(1698-1739)
  Va ser el primer en identificar la existencia de dos carregues electriques; electricitat vitria i electricitat resinosa.
 • E.G.Von Kbist i Pieter Van Musschon Broeck (1700-1748/ 1692-1761)

  Es va desenvolupar el Condensador Electric ( ampolla de leyden). Amb aquesta ampolla es va emmagatzemar la electricitat estàtica,
 • Benjamin Franklin

  Va ser qui va demostrar la naturalesa electrica dels llamps
 • Joseph Priestley (1733-1804)

  Joseph Priestley (1733-1804)
  va demostrar que la càrrega elèctrica es distribuia en la
  superfície d'una esfera buida, i que en el seu interior, no hi havia un
  camp elèctric, ni una força elèctrica.Tambè va descobrir l'oxigen.
 • Charles Agustín de Coulomb (1736-1806)

  Charles Agustín de Coulomb (1736-1806)
  Va inventar la balança de torsió.Va mesurar la força entre les càrregues elèctriques i va corroborar que
  aquesta força era proporcional al producte de les càrregues individuals i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa.
 • Alejandro Volta (1745-1827)

  Alejandro Volta (1745-1827)
  Construeix el prim cel electrostatic i la bateria que produeix corrent electrica. Va eleborar una celda quimica capaçde produir corrent continua,i aixi es va desenvolupar la pila.Volt es la
  unitat de mesura del potencial electric. (Tensió).
 • Sir Humphry Davy (1778-1829)

  Sir Humphry Davy (1778-1829)
  Desenvolupa la electroquimica. Experimenta l'us de la pila i intenta entendre com funciona.
  en el 1801, observa l'arc electric i la incandescencia en un conductor amb bateria.
 • Sir Humphry Davy

  Sir Humphry Davy
  Entre el 1806 i el 1808 va publicar el resultat de les seves investigacions sobre la electrolisis, on separa; Magnesi, Bario, Estronci, Calci, Sodi, Potasi y Boro.
 • Sir Humphry Davy

  Sir Humphry Davy
  E 1807 fabrica una pila amb més de 2000 plaques dobles,amb això descubreix el Clor i demostra que es un elemnt envens de un acid.
 • Francés Siméon-Denis Poisson (1781-1849)

  Francés Siméon-Denis Poisson (1781-1849)
  Era un matematic que va publicar el seu treball més important relacionat amb l'aplicació maetmatica a l'Electricitat i magnetisme, que descrivia les lleis de la electrostática.
 • Sir Humphry Davy

  Sir Humphry Davy
  El 1815 inventa la lámpara de seguritat per els miners.
 • Danés Hans Christian Oersted (1777-1851)

  Danés Hans Christian Oersted (1777-1851)
  Era un cientific que vadescubrir el electromagnetisme. Quan en un experiment que estava fent en els seus alumnes, la agulla de la bruixula colocada a prop d'un cable es va moure, Aquest descubriment va pusar en evidència la relació existent
  entre la electricitat i el magnetisma.
 • Jean-Baptiste Biot i Felix Savart (1774-1862/1791-1841)

  Jean-Baptiste Biot i Felix Savart (1774-1862/1791-1841)
  Eren dos fransesos, que van determinar la Ley de Biot-Savart, que calculen la força que té un camp magnetic sobreuna carrega electrica. I diuen que la intensitat del camp magnetic produit per una corrent electrica es proporcional al quadre de la distància.
 • William Sturgeon (1753-1850)

  William Sturgeon (1753-1850)
  Va ser un Ingles, que va contruir el primer electroiman.
 • Andre-Marie Ampere (1775-1836)

  Andre-Marie Ampere (1775-1836)
  Arriba a la concluso que la força de Electromotríz son dos efectes; la tensió eléctrica i la corrent eléctrica.
  Ampere es la unitat de mesura de la corrent electrica.
 • Alemán Georg Simon Ohm (1789-1854)

  Alemán Georg Simon Ohm (1789-1854)
  va formular la llei de les corrents electriques. Desde llavors questa llei es coneix com la llei de Ohm.
  Ohm es la unitat de mesura de la Resistencia electrica.
 • George Green (1793-1841)

  George Green (1793-1841)
  Va serun matematic inglès, fent un trebal va obtenir una solució general per el calcul dels potencials.
 • Joseph Henry (1799-1878)

  Joseph Henry (1799-1878)
  Va perfeccionar els electroimans, va desenvolupar el concepte de Inductancia Propia. Va ser el rimer Director del Museu mithsonian.
 • Michael Faraday (1791-1867)

  Michael Faraday (1791-1867)
  Els 14 anys treballava com encuadernador, i aixi va apendre a llegir i a desenvolupar el seu interes per la Física i la Química. Va esteblir que elmagnetisme produeix electricitat a través del moviment.
 • Samuel F.B. Morse (1791-1867)

  Samuel F.B. Morse (1791-1867)
  Quan tornavad'un viatge, va tenir una idea per transmitir informació, el telograf. El 1835 va inventar el telegraf.
 • James Prescott Joule i Hermann Ludwig Ferdinand Helmolthzs (1818-1889/1821-1894)

  James Prescott Joule i Hermann Ludwig Ferdinand Helmolthzs (1818-1889/1821-1894)
  Van demostrar que els circuits electrics complian la llei de la conservació de l'energia i que l'electricitatera una forma d'energia.
  Joule va demostrar que la calor generada per la corrent electrica era proporcional al cuadre de la corrent.
  Joule es la unitat de mesura d'Energia.
 • Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887)

  Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887)
  Va enunciar a les lleis que permitien calcular les corrents i tensions en reds electriques. Conegudes com les Leyes de Kirchhoff I y II.
 • William Staite (1809-1854)

  William Staite (1809-1854)
  Va rebre el credit per desenvolupar la Lampara del Arc. EL 1876 Paul Jablochkoff va millorar aquestes lampares.
 • William Thomson(1824-1907)

  William Thomson(1824-1907)
  Va fer posible el desenvolupament del cable transatlàntic. 1851 Va definir la Segunda Ley de la Termodinámica
  1858 va nventar cable flexible Kelvin es la unitat de mesura de temperatura absoluta
 • Julius Plücker (1801-1868)

  Julius Plücker (1801-1868)
  Va descubrir els rayos catodicos.
 • Zénobe-Théophile Gramme (1826-1901)

  Zénobe-Théophile Gramme (1826-1901)
  Va construir la primera màquina de corrent continua El Dinamo.
 • James Clerk Maxwell (1831-1879)

  James Clerk Maxwell (1831-1879)
  Va formular les cuatre ecuacions que formen fundamantalment la teoria Electromagnética. Va deduir que la llum era una ona electromagnetica, i que l'energia es transmateix perles ones. Maxwell es la unitat de fluxe Magnetic
 • Joseph John Thomson (1856-1940)

  Joseph John Thomson (1856-1940)
  Va demostrar que els "rayos catódicos" estaven constituits per particules atomiques negatives. Que en diem Electrons
 • Thomas Alva Edison (1847-1931)

  Thomas Alva Edison (1847-1931)
  Fabrica la lampara Incandescent amb un filament de cotó carbonitzat. Va estar ences durant 44 hores.
 • Heinrich Rudolf Hertz (1847-1894)

  Heinrich Rudolf Hertz (1847-1894)
  Va demostrar que les ecucions de Maxwell eren correctes i ell les va reescriure amb la forma que avui coneixem. El 1888 Hertz va rebre el reconeixament dels seus treballs de les ones Electromagnéticas. Gràcies a ell es va desenvolupar la radio mes endevant. Hertz es la unitat de mesura de la frecuencia.
 • John Henry Poynting (1852-1914)

  John Henry Poynting (1852-1914)
  Va seralumne de Maxwell. Va publicar un article que ca demostrar que el fluxe de l'Energia es podia calcular amb una ecuació.
 • Nikola Tesla (1857-1943)

  Nikola Tesla (1857-1943)
  Inventor i investigador, va ser qui va desenvolupar la teoria dels camps rotants, base de generadors i motors polifasics de corrents alternes. Se'l pot considerar pare del sistema electric que avui disfrutem.
  Tesla es la unitat de mesura de la densitat del fluxe magnetic.
 • Nikola Tesla (1857-1943)

  Nikola Tesla (1857-1943)
  1890:Motor de corrent alterna.
  1892:el Sistema de transmisió de potencia
  1894:el Generador eléctric.
  1896: el equip per produir corrents i tensions de alta recuencia.
  1897: millores en el transformador electric.
 • George Westinghouse

  George Westinghouse
  Posaen servei la primera planta de generacio de electricitat comercial en C.A. La planta del Niagara
 • Alexander Graham Bell (1847-1922)

  Alexander Graham Bell (1847-1922)
  Va ser el inventor del telefon.