Electriciat

 • Oct 1, 600

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  Thales de Miletus
  Thales de Miletus se'l considera el fundador de la filosofia occidental.
  Va descrubrir que l'àmbar al ser fregat tenia el poder de l'ataracció sobre alguns objectes, s'enomenaba electroimà.
 • Oct 29, 1536

  Theophrastus

  Theophrastus
  Theophrastus
  3 segles despres de Thalus, va descubrir que altres materials tambe tenien el mateix poder.
 • Oct 29, 1552

  Benjamín Franklin

  Benjamín Franklin
  Benjamín Franklin
  Benjamín Franklin va fer principalment estudis de fenomens electrics. Va confirmar que el llàmpec era l'efecte de conducció electrica.
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  Otto von Guericke
  Otto von Guericke va ser congut pels estudis de perssió atmosfèrica i electrostàtica. Va desenvolopar la primera màquina electrostàtica per probocar càrregues elèctriques.
 • Alessandro Volta

  Alessandro Volta
  Alessandro Volta
  Alessandro Volta va construir la primera bateria que podia produïr corrent elèctrica, la pila.
 • Luigi Galvani

  Luigi Galvani
  Luigi Galvani
  Luigi Galvani va construir una màquina elestroctàtica.
 • Sir Humphiry Davy

  Sir Humphiry Davy
  Sir Humphiry Davy
  Sir Humphiry Davy va ser el fundador de le electroquímica.
 • Hans Christian Oersted

  Hans Christian Oersted
  Hans Christian Oersted
  Hans Chritian Oersted va descobrir l'electromagnetisme, per accident.
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  William Sturgeon
  William Sturgeon va construir el primer electroiman i tambè va inventar el primer motor elèctric pràctic.
 • Michel Faraday

  Michel Faraday
  Michel Faraday
  Micahel Faraday va avançar en el desenvolupament de l'electricitat al descubrir que el magnetisme prudueix electricitat a tarvésdel moviment.
 • Samuel F.B. Morse

  Samuel F.B. Morse
  Samuel F.B. Morse
  Samuel F.B. Morse va inventar el telègraf i el còdig morse.
 • Zénobe Théophile Gramme

  Zénobe Théophile Gramme
  Zénobe Théophile Gramme
  Zénobe Théophile Gramme va costruir la dinamo, la primera màquina de corrent continua.
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Thomas Alva Edison
  Thomas Alva Edison va fer més de mil invents. Un dells la bombeta.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Nikola Tesla
  Nikola Tesla va desenvolupar la teoria dels camps rotans, bases dels generadors i motors polifàsics de corrent alterna. Va inventar el motor elèctric.