Història de l'electricitat

 • 600 BCE

  Electricitat estàtica/ S.VII

  Tales de Milet
 • Corrent elèctric/S.XVII

  Luigi Galvani
 • Pila de volta/1800

  Alessandro Volta
 • Camp magnètic/1820

  Hans Christian Oerted
 • Disc de Faraday/1831

  Michael Faraday
 • Generador elèctric/1832

  Hippolyte Pixi
 • Bombeta d’icandesdència/1878

  Thomas Alva Edison
 • Generador hidroelèctric de corrent altern/1893

  Nikola Tesla