HISTÒRIA DE L'ELECTRICITAT

By mdiazm
 • Al 1600

  La reina Elizabet I ordena al físic William Gilbert estudiar els imans per a poder millorar l'exactitut de les brújules usades en la navegació sent aquest treball la base principal per a la definició dels fundaments de l'electrostàtica i el magnetisme.
 • Al 1672

  El físic alemany Otto von Guericke desenvolupa la primera màquina electroestàtica per a produir càrregues elèctriques.
 • Al 1733

  El francès Francois de Cisternay Du Fay, va ser el primer en identificar dues càrregues elèctriques i les va anomenar "Vitria i Resinosa"
 • Al 1745

  Es desenvolupa el que dóna pas al "Condensador elèctric", anomenada ampolla de Leyden. Aquesta va ser la primera ampolla capaç de contenir electricitat electroestàtica.
 • Al 1752

  Benjamin Franklin va demostar l'energia elèctrica dels llampecs. Desenvolupa la teoria de que l'electricitat es un fluíd que existeix en la matèria i que el seu flux s'esdevé a partir del exès.
 • Al 1766

  El químic Joseph Priestley demostra que la força que hi ha entre dues càrregues elèctriques varia invesament a la distància que les separa.
  Joseph Priestley demostrà que la càrrega elèctrica es distribueix uniformement en una esfera buida i que al interior no hi ha cap força magnètica... Joseph Priestley va descubrir l'oxigen.
 • Al 1766

  Charles Agustín de Coulomb inventa la balança de torsió amb la qual medeix amb exactitut la força entre les càrregues elèctriques i corraborà que la força era proporicional a les càrregues individuals i invesament proporcionals al quadrat de la distància que les separa.
 • Al 1800

  Alejandro Volta construeix la primera cèl·la electrostàtica i la bateria capaç de produïr corrent elèctrica. Les seves investigacions posteriors varen permitirli elaborar una cèl·la química capaç de produir corrent contínua, obrint pas a la pila.
 • Del 1801 al 1815

  Sir Humphry Davy (1778-1829) desenvolupa la electroquímica (nom assignat
  per ell mateix), explorant l'ús de la pila de Volta o bateria, i tractant de
  entendre com aquesta funciona.
  En 1801 s'observa l'arc elèctric i la incandescència en un conductor
  energizado amb una bateria.
  Entre 1806 i 1808 publica el resultat de les seves investigacions sobre la
  electròlisi, on aconsegueix la separació del Magnesi, Bari, Estronci, Calci,
  Sodi, Potassi i Bor.
  En 1807 fabrica una pila amb més de 2000 plaques
 • Al 1812

  Escriviu text o una adreça d'un lloc web o bé traduïu un document.
  Cancel·la
  Traducció castellà > català
  El matemàtic francès Siméon-Denis Poisson (1781-1849) va publicar
  seu treball més important relacionat amb l'aplicació matemàtica a
  l'electricitat i magnetisme, descrivint les lleis de l'electrostàtica.
 • Al 1819

  El científic Danès Hans Christian Oersted (1777-1851) descobreix
  l'electromagnetisme, quan en un experiment per als seus
  estudiants, l'agulla de la brúixola col.locada accidentalment prop d'un cable
  energizado per una pila voltaica, es va moure. Aquest descobriment va ser crucial en
  el desenvolupament de l'electricitat, ja que va posar en evidència la relació existent
  entre l'electricitat i el magnetisme.
  Oersted és la unitat de mesura de la Reluctància Magnètica.
 • Al 1820

  Jean-Baptiste Biot (1774-1862) i Felix Savart (1791-1841) Francesos,
  determinen la coneguda llei de Biot-Savart mitjançant la qual, calculen la força
  que fa un camp magnètic sobre una càrrega elèctrica i defineixen que la
  intensitat del camp magnètic produït per un corrent elèctric és
  inversament proporcional al quadrat de la distància.
 • Al 1823

  William Sturgeon (1753-1850) Anglès construeix el
  primer electroimant.
 • Al 1823

  Andre-Marie Ampère (1775-1836) estableix els principis de la
  electrodinàmica, quan arriba a la conclusió que la Força
  Electromotriu és producte de dos efectes: La tensió elèctrica i la
  corrent elèctric. Experimenta amb conductors, determinant que
  aquests s'atrauen si els corrents flueixen en la mateixa direcció, i es
  repelen cuendo flueixen en contra. Ampere produeix un exelente resultat
  matemàtic dels fenòmens estudiats per Oersted. Ampere és la unitat
  de mesura del corrent elèctric.
 • Al 1826

  El físic alemany Georg Simon Ohm (1789-1854) va ser qui
  formular amb exactitud la llei de les corrrientes elèctriques,
  definint la relació exacta entre la tensió i el corrent. Des de llavors,
  aquesta llei es coneix com la llei d'Ohm. Ohm és la unitat de mesura de la
  Resistència Elèctrica.
  El 1828
  El matemàtic anglès George Green (1793-1841) va publicar el treball "An Essay
  on the Application
 • Al 1828

  El Americà Joseph Henry (1799-1878) va perfeccionar els electroimants,
  observar que la polaritat canviava en canviar la direcció del flux de corrent,
  i va desenvolupar el concepte de Inductància pròpia. En 1846 va ser nomenat com el
  primer director del Museu Smithsonian.
 • Al 1831

  Michael Faraday (1791-1867) als 14 anys treballava com enquadernador, el
  qual li va permetre tenir el temps necessari per llegir i desenvolupar el seu interès per
  la Física i Química. Malgrat la seva baixa preparació formal, va donar un pas
  fonamental en el desenvolupament de l'electricitat en establir que el magnetisme
  produeix electricitat a través del moviment. Farad és la unitat de mesura
  de la Capacitància Elèctrica.
 • Al 1835

  Samuel F.B. Morse (1791-1867), mentre tornava d'un dels seus viatges,
  concep la idea d'un simple circuit electromagnètic per transmetre
  informació, el Telègraf. El 1835 construeix el primer telègraf.
  En 1837 s'associa amb Henry i Vail amb la finalitat d'obtenir finançament del
  Congrés d'USA per al seu desenvolupament, fracassa l'intent, continua sol,
  obtenint l'èxit el 1843, quan el congrés li aprova el desenvolupament de
  una línia de 41 milles des Baltimore fins al Capitoli en Washington DC
 • Al 1840

  James Prescott Joule (1818-1889) Físic Anglès, qui va descobrir la
  equivalència entre treball mecànic i la caloria, i el científic alemany
  Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz (1821-1894), que va definir la primera
  llei de la termodinàmica van demostrar que els circuits elèctrics complien amb
  la llei de la conservació de l'energia i que l'electricitat era una forma de
  Energia.
  Addicionalment, Joule va inventar la soldadura elèctrica d'arc i va demostrar que el
  calor generada pel corrent elèctric.
 • Al 1847

  William Staite (1809-1854) Anglès rebre el crèdit pel desenvolupament de la
  Llum d'Arc. Aquestes llums van ser comercialment utilitzades a partir de
  1876 amb les millores introduïdes pel Rus Paul Jablochkoff (1847-1894).
  Experimentat el seu apogeu entre 1880 i 1890.
  Llums d'Arc.
 • Al 1854

  El 1854
  El matemàtic anglès William Thomson (Lord Kelvin) (1824-1907), amb el seu
  treball sobre l'anàlisi teòrica sobre transmissió per cable, va fer possible el
  desenvolupament del cable transatlàntic.
  El 1851 va definir la Segona Llei de la Termodinàmica.
  En 1858 Va inventar el cable flexible.
  Kelvin és la unitat de mesura de temperatura absoluta.
 • Al 1868

  Traducció de text o de pàgines web
  Escriviu text o una adreça d'un lloc web o bé traduïu un document.
  Cancel·la
  Traducció castellà > català
  El Científic Belga Zénobe-Théophile Gramme (1826-1901) va construir la
  primera màquina de corrent contínua El Dinamo punt de partida de la nova
  indústria elèctrica. El 1870 va patentar la teoria de la Màquina magneto-elèctrica
  per produir corrent contínua.
 • Al 1870

  James Clerk Maxwell (1831-1879) Matemático Inglés formuló
  las cuatros ecuaciones que sirven de fundamento de la teoría
  Electromagnética. Dedujo que la Luz es una onda
  electromagnética, y que la energía se transmite por ondas
  electromagnéticas a la velocidad de la Luz
  Maxwell es la unidad del flujo Magnético.
 • Al 1876

  Alexander Graham Bell inventa el teléfon.
 • Al 1879

  Escriviu text o una adreça d'un lloc web o bé traduïu un document.
  Cancel·la
  Traducció castellà > català
  El Físic Anglès Joseph John Thomson (1856-1940) va demostrar que els raigs
  catòdics estaven constituït de partícules atòmiques de càrrega negatives la qual
  el anomenat ¨ Corpuscles ¨ i avui en dia els coneixem com Electrons.
 • Al 1881

  Thomas Alva Edison (1847-1931) produeix la primera Llum Incandescent
  amb un filament de cotó carbonitzat. Aquest filament romandre
  encesa per 44 hores.
  El 1881 va desenvolupar el filament de bambú amb 07/01 lúmens per watts. El 1904
  el filament de tungstè amb una eficiència de 7.9 lúmens per watts. en
  1910 la llum de 100 w amb rendiment de 10 lúmens per watts.
  Avui dia, els llums incandescents de filament de tungstè de 100 w
  tenen un rendiment de prop de 18 lúmens per watts.
  El 1882 Edison va i
 • Al 1884

  Heinrich Rudolf Hertz (1847-1894) va demostrar la validesa de les equacions de
  Maxwell i les reescriure, en la forma que avui en dia és coneguda.
  En 1888 Hertz va rebre el reconeixement pels seus treballs sobre les Ones
  Electromagnètiques: propagació, polarització i reflexió d'ones.
  Amb Hertz s'obre la porta per al desenvolupament de la ràdio.
 • Al 1888

  Google Traductor
  De: castellà A: català Traducció de text o de pàgines web
  Escriviu text o una adreça d'un lloc web o bé traduïu un document.
  Cancel·la
  Traducció castellà > català
  Nikola Tesla (1857-1943) Serbi-americà inventor i investigador qui
  desenvolupar la teoria de camps rotants, base dels generadors i motors
  polifàsics de corrent altern.
  A Tesla se'l pot considerar, sense cap dubte, com a pare del sistema
  elèctric que avui dia gaudim.
  Tesla és la unitat de mesura de la densitat de fl
 • Del 1846 al 1914

  fundador de Westinghouse Company, pionera en el desarrollo
  comercial de la corriente alterna.
  En 1893 en la feria de Chicago Westinghouse y Tesla presentaron todo un
  sistema eléctrico en CA a escala a fin de demostrar sus bondades.
  George Westinghouse
  En 1895 Westinghouse pone en servicio la Primera planta de Generación de
  Electricidad comercial en C.A. La Planta del Niagara.