L'electricitat

 • Oct 26, 600

  Tales de Miletus

  Tales de Miletus
  més informacióTales de miletus a l 'any 600 a.C va descobrir que en fregar l'àmbar (fòssil de resina vegetal) contra la seva vestimenta, s'adquerien els fils del seu mantell. És a dir, va veure que el àmbar adqueria l'atracció sobre alguns objectes.
 • William Gilbert

  William Gilbert
  més informacióVa ser un dels primers filòsofs naturals de l'era moderna a realitzar experiments amb l'electrostàtica i el magnetisme, Va definir el terme de força elèctrica com el fenomen d'atracció que es produïa en fregar certes substàncies. A través de les seves experiències va classificar els materials en conductors i aïllants i va idear el primer electroscopi. W. Gilbert va ser el primer a dir el terme "electricitat" que prové de la paraula grega élektron que significa precisament ambre.
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  més informacióOtto von Guericke va fer experiments de l'etrostática, on es produia
  una repulsió entre cossos electritzats després d'haver estat atrets. Va idear la primera màquina electrostàtica i va treure espurnes d'un globus fet de sofre, la qual cosa el va portar a
  pensar sobre la naturalesa elèctrica dels llamps.
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Més informacióEl seu primer descobriment va ser el parallamps, l'any 1752.
  Va lligar un estel amb esquelet de metall a un fil de seda, a l'extrem portava una clau també metàl·lica. Fent-la volar un dia de tempesta, va confirmar que la clau es carregava d'electricitat, demostrant que els núvols estan carregats d'electricitat i els llamps són descàrregues elèctriques.
 • Luigi Valgani

  Luigi Valgani
  més informació Luigi Galvani es va fer famós per les seves investigacions sobre els efectes de l'electricitat en els músculs dels animals. Mentre disecaba una granota va trobar que les seves potes es contreien al tocar-les amb un objecte carregat d'electricitat.
 • Alejandro volta

  Alejandro volta
  més informacióAlejandro Volta va descobrir la pila o columna, a la qual inicialment va dir "òrgan elèctric artificial". Volta va apilar discos de la mateixa mida de coure i de zinc, sol o amb estany, alternats, que porten intercalats entre cada un d'ells un drap humitejat. Aquesta "pila de discos" comença i acaba amb discos de diferent tipus.
  Connectant amb un filferro els discos situats en els extrems va aconseguir que fluís un flux elèctric.
 • Sir Humphry Davy

  Sir Humphry Davy
  més informació
  Humphry a casa seva tenia una bateria elèctrica, a la qual cert dia va unir dos fils de llautó. Quan es tocaven les extremitats de dos fils, no passava res; però si quedaven una mica distants, apareixia una llum. Com la temperatura d'aquesta era molt elevada, fonia els fils. Llavors va subjectar als caps dels reófors dos trossos de carbó comú, i així va obtenir una llum esplèndida. Aquest invent es deia Arc elèctric.
 • Hans Christan Oersed

  Hans Christan Oersed
  més informacióHans va realitzar un important invent, que consistia en aconseguir que una agulla magnetica d'una bruixola, es desviés en passar un corrent elèctric per un conductor paral.lel a ella, per lo cual va deduir que els corrents elèctrics són fonts de camps magnetics. Aquest experiment va constituir l'inici d'una nova branca en la fisica, l'electromagnetisme.
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  més informació
  William sturgeon va inventar el primer electroiman, que era un tros de ferro amb forma de ferradura envoltat per una bobina enrotllada sobre si mateixa. Això va suposar l'inici de la creació de màquines elèctriques controlables, i a la vegada va donar lloc a molts aparells de la tecnologia moderna.
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  més informaciómés informacióJoseph va fer investigacions en el camp de l'ectromagmatisme, per tant va descobiri l'introducció electromatica. Joseph Henery va experimentar i perfeccionar l'electroimant, i va veura que la polaritat cambiava al variar la direcció del flluix corrent.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  més informacióMichel Faraday es conegut per el seu descobriment de la inducció electromagnètica. Va descobrir la inducció electromagnètica, demostrant la inducció d'un corrent elèctric per una altra, i va introduir el concepte de línies de força per representar els camps magnètics. Amb les seves investigacions es va donar un gran pas en el desenvolupament de l'electricitat en establir que el magnetisme produeix electricitat a través del moviment.
 • Samuel F.B Morse

  Samuel F.B Morse
  més informacióSamuel Morse és principalment conegut per la invenció del telègraf elèctric. Morse va fabricar un aparell bastant voluminós. El funcionament bàsic era simple: si no hi havia fluix d'electricitat, el llapis dibuixava una línia recta. Quan hi havia aquest fluix, el pèndol oscil·lava i en la línia es dibuixava una ziga-zaga. Amb l'ajuda de plaques de contacte i un llapis especial, que era dirigit per electricitat, els senyals podien ser transmeses per filferros de qualitat pobra.
 • Zénobe Gramme

  Zénobe Gramme
  Zénope Gramme va construir la primera màquina de corrent continua anomenada dinamo. El corrent generat és produïda quan el camp magnètic creat per un imant o un electroimant fix travessa una bobina rotatòria col·locada en el seu si.
  Ell va perfeccionar els invents de dinamos que existien i va reinventar el disseny en projectar els primers generadors comercials a gran escala.
 • Thomas Alba Edison

  Thomas Alba Edison
  més informacióEdison va aconseguir, després de molts intents, un filament que arribava a la incandescència sense fondre: no era de metall, sinó de bambú carbonitzat. Edison treballava millorant la patent original de Swan, intentant fer-les més eficients. Creant un buit total en el bulb de la bombeta, la vida útil del llum incandescent augmentava a 40 hores, davant de les 13 hores que durava la bombeta de Swan.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  més informacióNikola Tesla va desenvolupar la teoria de camps rotants, base dels generadors i motors polifàsics de corrent altern. En 1887 aconsegueix construir el motor d'inducció de corrent altern i treballa en els laboratoris Westinghouse,on concep el sistema polifàsic per transmetre l'electricitat a llargues distàncies.Una mica després consigueix transmitir energía electromagnética sense cables,construint el primer radiotransmisor. Altres invents serian: La bobina de Tesla, generadors d'alta frequència...
 • Theophrastus

  Theophrastus
  més informacióEl filòsof grec Theophrastus va escriure el primer tractat on es podia veure que existien diverses substàncies, a part de l'ambre, que posseïen la propietat d'atraure objectes en ser fregats.
  Per tant, va deixar en constància el primer estudi científic sobre l'electricitat.