història electricitat

 • 600 BCE

  Tales de Mileto

  Tales de Mileto
  Va comprovar que si es fregava l'alambre sobre un tros de pell, auwest atrau cap a si a objectes més lleugers. De fet el terme "electricitat" preové del vocable grec "elektron" que significa àmbar.
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin confirma que el llamp és una acumulació d’energia estàtica als núvols amb el seu cèlebre experiment amb un estel. Aquesta experiència li permet inventar el parallamps. A finals d’aquest segle, el metge i físic italià, Luigi Galvani, es fa famós pels seus estudis sobre els efectes de l’electricitat en els músculs dels animals
 • Alessandro Volta

  Alessandro Volta
  Construeix una pila galvànica, prototip de les piles elèctriques i de tot corrent elèctric produït fins a l’aparició de la dinamo.
 • Nichael Faraday

  Nichael Faraday
  Porta a terme experiments que demostren que un imant en moviment induex un corrent en un filferro. Açò duu a la invenció de la dinamo. També desenrotlla el primer transformador.
 • André-Marie Ampère

  André-Marie Ampère
  És considerat el pare de l’electromagnetisme i un dels dissenyadors dels primers aparells de mesura de magnituds elèctriques.
 • Georg Simon Ohm

  Georg Simon Ohm
  Estudia la circulació de les càrregues elèctriques en l’interior de les matèries conductores.
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Inventa el llum elèctric, que unicersislitzara l’ús de l’electricitat. Edion, utilitzant una nova bomba de buit pneumàtica, va produir un llum resistent i comercialment viable proveïda d’un filament de carboni.