Electricitat

 • Oct 1, 600

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  Més informacio Va descubrir la electricitat estatica, es va adonar de que si fregues ambar, pot atraure petits objectes,
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  Més informaciofou molt important per es investigacions sobre electrostàtica. Va idear la primera màquina electrostàtica i va treure espurnes d'una bola feta de sofre.
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Més informaciova utilitzar un estel amb filferro metàl·lic unit a un fil de seda s'havia carregat amb l'electricitat captada pel filferro. Durant una tempesta, va apropar la mà a una clau que penjava del fil de seda, y van saltar espurnes, la qual cosa demostrava la presència d'electricitat.
 • Alessandro Volta

  Alessandro Volta
  Més informaciova desenvolupar una pila, que produïa un corrent elèctric constant. Va determinar que els millors materials per a construir una pila eren el zinc i el coure. Després, finalment va posar els dos metalls en una columna, separats per cartrons.
 • Sir Humphry Davy

  Sir Humphry Davy
  Més informacio Va desenvolupar l'electroquímica explorant l'ús de la pila de Volta o bateria
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Més informaciopoc després del descobriment del fenomen electromagnètic per part del físic Hans Christian, Michael va crear la rotació electromagnètica. produïa un moviment circular ocasionat per la força magnètica al voltant d'un filferro que s'estenia fins a un recipient amb mercuri amb un imant dins; el filferro trencada al voltant de l'imant quan se li subministra un corrent elèctric des d'una bateria.
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  Més informcio va ser un fisic angles que va construir el primer electroimant. El primer electroimant era ferro amb forma de ferradura embolicat per una bobina embolicada sobre si mateixa.
 • Hans Christian Oersed

  Hans Christian Oersed
  més informacio va descobrir la desviació d'una agulla imantada en ser col·locada en direcció perpendicular a un conductor elèctric pel qual circula un corrent elèctric
 • Samuel F.B Morse

  Samuel F.B Morse
  Més informaciova crear el telègraf Morse, que permet transmetre missatges mitjançant polsos elèctrics mitjançant el codi Morse, també inventat per ell. Va inventar i va instal·lar un sistema de telegrafia als Estats Units.
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  Henry va descobrir, que un camp magnètic variable indueix una força electromotriu.
 • Zénobe Gramme

  Zénobe Gramme
  Més informacioVa construir la dinamo de Gramme, que va ser la primera màquina elèctrica de corrent continu també va ser el primer generador elèctric apte per a ús industrial.
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Més informacio va fer el llum de filament incandescent. En 1879 aconsegueix el llum incandescent i fa la primera instal·lació elèctrica d'il·luminació: 115 bombetes al vapor Columbia.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Més InformacioLa bobina de Tesla està composta per una sèrie de circuits elèctrics ressonants acoblats. La bobina de Tesla crea electricitar inalambrica.
 • Theophrastus

  Theophrastus
  Més informacioTres segles despres de Thales de Miletus, va descobrir que no nomes l'ambar tenia poder d'atraccio, es va comvertir en el primer estudi sobre la electricitat.