Història de la Electricitat

 • Jan 1, 600

  Primer fet relacionat amb l'electricitat

  Tales de Mileto
  Thales de Miletus (630-550 AC) va ser el primer, que prop del 600 AC, conegués el fet que l'ambar, en ser fregat adquireix el poder d'atracció sobre alguns objectes.
 • Period: Jan 1, 600 to

  Història de l'Electricitat

 • Jan 1, 700

  Primer estudi científic sobre l'electricitat

  Theophrastus Va ser el filòsof Grec Theophrastus (374-287 AC) el primer, que en un tractat escrit tres segles després, va establir que altres substàncies tenen aquest mateix poder, deixant així constància del primer estudi científic sobre l'electricitat.
 • Es descobreix la base principal dels fundaments de l'Electrostàtica i el Magnetisme

  William GilbertEn 1600 la Reina Elizabeth ordenà al Físic Reial Willian Gilbert (1544-1603) estudiar els imants per millorar l'exactitud de les Brúixoles usades en la navegació, siguen aquest treball la base principal per a la definició dels
  fonaments de l'Electrostàtica i Magnetisme.
  Gilbert va ser el primer a aplicar el terme Electricitat del Grec "*elektron" = àmbar.
  Gilbert és la unitat de mesura de la força magnetomotriu.
 • Es desenvolupa la primera màquina electrostàtica per produir càrregues elèctriques

  Màquines electrostàtiques En 1672 el Físic Alemany Otto *von *Guericke (1602-1686) va desenvolupar la primera màquina electrostàtica per produir càrregues elèctriques.
  Màquina que consisteix d'una esfera de sofre tornejada, amb una manella a través de la qual, la càrrega és induïda en posar la mà sobre l'esfera.
 • S'identifiquen dos tipus de càrregues elèctriques

  En 1733 el Francès Francois de Cisternay Du Fay (14/Sep/1698 - 1739) va ser el primer a identificar l'existència de dues càrregues elèctriques, les quals va denominar electricitat vitria i resinosa:
  és a dir positiva i negativa.
 • Es desenvolupa l'amolla de Leyden

  L'ampolla de Leyden
  En 1745 es desenvolupa el que donaria pas al Condensador Elèctric, l'ampolla de Leyden per I. G. Von Kleist (1700-1748) i Pieter Van Musschenbroeck (1692-1761) a la Universitat de Leyden, amb aquesta ampolla es va emmagatzemar
  electricitat estàtica.
 • Es demostra la naturalesa de l'electricitat en els rajos

  La naturalesa de l'electricitat El 1752, Benjamí Franklin (1706-1790) va demostrar la naturalesa elèctrica dels rajos. Va desenvolupar la teoria que l'electricitat és un fluid que existeix en la matèria i
  el seu flux es deu a l'excés o defecte d'ell mateix en ella. Va inventar el parallamps.
  En 1780 va inventar les lents Bifocales.
 • Es demostra que le força qu es fa entre les càrregues varia inversament proporcional a la distància que la separen

  Joseph PriestleyEn 1766 el Químic Joseph Priestley (1733-1804) prova que la força que s'exerceix entre les càrregues elèctriques varia inversament proporcional a la distància que la separen.
  Priestley va demostrar que la càrrega elèctrica es distribueix uniformement en la superfície d'una esfera buida, i que a l'interior de la mateixa, no hi ha un camp elèctric, ni una força elèctrica.
  Priestley també va descobrir l'oxigen.
 • Es crea la balança de torsió

  Coulomb En 1776, Charles Agustín de Coulomb (1736-1806) va inventar la balança de torsió amb la qual, va mesurar amb exactitud la força entre les càrregues elèctriques i va corroborar que aquesta força era proporcional al producte de les càrregues individuals i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa.
  Coulomb és la unitat de mesura de Càrrega elèctrica.
 • Es construeix la primera cel·la Electrostàtica i la bateria capaç de produir corrent elèctric

  Alessandro VoltaEn 1800 Alejandro Volta (1745-1827) construeix la primera cel·la Electrostàtica i la bateria capaç de produir corrent elèctric. La seva inspiració li va venir de l'estudi realitzat pel Físic Italià Luigi Galvani (1737-1798) sobre els corrents
  nerviosos elèctrics en els animals.
  Les seves investigacions posteriors li van permetre elaborar una cel·la química capaç de produir corrent contínua, va ser així com desenvolupar la Pila.
  Volt és launitat de mesura del potencial elèctric (Tensió).
  capaç
 • En 1801 observa l'arc elèctric i la incandescència en un conductor energizado amb una bateria.

 • Period: to

  Es desenvolupa l'Electroquímica

  L'Electroquímica
  Sir Humphry Davy (1778-1829) desenvolupa l'electroquímica (nom assignat per ell mateix), explorant l'ús de la pila de Volta o bateria, i tractant d'entendre com aquesta funciona.
 • En 1807 fabrica una pila amb més de 2000 plaques doble, amb la qual descobreix elClor i demostra que és un element, en comptes d'un àcid.

 • Entre 1806 i 1808 publica el resultat de les seves investigacions sobre l'electròlisi,on aconsegueix la separació del Magnesi, Bari, Estronci, Calci,Sodi, Potassi i Bor.

 • Aplicació matemàtica a l'Electricitat i Magnetisme

  [' >Poisson](http://<a href='http://www.gap-system.org/~history/Biographies/Poisson.html) En 1812 el matemàtic Francès Siméon-Denis Poisson (1781-1849) va publicar el seu treball més important relacionat amb l'aplicació matemàtica a l'Electricitat i Magnetisme, descrivint la lleis de l'electrostàtica.
 • En 1815 inventa el llum de seguretat per als miners.

 • Descobriment de l'electromagnetisme

  L'electromagnetismeEn 1819 el científic Danès Hans Christian Oersted (1777-1851) descobreix l'electromagnetisme, quan en un experiment per als seus estudiants, l'agulla de la brúixola col·locada accidentalment prop d'un cable amb l'energia d'una pila *voltáica, es va moure. Aquest descobriment va ser crucial en el desenvolupament de l'Electricitat, ja que va posar en evidència la relació existent entre l'electricitat i el magnetisme.
  Oersted és la unitat de mesura de la Reluctància Magnètica.
 • Es desenvolupa la llei de Biot-Savart

  Llei de Biot-Savart En 1820, Jean-Baptiste Biot (1774-1862) i Felix Savart (1791-1841) Francesos, determinen la coneguda llei de Biot-Savart mitjançant la qual, calculen la força que exerceix un camp magnètic sobre una càrrega elèctrica i defineixen que la
  intensitat del camp magnètic produït per un corrent elèctric és inversament proporcional al quadrat de la distància.
 • L'electroimant

  L'electroimant William Sturgeon (1753-1850) construeix el primer electroimant.
 • S'estableixen els principis de l'electrodinàmica

  L'electrodinpamicaAndre-Marie Ampere (1775-1836) estableix els principis de l'electrodinàmica, quan arriba a la conclusió que la Força
  Electromotriu és producte de dos efectes: La tensió elèctrica i el corrent elèctric. Experimenta amb conductors, determinant que aquests s'atreuen si els corrents flueixen en la mateixa adreça, i es repel·leixen quan flueixen en contra. Ampere produeix un exelent resultat matemàtic dels enòmens estudiats per Oersted.
  Ampere és la unitat de mesura del corrent elèctric.
 • Es formuña la llei de les corrents elèctriques

  Llei d'Ohm En 1826 el físic Alemany Georg Simon Ohm (1789-1854) va ser qui va formular amb exactitud la llei de les corrents elèctriques, definint la relació exacta entre la tensió i el corrent. Des de llavors, aquesta llei es coneix com la llei d'Ohm.
  Ohm és la unitat de mesura de la Resistència Elèctrica.
 • S'amplia el treball fet de Poisson

  George GreenEn 1828 el matemàtic Anglès George Green (1793-1841) va publicar el treball "An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and
  Magnetism" en el qual va ampliar el treball de Poisson obtenint una solució general per al càlcul dels potencials.
 • Inductància Pròpia

  En 1828, l'Americà Joseph Henry (1799-1878) va perfeccionar els electroimants, va observar que la polaritat canviava en canviar l'adreça del flux de corrent, i va desenvolupar el concepte d'Inductància Pròpia.
  En 1846 va ser nomenat com el primer Director del Museu Smithsonian.
 • El magnetisme produeix electricitat a través del moviment

  Llei de FaradayEn 1831, Michael Faraday (1791-1867) als 14 anys treballava com encuadernador, la qual cosa li va permetre tenir el temps necessari per llegir i desenvolupar el seu interès per la
  Física i Química. Malgrat la seva baixa preparació formal, va donar un pas fonamental en el desenvolupament de l'electricitat en establir que el magnetisme
  produeix electricitat a través del moviment.
  Farad és la unitat de mesura de la Capacitancia Elèctrica.
 • Morse construeix el telègraf

  TelègrafSamuel MorseEn 1835 Samuel F.B. Morse (1791-1867), mentre tornava d'un dels seus viatges, concep la idea d'un simple circuit electromagnètic per transmetre informació, El Telègraf. En 1835 construeix el primer telègraf.
  En 1837 s'associa amb Henry i Vail amb la finalitat d'obtenir finançament del Congrés d'USA per al seu desenvolupament, fracassa l'intent. Però obté l'éxit en 1843, quan el congrés li aprova el desenvolupament d'una línia de 41 milles.En 1858 ATC construeix el primer cable transatlàntic.
 • Es demostra que l'electricitat és una forma d'energia

  En 1840-42, James Prescott Joule (1818-1889) Físic Inglés, qui va descobrir l'equivalència entre treball mecànic i la caloria, i el científic Alemany Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz (1821-1894), qui va definir la primera
  llei de la termodinàmica van demostrar que els circuits elèctrics complien amb la llei de la conservació de l'energia i que l'Electricitat era una forma d'Energia.
  Addicionalment, Joule va inventar la soldadura elèctrica d'arc.
  Joule és la unitat de mesura d'Energia.
 • Les Lleis de Kirchhoff i les tècniques per a l'anàlisi espectral

  Lleis de Kirchhoff
  En 1845 Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) Físic Alemany als 21 anys d'edat, va anunciar les lleis que permeten calcular els corrents, i tensions en xarxes elèctriques. Conegudes com a Lleis de Kirchhoff I i II. Va establir les tècniques per a l'anàlisi espectral, amb la qual va determinar la composició del sol.
 • Desenvolupament de la Llum d'arc

  Llum d'arcEn 1847, William Staite (1809-1854) Anglès va rebre el crèdit pel desenvolupament de la Llum d'Arc. Aquestes llums van ser comercialment utilitzades a partir de 1876 amb les millores introduïdes pel Rus Paul Jablochkoff (1847-1894).
  Experimentat el seu apogeu entre 1880 i 1890.
 • Anàlisi teòrica sobre la transmissió per cable

  Lord KelvinEn 1854 el matemàtic Anglès William Thomson (Lord Kelvin) (1824-1907), amb el seu treball sobre l'anàlisi teòrica sobre transmissió per cable, va fer possible el desenvolupament del cable transatlàntic.
  En 1851 va definir la Segona Llei de la Termodinàmica.
  En 1858 Va inventar el cable flexible.
  Kelvin és la unitat de mesura de temperatura absoluta.
 • El descobriment dels Rajos Catòdics

  Rajos CatòdicsEn 1859 el Científic Alemany Julius Plücker (1801-1868) va descobrir els Rajos Catòdics.
 • LA construcció del Dinamo

  El DinamoEn 1868 el Científic Belga Zénobe-Théophile Gramme (1826-1901) va construir la primera màquina de corrent contínua: El Dinamo, punt de partida de la nova
  indústria elèctrica. En 1870 va patentar la teoria de la Màquina magneto-elèctrica per produir corrent contínua.
 • Es formulen les 4 equacions que serveixen de fonament en la teoria Electromagnètica

  James Clark MaxwellEn 1870, James Clerk Maxwell (1831-1879) Matemàtic Anglès va formular les quatre equacions que serveixen de fonament de la teoria Electromagnètica. Va deduir que la Llum és una ona electromagnètica, i que l'energia es transmet per ones electromagnètiques a la velocitat de la Llum
  Maxwell és la unitat del flux Magnètic.
 • L'invenció del telèfon

  Alexander Graham Bell i el telèfon En 1876 Alexander Graham Bell (1847-1922) inventor escocès-americà va inventar el telèfon.
 • Descobriment del corpuscles (electró)

  En 1879, el Físic Anglès Joseph John Thomson (1856-1940) va demostrar que els rajos catòdics estaven constituït de partícules atòmiques de càrrega negatives la qualva nomenar ¨Corpuscles¨ i avui dia els coneixem com a Electrons.
 • Produeix el primer llum incandescent

  La bombetaEn 1881 Thomas Alva Edison (1847-1931) produeix el primer Llum Incandescent amb un filament de cotó carbonitzat. Aquest filament va romandre encès per 44 hores.
  En 1881 va desenvolupar el filament de bambú amb 1.7 llúmenes per watts. En 1904 el filament de tungstè amb una eficiència de 7.9 llúmenes per watts. En 1910 el llum de 100 w amb rendiment de 10 llúmenes per watts.
  Avui dia, els llums incandescents de filament de tungstè de 100 w tenen un rendiment de l'ordre de 18 llúmenes per watts.
 • Demostra la validesa de les equacions de Maxwell i les reescriu de la forma que la coneixem actualment

  En 1884, Heinrich Rudolf Hertz (1847-1894) va demostrar la validesa de les equacions de Maxwell i les va reescriure, en la forma que avui dia és coneguda.
  En 1888 Hertz va rebre el reconeixement pels seus treballs sobre les Ondas Electromagnètiques: propagació, polarització i reflexió d'ones. Amb Hertz s'obre la porta per al desenvolupament de la ràdio.
  Hertz és la unitat de mesura de la freqüència.
 • Es demostra que el flux d'Energia podia calcular-se mitjançant una equació

  Vector de Poynting
  En 1884 John Henry *Poynting (1852-1914) Físic Anglès, alumne de Maxwell. Va publicar un article en el qual va demostrar que el flux d'Energia podia calcular-se mitjançant una equació que representa la interrelació entre el camp Elèctric i Magnètic. Equació que representa l'anomenat Vector de Poynting.
 • Desenvolupament del sistema elèctric actual

  Nikola TeslaEn 1888, Nikola Tesla (1857-1943) Serbi-Americà inventor i investigador, qui va desenvolupar la teoria de camps rotants, base dels generadors i motors polifàsics de corrent altern.
  A Tesla se li pot considerar, sens dubte, com a pare del sistema elèctric que avui dia gaudim.
  Tesla és la unitat de mesura de la densitat de flux magnètic.