La electricitat

 • Oct 1, 600

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  Va descubrir que l'àmbar, al ser frotat, adqueria el poder de atracció sobre alguns objectes.
  Más información
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  Va desenvolupar la primera máquina electroestàtica per produir cargas elèctricas.
  Más información
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Va confirmar que el raig era efecte de la conducció elèctrica.
  Más información
 • Alejandro Bolta

  Alejandro Bolta
  Va constriur la primera batería capaç de produïr corrent elèctrica.
  Más información
 • Sir Humphry Davy

  Sir Humphry Davy
  Va desenvolupar la electroquímica, fent ús de la pila de Volta o bateria.
  Más información
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  Va construir el primer electroiman.
  Más información
 • Hans Christian Oersted

  Hans Christian Oersted
  Va descubrir l'electromagnetisme, al veure com l'agulla de brúixola colocada per accident a prop d'un cable energitzat per una pila es va moure.
  Más información
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Va establir que el magnetisme produeix eletricitat a partir del moviment.
  Más información
 • Samuel F.B. Morse

  Samuel F.B. Morse
  Va tenir la idea de circuit electro-magnètic per transmetre informació, el telègraf.
  Más información
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  Va desenvolupar el concepte de "Inductancia Propia".
  Más información
 • Zénobe-Théophile Gramme

  Zénobe-Théophile Gramme
  Va construir la primera màquina de corrent contínua.
  Más información
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Va produir la primera làmpada incandescent amb un filament de cotó carbonitzat.
  Más información
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Va desenvolupar la teoria de camps rotants.
  Más información
 • Theophrastus

  Theophrastus
  Va ser el primer que, tres sigles després de Thales, va establir que altres substàncies tinguesin el mateix poder.
  Más información