Tecnologia imatgeeeee

HISTORIA DE LA ELECTRICITAT. PIONERS 1600 - 1900

 • Sep 22, 600

  Thales de Miletus (630-550 AC)

  Va ser el primer en veure que al frotar el àmber, hi havia atracció per part d'alguns objectes.
 • Sep 22, 700

  Theophrastus (374-287 AC)

  Primer estudi científic sobre la electricitat
 • Sep 22, 1544

  Willian Gilbert (1544-1603)

  Va estudiar els imans per a millorar la exactitud de les brújules.
 • Otto von Guericke (1602-1686)

  Va fabricar la primera maquina electroestàtica per produïr cargues elèctriques.
 • Francois de Cisternay Du Fay (14/Sep/1698 - 1739)

  Va ser el primer en identificar les 2 cargues elèctriques. (positiva i negativa)
 • Benjamín Franklin (1706-1790)

  Va demostrar la naturalesa elèctrica dels llamps.
 • Joseph Priestley (1733-1804)

  Aproba que la força que s'estebleix entre cargues elèctriques, varia inversament proporcional a la distancia que la separan Priestley- Va demostrar que la carga elèctrica es distribueix uniformament en la superficie d'una esfera vuida per dins.
 • Charles Agustín de Coulomb (1736-1806)

  Va inventar una balança de torció amb la qual va poder calcular amb exactitud la força entre les càrgues elèctriques.
 • E. G. Von Kleist (1700-1748) y Pieter Van Musschenbroeck(1692-1761)

  Van fabricar una empolla que donaria pas al condensador elèctric. Amb aquesta empolla es va poder emmagetzemar energia estàtica.
 • Alejandro Volta (1745-1827)

  Va construïr la primera zelda electroestàtica i la bateria capaça de produïr corrent elèctrica.
 • William Sturgeon (1753-1850)

  Un englès construeix el primer electroiman
 • Jean-Baptiste Biot (1774-1862) y Felix Savart (1791-1841)

  Determinen la coneguda llei de Biot-Savart
 • Andre-Marie Ampere (1775-1836)

  Estableix els principis de la electrodinàmica.
 • Danés Hans Christian Oersted (1777-1851)

  Va descobrir el electromagnetisme
 • Sir Humphry Davy (1778-1829)

  desarolla la electroquímica intentant entendre el funcionament de la bateria.
  1801: Observa el arc elèctric i la incandescencia.
  1806 i 1808: Publica els resultats sobre la electrólisis. Aconsegueix la separació de: "Magnesio, Bario, Estroncio,
  Calcio".
  1807: Fabrica una pila amb més de 2000 plaques doble
  1815: Inventa la làmpada de seguretat per els miners.
  Pren com a assistent a Michael Faraday
  Sodio, Potasio y Boro.
 • Benjamín Franklin (1780)

  Va inventar las "lentes bifocales"
 • Francés Siméon-Denis Poisson (1781-1849)

  Va publicar el seu treball més important relacionat amb l'aplicació matemàtica a la Electricidad i Magnetisme, describient les lleis de la electrostàtica
 • Alemán Georg Simon Ohm (1789-1854)

  Va formular amb exactitud la llei de les corrents elèctriques
 • Michael Faraday (1791-1867)

 • Michael Faraday (1791-1867)

  Als 14 anys treballava com enquadernador, això l'hi va permetre que pogués aprendre a llegir i escriure i, a agafar interes per la Física i Química.
 • Samuel F.B. Morse (1791-1867),

  Telegrama.
  1844: Construeix una linia de 41 milles desde Baltimor fins al Capitoli, (Washington.)
 • George Green (1793-1841)

  Va publicar un treball anomenat: "An Essay
  on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism" en el qual va millorar el treball de Poisson.
 • Joseph Henry (1799-1878)

  Va perfeccionar els electroimens,
 • Julius Plücker (1801-1868)

  va descobrir " los Rayos Catódicos."
 • William Staite (1809-1854)

  Làmpares d'arc. Aquestes làmpares inventades per ell, van ser comercielitzades a partir de 1876.
 • James Prescott Joule (1818-1889)

  Va descobrir la equivalencie entre el treball mecànic i la caloria.
 • Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz (1821-1894)

  Va definir la primera llei termodinàmica demostrant que els circuits elèctrics cumplien amb la llei de la conservació d'energia i que la electricitat era una forma d'elergia.
 • Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887)

  Als 21 anys, va anunciar les lleis que permetien calcular les corrents i tensions en xarxes elèctriques.
 • William Thomson (Lord Kelvin) (1824-1907)

  Va fer possible el desenrollament del cable translàntic.
  1851- Va definir la segona llei de la Termodinàmica.
  1858- Va inventar el cable flexible.
 • Zénobe-Théophile Gramme (1826-1901)

  Va construïr la primera maquina de corrent continua.
 • James Clerk Maxwell (1831-1879)

  Va formular les 4 equacions que serveixen de fonament de la teoria Electromagnètica.
 • Westinghouse Company

  Pionera en el desarrollament comercial de la corrent alterna.
 • Alexander Graham Bell (1847-1922)

  Va inventar el telèfon
 • Thomas Alva Edison (1847-1931)

  Va produïr la primera làmpada incandescent.
  1881- Desarolla el filament de bambú i Tungsteno.
  1882- Va instalar el primer sistema elèctric per vendre energia per a la il·luminació incandescend.
 • Heinrich Rudolf Hertz (1847-1894)

  Va demostrar la validesa de les equaciones de Maxwell.
 • John Henry Poynting (1852-1914)

  Va demostrar que el flux d'energia podia calcular-se mitjançant una eqaució que representa la relació intererna entre el camp elètric i magnètic.
 • Joseph John Thomson (1856-1940)

  Va demostrar que "los rayos catodicos" estaven constituïts per pertícules atòmiques de carga negativa.
 • Nikola Tesla (1857-1943)

  Inventor i investigador que ve desarollar la teoria de camps rotatius.
  "Algunas de sus patentes (+700):"
  En 1888 Motor de inducción, la mejora del dinamo, el metodo para convertir y
  distribuir corrientes eléctricas.
  En 1890 el Motor de corriente alterna.
  En 1892 el Sistema de transmisión de potencia.
  En 1894 el Generador eléctrico.
  En 1896 el Equipo para producir corrientes y tensiones de alta frecuencia.
  En 1897 mejoras en el transformador eléctrico.