Electricitat

 • Oct 1, 600

  Thales De Miletus

  Thales De Miletus
  Més infromacióVa ser fins aproximadament el 600 a. C. quan Tales de Milet va comprovar les propietats elèctriques de l'ambre, el qual en ser fregat amb una peça de llana era capaç d'atraure petits objectes. Va ser en aquest moment quan va començar l'estudi racional d'aquestes propietats apartant-se de les explicacions que fins al moment lligaven qualsevol procés de la Natura a causes sobrenaturals
 • Otto Von Guericke

  Otto Von Guericke
  Més InformacióVa crear la primera maquina electroestatica. Aquesta maquina consisteix en una esfera de sofre amb una maneta tornejada i al posar la ma produeix una descarrega
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Més informació Benjamin Franklin desarrollaba sus famosos experimentos sobre la naturaleza eléctrica de los rayos atando a una cometa un pedazo de metal a través del cual se recibían las descargas, lo que le llevó a la invención del pararrayos.
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  Més Informació Va construir la primera bateria capaz de produir corrent electrica
 • Sir Humphhry Davy

  Sir Humphhry Davy
  Més informacióVa desarrollar la electroquimica fen us de la pila de Volta o bateria. En 1801 va observar l'arc electric y la incanescencia en un conducte alimentant amb una bateria
 • hans christian oersted

  hans christian oersted
  Més informacióVa descubrir l'electromagnetisme, al veure com l'agulla d'una brujula colocada per accident al costat d'un cable energizat per una pila es va moure. Aquest descubriment va posar en evidenca la relaçio existent entre l'electricitat i el magnestime
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  Més InformacióVa construir el primer electroiman i un altre cientific el va perfeccionar i va observar que la polaridad cambiaba al variar la direccio del fluix.
 • Samuel F.B Morse

  Samuel F.B Morse
  Mentre regrsaba d'uns dels seus viatges, va coincibir la seva idea d'un simple circuit electro-magnetic per transmitir informacio, el telegraf.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Més InformacióVa donar un pas funaental en l'envolupament de l'electricitat al estabaleixer el magnetisme produeix electricitat a traves del moviment. La tensió indüida a la bobina que es mou en un camp magnetic
 • Zenobe-Theophile Gramme

  Zenobe-Theophile Gramme
  Més informacióva construir la prmera maquina de corrent contigua: la dinamo. Al 1870 va patentar la maquina magneto-electrica per produir corrent continua
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  més informacióL'americà Joseph Henry va perfeccionar l'electroimant i va observar que la polaritat canvia en variar el flux de corrent. Així desenvolupament el primer concepte de Inductància Pròpia
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Més informació va crear la primera lampara incandescent amb un filament d'algodo carbonizat. Aquest filament va estar 44 hores ences.En 1.881 va desenvolupar el filament de bambú amb 1,7 de lúmens per vati. El 1904 el filmanento de tungstè amb Una Eficàcia de 7,9 lúmens per vati. El 1910 la lampara de 100 w amb Rendiment de 10 lúmens per vati.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Més informacióVa desenvolupar la teoria dels camps rotants, base dels generadors i motors polifasics de corent alterna. are del sistema electric que avui disfrutem, entre un dels seus millors invents com el motor electric
 • Theophrastus

  Theophrastus
  més informacióEl filòsof grec Theophrastus el primer que tres segles després de Tales va establir que altres substàncies tenen aquest mateix poder , deixant així constància del primer estudi sobre l'electricitat