L'electricitat

 • Oct 1, 600

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  Va descobrir que l'ambar al ser fregat adquereix el poder d'atracció sobre alguns objectes.
  [electricitat estàtica](http:// http://www.simco-ion.es/acerca-de-simco-ion/que-es-la-electricidad-estatica/)
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  màquina electroestàticaEl físic Alemany va esarrollar la primera màquina electroestàtica per produir carges elèctriques. La màquina estava feta amb una esfera de sofre a través de la qual la carga, és induïda al posar la mà sobre l'esfera
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  <ahref='http://http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/el-dia-que-benjamin-franklin-echo-a-volar-una-cometa/' >experiment amb una cometa</a>
  Benjamin Franklin, va comfirmar que el raig era un conductor d'electricitat través d'un experiment que va fer amb una cometa.
 • Hans Christian Oestred

  electromagnesi
  Va descubrir el electromagnesi, al veure com l'agulla de la brúixola colocada per accident a prop d'un cable amb energia per una pila, es va moure. Gràcies a aquest descubriment, es va crear la relació de l'existència de l'energia i el magnetisme.
 • William Sturgeon

  el primer electroimàn
  Va construir el primer electroimàn, però el americà Joseph Henry el va perfeccionar i va observar que els pols canviavan al variar la direcció del corrent.
 • Alejandro Volta

  Bateria elèctrica
  Va construir la primera bateria capaç de produïr corrent elèctrica. Es va animar a fer-ho al'estudi realitzat per el Físic Italià Luigi Galvani
 • Sir Humphry Davy

  experiment de sir humphry davy
  Va desarrollar la electroquímica, fent servir la pila de Volta. I a l'any 1801, va observar la incadescència en un conductor alimentat amb bateria.
 • Samuel F.B Morse

  el primer telègraf
  Mentres tornava d'un dels seus viatges, va tenir la idea de fer un circuit simple de electro-magnesi per poder transmitir informació, aquest circuit es diu el telègraf. En el 1835, va construir el primer.
 • Michael Faraday

  un pas que mai s'oblidarà a la història de la electricitat
  Va fer un pas fundamental en el desarrollament de la electricitat, al saber que el magnesi produix electricitat amb el moviment. La tensió, va intuida a la bobina que es mou en un camp magnètic, va ser descobert per ell.
 • Thomas Alva Edison

  la làmpada incadescent
  Va fer la primera làmpada incadescent amb un filament de cotó carbonitzat. Aquest filament va aguantar 44 hores encés. En 1881 va desarrollar el filament de bambú de 1,7 lúmens per watt, en 1904 el filament de tugsteno de 7,9 lúmens per watt i en 1910 la làmpada de 100w de 10 lúmens per watt.
 • Zénobe-Théophile Gramme

  el corrent continü
  Va construir la primera màquina de corrent continü, la anomenada dinamo. En 1870, va fer una màquina per produir corrent continü.
 • Nikola Tesla

  camps rotants
  Va desarrollar la teoria de camps rotants a basa dels generadors i els motors polifàstics de corrent alterna. Pare del sistema electrònic que avui en dia disfrutem, entre els seus invents, tenim el motor elèctric. I en altres anys va anant creant més coses.