1210

LA HISTÒRIA DE L'ELECTRICITAT

 • William Gilbert

  William Gilbert
  William Gilbert (1544-1603), filòsof natural i físic investigador. Va ser el primer en estudia els imans per millorar l'exactitud de les brúixoles, que s'utilitzen el la nevegació.
  Aquest treball va ser la base principal per la definició dels fonaments de la Electrostàtica i Magnetisme.
 • Period: to

  Història de l'electricitat

 • Primera màquina electrostàtica

  Primera màquina electrostàtica
  Otto Von Guericke (1602-1686), físic alemany que va desarollar la primera màquina electrostàtica per produir càrregues.
 • Francois de Cisternay Du Fay

  Francois de Cisternay Du Fay
  Francois de Cisternay Du Fay (1698-1739), químic francès, va ser el primer en diferenciar entre les dues càrregues elèctriques; la positiva i la negativa.
 • L'ampolla de Leiden

  L'ampolla de Leiden
  E.G Von Kleist (1700-1748) i Pieter Van Musschenbroeck (1692-17619) van fabricar l'ampolla de Leiden. Una ampolla que emmagatzemava l'electricitat estàtica, aquesta ampolla més endavant donaria lloc al condesador elèctric.
 • Benjamín Franklin

  Benjamín Franklin
  Benjamín Franklin (1706-1790) científic i inventor nord-americà, que va demostrar la naturalesa elèctrica dels llamps.
  Va elaborar una teoria que diu que l'electricitat és un fluid que existeix en la matèria i el seu flux es deu al excés o defecte d'aquest en ella. També va inventar el para-llamps.
 • Joseph Priestley

  Joseph Priestley
  Joseph Priestley(1733-1804), químic i teóleg va desmostrar que la càrrega elèctrica es reparteix de manera uniforme en la superfície d'una esfera buida. I aquesta no conté ni un camp elèctric ni una força elèctrica.
 • La balança de torsió

  La balança de torsió
  Al 1776,Charles Agustí Coloumb (1736-1806), físic e inventor, va inventar la balnaça de torsió. Amb questa balança va poder mesurar amb més precisió la força entre les càrregues elèctriques.
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  Alejandro Volta(1745-1827)físic italià, va construïr la primera cel·la Electrotàtica i una bateria amb la capacitat de produir corrent contínua.
 • Sir Humphry Davy

  Sir Humphry Davy
  Sir Humphry Davy (1778-1829)químic britànic, desenvolupa la electroquímica, per buscar l'ús de la pila de Volta i per mirar de entendre com funciona.
 • Francés Siméon-Denis Poisson

  Francés Siméon-Denis Poisson
  Francés Siméon-Denis Poisson (1781-1849)matemàtic, va públiacar el seu treball més important relacionat amb l'aplicació matemàtica a l'electricitat i magnetisme, on hi descrivia les lleis de l'electrostàtica.
 • Danés Hans Christian Oersted

  Danés Hans Christian Oersted
  El cíentific Danés Hans Christian Oersted (1777-1851) va descubrir l'ectromagnetisme.
 • Jean-Baptiste Biot y Felix Savart

  Jean-Baptiste Biot y Felix Savart
  Els dos francesos Jean-Baptiste Biot (1774-1862) y Felix Savart (1791-1841) van determinar la llei de Biot-Savar.
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  L'anglès William Sturgeon (1753-1850) va construir el primer electroiman.
 • Andre-Marie Ampere

  Andre-Marie Ampere
  El matemàtic i físic francès Andre-Marie Ampere (1775-1836) va establir els principis de la electrodinàmica.
 • Georg Simon Ohm

  Georg Simon Ohm
  Georg Simon Ohm (1789-1854) físic alemny que va formular amb exactitud la llei de les corrents elèctriques, on es defineix la relació entre la tensió i el corrent. Aquesta llei es la que coneixem com la llei d'Ohm.
 • George Green

  George Green
  Al 1828 George Green (1793-1841) matemàtic inglès va publicar el seu treball "An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism" en el qual hi havia una solució per els càlculs dels potencials.
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  L'americà Joseph Henry (1799-1878) va perfeccionar els electroimans, gràcies a això va obsevar que la polaritat canvia en canvia la direcció del fluix de corrent. I va desenvolupar el concepte de Inductània pròpia.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  El físic i químic Michael Faraday (1791-1867) va establir que el magnetisme produeix electricitat a través del moviment.
 • Samuel F.B. Morse

  Samuel F.B. Morse
  Al 1835 Samuel F.B. Morse (1791-1867) va inventar el primer telègraf.
 • William Staite

  William Staite
  L'anglès William Staite (1809-1854) va desenvolupar la làmpada d'arc.
 • William Thomson

  William Thomson
  William Thomson va definir la segona llei de la termodinàmica.
 • William Thomson (Lord Kelvin)

  William Thomson (Lord Kelvin)
  William Thomson(1824-1907), matemàtic anglès, va fer possible el desenvolupament del cable transatlàntic.
 • William Thomson

  William Thomson
  William Thomson inventa el cable flexible.
 • Julius Plücker

  Julius Plücker
  Julius Plücker (1801-1868), un científi alemny, descobreix el raig catódics.
 • Zénobe-Théophile Gramme

  Zénobe-Théophile Gramme
  El científic belga Zénobe-Théophile Gramme (1826-1901) construiex la primera màquina de corrent contínua El Dinamo.
 • James Clerk Maxwell

  James Clerk Maxwell
  El matemàtic James Clerk Maxwell (1831-1879) va formular les cuatre equacions que serveixen com a fonaments de la teoria Electromagnètica.
 • Alexander Graham Bell

  Alexander Graham Bell
  L'americà Alexander Graham Bell (1847-1922) inventa el telèfon.
 • Joseph John Thomson

  Joseph John Thomson
  Joseph John Thomson (1856-1940), físic anglès, va demostrar que els raigs catòdics estaven formats per carregues negatives, electrons.
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Thomas Alva Edison (1847-1931), polític inventor nord-americà que va fabricar la primera bombeta incandescent.
 • Primer sistema elèctric

  Primer sistema elèctric
  Edison intala el primer sistema elèctric per vendre l'energia de llum incandescent a la ciutat de New York.
 • John Henry Poynting

  John Henry Poynting
  El físic anglès John Henry Poynting (1852-1914) va publicá un escrit on demostrava que hi havia una equació anomenada Vector de Poyting. Amb la qual es podia calcular l'energia entre el camp magnètic i elèctric.
 • Heinrich Rudolf Hertz

  Heinrich Rudolf Hertz
  Heinrich Rudolf Hertz (1847-1894), físic alemany, demostra la validesa de les equacions de Mawall i les reescriu en la forma que avuir en dia coneixem.
 • Gustav Robert Kirchhoff

  Gustav Robert Kirchhoff
  El físic alemny Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) va anunciar les lleis de Kirchhoff I y II, que ens permeten calcular les corrents i les tensions en les xarxes elèctriques.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Nikola Tesla (1857-1943), inventor i investgador, va desenvolupar la teoria dels camps rotans. Algunes de les seves patents:
  -Al 1890 el motor de corrent alterna
  -1892 el sistema de transmisió de potències.
  -Al 1894 el generador elèctric
  -1897 milloras en el transformador elèctric.
 • George Westinghous

  George Westinghous
  George Westinghous(1846-1914) fundador Westinghouse Company obre la primera planta de generació d'electricitat comercial.