Historia de la electricitat

 • Period: Sep 22, 600 to

  La Historia de la Electricitat

 • Sep 22, 630

  Thales de Miletus

  Va ser el primer, que prop del 600 AC, conegués el fet que el ambre, en ser fregat adquireix el poder d'atracció sobre alguns objectes.
 • Dec 25, 630

  Theophrastus

  No obstant això va ser el filòsof grec Theophrastus (374-287 AC) el primer que en un tractat escrit tres segles després, va establir que altres substàncies tenen aquest mateix poder, deixant així constància del primer estudi científic sobre l'electricitat.
 • Sep 22, 1544

  Willi Gilbert

  Per ordre de la reina Elisabeth I, li va ordenar que estudies el iman per a millorar les bruixoles, i aixó va fer que consiguessim saber què és la Electrostàtica i el Magnetisme. També Gilbert va ser el primer a aplicar el terme del elektron, que és una unitat de mesura de la força magnetomotriz.
 • Otto Von Guericke

  Va desarrollar la primera maquina electroestàtica per produir cargas electriques.
 • Sir humphry Davy

  Va inventar la lampada de seguritat per a els miners.
 • Francois de Cisternay Du Fay

  Va ser el primer a descobrir que hi ha una carga negativa i un altre de positiva.
 • Pieter i E.G. Von Kleist

  Van inventar l'ampolla d'almacenatge d'electricitat.
 • Benjamin Franklin

  Va ser el inventor del para-llamps i va desarrollar la teoria de que l'electrisitat és un fluid existent a la materia, i el mateix fluid és el seu excés o defecte.
 • Joseph Priestley

  Proba que la força que es fa entre les cargues electriques varia proporcionalment amb la distancia que la separan. També va descobrir l'oxigen.
 • Charles Agustin

  Va inventar la balança de torció amb la qual, va mesurar amb exactitud la força entre les càrregues elèctriques i va corroborar que aquesta força era proporcional al producte de les càrrgeues individuals i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa.
 • Alejandro Volta

  Va construir la primera cel·la electrostática i la bateria capaç de produir corrent electrica. També va crear la pila, i va descobrir la teoria del Volt.
 • Sir Humphry Davy

  Va desarrollar la electroquímica. Al 1806 va publicar el seu resultat de les seves investigacions i on consegueix la separació del magnesí, Bario, Estroncio, Calci, Sodi, Potasi, i Boro
 • Francés Siméon-Denis Poisson

  Va publicar el seu treball més important relacionat amb l'electricitat y el Magnetisme.
 • Danés Hans Christian Oersted

  Descubreix el electromagnetisme
 • Jean-Baptiste Biot i Felix Savart

  Calculen la força que exerceix un camp magnetic
 • William Sturgeon

  Construeix el primer electroimán
 • Andre-Marie Ampere

  Estableix els principis de la electrodimámica
 • Alemán Georg Simon Ohm

  Va ser el que va formular amb exactitud la llei de les corrents electriques, anomenada llei d'Ohm.
 • George Green

  Va ampliar el treball de Poisson conseguin un resultat general per al calcul dels potencials.
 • Joseph Henry

  Va perfeccionar els electroimans
 • Michael Faraday

  Va inventar una mesura de la capacitat elèctrica
 • Samuel Morse

  Va inventar el telegraf i el metode de enviar-ho amb un transmisor i un receptor.
 • James Prsecott ajaoule

  Va descobrir l'equivalencia entre el treball mecànic i la caloria, que després el alemany ludwig ho va definir en una llei de la termodiamica.
 • Gustav Robert Kirchhoff

  Va fer les lleis per calcurar les corrents.
 • William Staite

  Va crear la lampada d'arc
 • Period: to

  Alexander Graham Bell

  Inventor del telefon, i aixó va permetre que es pogues comunicar la gent més facilment, comodament i per un public més extens que no altres maquinaries que es van inventar.
 • William Thomson

  Amb el seu treball del analisis teoric de la transmició per cable, va fer posible el desarrollatge del cable transatlántic
 • Period: to

  Tesla

  Va inventar la base dels generadors i motors polidástics de corrent alterna
 • Zénobe-Théophile Gramme

  Va construir la primera maquina de corrent continua
 • James Clerk Maxwell

  Va deduir que la llum és una onda electromagnetica i que l'energia es transmet en ondes electromagnetiques a la velocitat de la llum.
 • Alexander Abraham Bell

  Va inventar el telefón
 • Joseph John Thomson

  Va descobrir que els llamps son cargues negatives anomenades electrons.
 • Thomas Alva Edison

  Va produir la primera lampada incandescent amb un filament d'algodó carbonitzat.
 • Heinrich Rudolf Hertz

  Va demostrar la validesa de les ecuacions de Maxwell i les va rescriure en la forma que avuí en dia es reconeix.
 • John Henry Poynting

  Va demostrar que el fluid de energia es podia calcular mitjansant una ecuació que representa la interrelació entre el camp electric i el magnetic.
 • Nikola Tesla

  Va ser el gran inventor i desenvolupador de la teoria dels camps rotants, base dels generadors i motors polifásics de la corrent alterna.
 • George Westinghouse

  Va posar en marcha la Primera planta de Generació d'electrisitat comercial en la C.A. La Planta Del Niagara.